Chlazení s cloudovým řešením

Nová chladicí zařízení Blue e+ používaná u výrobce Xylem Nová chladicí zařízení Blue e+ používaná u výrobce Xylem

Chladicí zařízení hrají stále důležitější úlohu v oblasti Průmyslu 4.0. Lze je vybavit rozsáhlými komunikačními možnostmi. Komplexní komunikace od čidla v chladicím zařízení po cloudové systémy otevírá nové možnosti použití. Předpokladem jsou zařízení s přípravou na IoT, např. nové chladicí jednotky a chillery řady Rittal Blue e+.

Během doby životnosti zařízení pro chlazení rozváděče jsou náklady, které připadají na údržbu a servis, spolu s náklady na energie zpravidla výrazně vyšší než původní investice do chladicího zařízení samotného. Optimalizace u servisu a údržby mohou vést ke snížení pracnosti a tím také nákladů, např. prediktivní údržbou, resp. údržbou dle potřeby. Pro údržbu dle potřeby jsou nicméně vždy vyžadovány informace o jednotlivých chladicích zařízeních a okolních podmínkách. Typickým příkladem je výměna ventilátoru před výskytem závady a v nejhorším případě výpadek nejen chladicího zařízení, ale celé linky nebo obráběcího stroje. Jsou-li k dispozici informace o době chodu, srovnání předpokládaných a skutečných otáček a příkon ventilátoru, lze odhalit závadu, resp. blížící se výpadek. To umožňuje včasnou výměnu kritických komponent a zvyšuje spolehlivost celého zařízení. Díky informacím o energetické náročnosti, stavu jednotlivých komponent, okolních podmínkách a například o stupni znečištění filtrační vložky lze odhalit a využít potenciál pro optimalizaci údržby, oprav a energetické účinnosti.

V době Průmyslu 4.0 nabývá jednoduchá a plynulá výměna informací mezi různými systémy rostoucí měrou na významu. Doby, kdy údržbář chodil s deskami a kuličkovým perem od zařízení k zařízení, aby si poznamenal informace, patří v moderních provozech, kde je mají všichni uživatelé jednoduše kdykoli k dispozici, již minulosti.

fri170442100S novým rozhraním IoT jsou chladicí jednotky a chillery Rittal připraveny na aplikace Průmyslu 4.0

Připojení k síti je nyní možné 

A proto Rittal vybavil svá chladicí zařízení rozsáhlými komunikačními možnostmi.
Přes nové rozhraní IoT, které bylo poprvé představeno na veletrhu automatizace SPS IPC Drives 2017, mohou zařízení komunikovat také přímo přes nadřazené systémy a lze je propojit se zákazníkovým monitorovacím systémem a systémem správy energie. Díky tomu lze údaje ze zařízení, jako např. vnitřní a vnější teplotu skříňového rozváděče a také teplotu kondenzátoru a výparníku, neustále vyhodnocovat. Stejně tak jsou snadno dostupné údaje o době provozu kompresoru, vnitřního a vnějšího ventilátoru a také údaje o vytížení, hlášení a nastavení zařízení. Provozovatelé zařízení díky tomu mohou včas identifikovat nesprávné fungování a zvýšit tím bezpečnost provozu a disponibilitu zařízení. Generování aktuálních provozních údajů a stavů navíc zrychluje procesy údržby.

Podporovány jsou protokoly OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus TCP a CAN Open.
To umožňuje integrovat chladicí zařízení do IoT aplikací a otevírá cestu k novým aplikacím a servisním smart řešením. Informace ze zařízení lze také použít pro rozsáhlou analýzu v cloudových systémech.

Prediktivní údržba a analýza dat

Jak mohou v budoucnu vypadat aplikace pro Průmysl 4.0, např. prediktivní údržba a analýza dat, ukázala firma Rittal na letošním veletrhu v Hannoveru v kombinaci se systémy Siemens MindSphere a IBM Watson IoT. Prvním ukázkovým příkladem byla integrace zařízení Rittal s přípravou na Průmysl 4.0 do systému Siemens MindSphere. S tímto cloudovým operačním systémem, připraveným na IoT (Internet of Things), mohou uživatelé vyvíjet vlastní aplikace Průmyslu 4.0. Dále lze pomocí systému Siemens MindSphere škálovatelně zaznamenávat a analyzovat velká množství dat za účelem realizace aplikací Smart Factory v oblastech prediktivní údržby, správy údajů a energetické náročnosti nebo optimalizace zdrojů. Jako příklad byly představeny aplikace pro prediktivní údržbu pomocí analýzy dat. Údržbou dle potřeby lze v porovnání s údržbou prováděnou v určitých intervalech snížit náklady a zároveň zvýšit disponibilitu. Součástí představeného řešení je také optimalizace tras pro provádění údržby, která poskytuje výhody u provozů s velkým počtem nainstalovaných chladicích zařízení. Zaměstnanec údržby se poté vyhne absolvování zbytečně dlouhých tras. Jelikož jsou na platformě IoT neustále k dispozici data ze zařízení, může zaměstnanec v případě poruchy také rovnou dopravit na místo vhodný náhradní díl.

Druhým ukázkovým příkladem byla analýza dat na cloudové aplikaci pro analýzu dat IBM Watson IoT. Architektura Watson je navržena pro rychlé zpracování informací. Cílem je nacházet odpovědi na nejrůznější problematiku s ohledem na adaptivní systémy, které přesněji analyzují neustále rostoucí množství dat. Používání dat bylo ukázáno na příkladu stroje ve výrobě Rittal v Rittershausen. Pomocí takovýchto aplikací pro analýzu dat lze dosáhnout efektivnější údržby a vyššího zabezpečení proti výpadkům. Výhody pro zákazníka jsou mimo jiné vyšší disponibilita zařízení a optimalizované náklady na údržbu. Také nové obchodní modely – například smlouvy na chytrou údržbu – jsou jednou z možností, která se otevírá díky těmto novým technologiím.

fri162036700V RiDiagu má uživatel přehledně před očima nejdůležitější funkce svého chladicího zařízení, například aktuální vnitřní a vnější teploty nebo maximální, resp. minimální vypařovací teploty

Diagnostika a nastavení parametrů

Uživatel může získat informace z chladicích zařízení a chladičů nejen přes rozhraní IoT. K rozsáhlým možnostem patří také nová verze softwaru RiDiag III pro diagnostiku a nastavení parametrů chladicích zařízení a chladičů, což představuje důležitý krok směrem k transparentní výměně informací. Kompletně přepracovaný software nabízí uživateli četné nové funkce pro obsluhu a nastavení parametrů a možnost analýzy dat, která byla do zařízení uložena už o dva roky dříve, díky čemuž lze také vytvořit přehled o historii provozu.

Vzhled k rozhraní nového softwaru se odkazuje na obsluhu chladicích jednotek a chillerů řady Blue e+. Uživatel při práci se softwarem navazuje na stejnou filozofii ovládání a strukturu menu, takže mu vše  připadá velmi povědomé. Veškeré funkce, zobrazení a možnosti obsluhy, které poskytuje dotykový displej na zařízení, jsou k dispozici analogicky také na obrazovce. Centrálním prvkem jak na dotykovém displeji, tak na softwaru je „Tacho“. Pomocí něj má uživatel přístup ke všem důležitým funkcím a menu. Úvodní obrazovka ukazuje uživateli přehledně nejdůležitější informace a stavová hlášení, jako je název přístroje, sériové číslo, aktuální teplota, provozní hodiny a další parametry; dostupné aktualizace firmwaru lze případně nahrát přímo přes RiDiag III a nainstalovat na dotykový displej chladicího zařízení.

Software běží pod Windows a dokáže komunikovat se zařízeními buď přes USB, nebo přes nové rozhraní IoT. RiDiag III se hodí pro všechna nová chladicí zařízení a chladiče řady Blue e+ a je k dispozici ke stažení na domovské stránce Rittal.

Efektivita údržby a servisu

V případě servisu a údržby podporuje RiDiag III uživatele rychle a efektivně. Vyskytující se chybová hlášení jsou jasně formulována, díky tomu odpadá časově náročné hledání kódu poruchy v manuálu. Spolu se stavovým a systémovým hlášením je implementována také funkce nápovědy. Zde byl rovněž kladen důraz na vysoký stupeň uživatelské přívětivosti; pokud uživatel najede myší na chybové hlášení, software ihned zobrazí text nápovědy, zda a jak lze závadu odstranit. Spolu se závadou jsou zobrazeny také další důležité parametry – přesný okamžik, maximální teplota okolí, minimální teplota skříňového rozváděče a také doba zapnutí a vytížení chladicího zařízení. Díky tomu lze odhalit příčinu a zajistit nápravu. Kromě podrobného technického schématu regulace chlazení je uloženo také zobrazení plánu elektrického zapojení. V případě závady software ihned zobrazí, na které komponentě se závada nachází. V případě potřeby můžete provést konzultaci s manuálem, který je v programu k dispozici off-line.

Pokud by závadu nemohl opravit přímo uživatel nebo údržbář, umožňuje software kontaktovat servis Rittal. Pomocí formuláře může uživatel vytvořit žádost o provedení servisu, která je poté on-line předána příslušnému servisnímu týmu Rittal. Pokud je v konfiguraci chladicího zařízení uvedeno rovněž jeho umístění, může RiDiag III předat žádost místní servisní pobočce Rittal. Servisní technik obdrží podrobné diagnostické údaje z chladicího zařízení, aby mohl případně ihned na místo dopravit potřebné náhradní díly. Tato promyšlená funkce softwaru přispívá nejen ke snadnějšímu a rychlejšímu vyřízení při výskytu servisního případu, ale také k větší disponibilitě chladicích zařízení a tím také celkového zařízení.

fri162036600V přístrojovém cockpitu je kromě chladicího okruhu zobrazeno také schéma elektrického zapojení; v případě systémového hlášení se zde přímo zobrazí, kvůli které komponentě bylo hlášení vygenerováno

Cockpit provádí vizualizaci dat

Uvedením chladicích zařízení řady Blue e+ stanovil Rittal novou laťku energetické účinnosti klimatizace skříňových rozváděčů. Použitím diagnostického softwaru může jít uživatel ještě o krok dále, neboť díky optimálnímu provozu chladicích zařízení ušetří energii navíc. Také zde je podstatným předpokladem rozsáhlé zásobování informacemi. Nový datový cockpit v RiDiag III v tomto ohledu poskytuje veškeré informace. Údaje, které zaznamenávají četná čidla v chladicím zařízení, lze přehledně vizualizovat a vyhodnotit. Kromě teplot lze zobrazit vstupní napětí a proud na kompresoru. Pro energeticky účinný provoz je mimořádně důležité zobrazení EER (Energy Efficiency Ratio). Zde uživatel pozná, s jakou energetickou účinností chladicí zařízení pracuje, při jakých okolních podmínkách a při jakých nastaveních. Analýzou dat lze provádět další optimalizaci parametrů, zvýšení efektivity a tím i snížení nákladů.

Oběma příklady používání rozhraní IoT a možnostmi analýzy pomocí RiDiag III dává Rittal nahlédnout do budoucnosti aplikací Průmyslu 4.0 a odhaluje možné přínosy pro zákazníka. A celý tento potenciál vyplývá z bezproblémového přenosu dat z čidel v chladicích jednotkách a chillerech do cloudu.

fri170407100Také u chillerů Blue e+ může i do budoucna probíhat komunikace s nadřazenými systémy přes různé síťové protokoly pomocí rozhraní IoT

www.rittal.cz

Rittal Czech

Rittal Czech, s.r.o. je dceřinou společností firmy Rittal, jejíž obchodní aktivity v České republice byly zahájeny 1. dubna 2002. Součástí nabídky v rámci „Rittal – The System.“ je obchodně-technická a konzultační činnost, technická školení, montážní a instalační práce, zákaznické úpravy standardních produktů na přání zákazníka v našem modifikačním centru a poprodejní servis. Díky rozsáhlému lokálnímu skladu s 2625 paletovými místy jsou  standardní položky ihned k dodání. Faster – better – everywhere.

www.rittal.cz