Chytřejší budoucnost přináší i chytřejší servis

Chytřejší budoucnost přináší i chytřejší servis

V portfoliu ABB Pohony se více a více objevují chytrá řešení, digitální řešení, možnosti propojení, internet věcí a vzdálené sdílení. Chytrá budoucnost se však netýká pouze nových produktů, ale také servisního přístupu a technologií. A tuto smart servisní stránku si představíme blíže v následujícím článku.

ABB Ability™ Digital Powertrain

ABB Ability™ Digital Powertrain je součástí rodiny ABB Ability™, jež zastřešuje přes 200 digitálních řešení.  ABB Ability™ Digital Powertrain zahrnuje servisní služby, analytické softwary s chytrými senzory s cloudovým připojením (IoT). 

ABB Ability™ Digital Powertrain označuje řetězec zařízení k přenosu informací o stavu pohonu do zákaznické aplikace (například čerpadla). Celý řetězec se skládá z frekvenčního měniče, elektromotoru a čerpadla. Jednotlivá zařízení jsou osazena chytrými senzory, které posílají údaje o svém aktuálním stavu na cloud, kde jsou data dále vyhodnocena. O to se starají moderní prediktivní nástroje společně s experty ABB. Propojení těchto služeb v celek se nazývá ABB Ability™ DIGITAL POWERTRAIN.

Uživatel tak získává zcela nové možnosti přehledu o aktuálním stavu aplikace. Tato kombinace služeb přináší zvýšení efektivity, spolehlivosti a bezpečnosti provozu. 

Vizualizace na jednom místě

ABB Ability™ Condition Monitoring je rozhraní pro zobrazení Digital Powertrain. Zákazníci získávají přístup k monitorovacímu portálu, kde jsou k dispozici klíčové provozní parametry jednotlivých strojů a zařízení. Jejich stav je zobrazen do přehledných grafů rozřazených do 3 barevných kategorií reprezentujících míru urgence servisního zákroku.

Pokud například dojde k poškození jednoho ložiska v elektromotoru, nemusí si toho hned někdo všimnout. To jen do doby, než dojde k vážnému problému. Díky řešení ABB Ability™ Digital Powertrain se poškození okamžitě odhalí a na displeji na sebe daná aplikace upozorní. Zodpovědná osoba je tak na chybu upozorněna a může začít pracovat na opravě.

portal pad

Expertiza ABB

Stovky oprav v různých odvětvích i segmentech dávají našim technikům unikátní postavení k poskytnutí perfektního zásahu. Po každém zákroku získává zákazník podrobný záznam společně s dalšími doporučeními.

Digital Powertrain představuje další krok k digitalizaci interakce mezi společností ABB a jejími zákazníky. Cílem je samozřejmě digitalizace celého procesu, od nákupu až po vyřazení z provozu, což pomůže zákazníkům nejen snižovat náklady a objem odpadu, ale také zvyšovat zisk.

Inspekční robot ABB Air Gap Inspector

Po rozsáhlém výzkumu uvedlo ABB na trh vizuální inspekční robotický systém ABB Air Gap Inspector, který umožňuje zjišťovat stav vnitřních povrchů statorů a rotorů na místě, a to bez nutnosti vyjmout rotor. Inspekční robot, pohybující se pomocí pásů vybavených na spodní straně magnety, je schopen pořizovat videozáznam vnitřních prostor statoru a rotoru, vinutí, zubů statoru, vzduchových kanálků, podpůrných bloků statoru a koncového vinutí. Rozpětí pásů lze nastavit, robot je tak možné využít pro široké spektrum motorů a generátorů.

Air Gap Inspector je vybaven pěti kamerami: tři jsou umístěny vpředu, jedna vzadu a jedna vespod. Ohniskovou vzdálenost kamery je možné nastavit dle potřeby a typu motoru či generátoru. Přední kamery lze dokonce nastavit do různých úhlů, aby mohly snímat stav vzduchového vedení, zubů statoru apod.  Inspekční robot je spojen kabelem s displejem, na němž může obsluha sledovat záběry kamer ukazující aktuální stav zařízení. Veškeré záznamy, pořizované ve vysokém rozlišení, se ukládají pro potřeby budoucích analýz. Dostatečné osvětlení zajišťují LED diody umístěné vedle kamer, intenzitu osvětlení lze rovněž nastavit dle potřeby. Kamery jsou také schopny pořizovat fotografie.

Robotické řešení ABB Air Gap Inspector obsahuje kromě vlastního robotu také kabel propojující robot s řídicím systémem, vlastní řídicí systém a displej, na němž je v reálném čase zobrazována prováděná inspekce.

Powertrain monitoring

Klíčové výhody a přínosy

  • Vizuální inspekce vzduchové mezery bez nutnosti demontovat rotor

Díky kompaktnímu, extra tenkému řešení není nutné pro účely prohlídky vyjímat rotor. Typickou odstávku, trvající při nutnosti demontovat rotor v průměru osm až deset dnů, tak lze použitím inspekčního robotu zkrátit na 5 dní. Pro výrobní závod to znamená nejen významnou úsporu času, ale také konzistentní opakovatelnost a vyšší efektivitu prováděných prohlídek, než jakou zaručují konvenční endoskopické metody.

  • Ukládání shromážděných dat

Data získaná při prohlídce jsou formou záznamu ve vysokém rozlišení ukládána na server, kde jsou dostupná pro pozdější detailní posouzení odborníky.

  • Rozšíření preventivní údržby

Díky tomu, že je možné rotor ponechat na místě, představuje použití inspekčního robotu efektivní způsob, jak rozšířit preventivní údržbu a v jejím rámci získat přístup i k místům, která jsou jinak (bez vyjmutí rotoru) nedostupná. To umožňuje nejen včas detekovat problémy a závady, ale také přijímat správná rozhodnutí o dalších krocích v oblasti údržby a servisu a tyto kroky správně načasovat.

www.abb.cz

ABB

Společnost ABB je lídrem v oblasti inovativních technologií, jenž v úzce spolupracuje se zákazníky z oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury, čímž utváří budoucí podobu digitalizace průmyslu a zajišťuje tvorbu hodnoty.

www.abb.cz