Cloud Manufacturing mění výrobu

Cloud Manufacturing mění výrobu

Zatímco digitalizace se stala klíčovým cílem napříč odvětvími, aplikace digitálních řešení ve výrobě s sebou přináší stále další komplikace. Vzhledem k materiální povaze průmyslových procesních prostředků a zařízení se důraz na investice do výroby klade stále převážně na hardware.

S tím, jak se společnosti přizpůsobují novým globálním podmínkám v oblasti řízení dodavatelského řetězce a užší integrace s partnery a zákazníky, se investice do IT dostávají do popředí zájmu. Software založený na cloudu je tak ve výrobním odvětví na vzestupné trajektorii, protože stále více společností se přesvědčuje o efektivitě a nákladových výhodách práce v cloudu.

Podle nedávné průmyslové zprávy utratí průměrný výrobce poprvé v historii více za průmyslový software než za automatizační hardware. To znamená pro toto odvětví důležitý bod obratu, protože posun k softwarizaci nastavuje nezvratný směr. Pro maximalizaci hodnoty těchto investic proto bude klíčovým cílem podniků v digitální éře dosažení konvergence OT a IT v celém životním cyklu výroby.

Nová nabídka a poptávka

Výroba byla vždy příběhem nabídky a poptávky. Pro udržení konkurenceschopnosti je tak nutné, aby se společnosti přizpůsobily změnám na trhu a dokázaly pružně zvyšovat nebo snižovat výrobu na základě zpětné vazby údajů o prodeji.

Nyní, kdy se naplno projevují významné ekonomické a geopolitické změny, se rovnice nabídky a poptávky mění. Na straně nabídky se totiž výrobci potýkají s problémy týkajícími se viditelnosti, spolehlivosti a bezpečnosti svých dodavatelských řetězců. Snaží se tak nejen získat lepší přehled o dostupnosti materiálů, ale také o předvídatelnosti nákladů, aby mohli určit cenovou konkurenceschopnost v budoucnu.

Další významnou změnou je způsob, jakým výrobci spolupracují se svými partnery na straně nabídky. Vzhledem k tomu, že rychlost a odolnost se stávají klíčovými prioritami, snaží se o dynamičtější vztah s výrobci OEM, který je založen na datech. Tím je zajištěno, že mohou vytvořit prostředí, které se dokáže přizpůsobit změnám, předvídat problémy a snižovat riziko výpadků.

Na straně poptávky se výrobci snaží přejít od vztahu B2B ke vztahu se zákazníky typu B2C. Díky využití digitálních technologií k vytvoření obousměrného rozhraní tak mohou výrobci komunikovat s koncovými uživateli v reálném čase. To slouží k lepšímu pochopení jejich potřeb, získání zpětné vazby a přizpůsobení výrobků tomu, aby byla zajištěna spokojenost a odlišení. Představuje to totiž také zásadní změnu, pokud jde o jejich roli v dodavatelském řetězci. Ve skutečnosti se stávají vlastně méně transakčními a více reagují na informace z trhu. 

Získání větší kontroly nad oběma stranami rovnice mezi nabídkou a poptávkou je v běžné výrobě založené na hardwaru. Přístup k řešení této výzvy s sebou přináší naléhavou potřebu implementovat do výrobního prostředí propojené a daty řízené funkce.

Staňte se dynamickými prostřednictvím IT

Zavedení cloudového softwaru ve výrobě pomáhá řešit výzvy a aspirace na obou stranách nabídky a poptávky. Převedením standardních výrobních aplikací, jako jsou MES a ERP, do cloudu mají výrobci lepší možnosti plánovat, rozvrhovat a zpracovávat vše podle svých obchodních cílů.

Tento přístup přináší značné výhody v oblastech, jako je řízení dodavatelského řetězce, sledování výkonnosti majetku a spolupráce se zúčastněnými stranami. Kombinací IT a OT a využitím cloudu mohou výrobci zlepšit výkonnost svého prostředí a získat větší předvídatelnost vstupů i výstupů. To usnadňuje zlepšení růstu, nákladů a služeb, které umožňují větší obranyschopnost vůči jejich postavení na trhu. Mohou také lépe jednat v důležitých otázkách týkajících se udržitelnosti a sledovatelnosti, díky čemuž se stávají nedílnou součástí příběhu jejich výrobků a odlišností v myslích jejich koncových zákazníků.

Přechod na digitalizaci také pomáhá překonat dlouhodobé problémy týkající se výrobních sil. A to například tím, že pomáhá propojit geograficky rozptýlené závody a umožňuje rychlejší rozhodování. To zahrnuje implementaci okrajových funkcí, které zvyšují rychlost a hodnotu poznatků pocházejících z celé sítě jejich závodů a umožňují tak lepší koordinaci.

Konvergence OT a IT

Pro výrobce, kteří mají stále funkční rozdíly mezi IT a OT, je náročné uplatňovat přístup založený na zavádění softwaru a cloudu. Pro získání výhod digitalizace je proto důležité, aby podnik vybudoval konvergenci těchto funkcí na základní úrovni.

Díky spolupráci se společností Plex pomáhá společnost Rockwell Automation výrobcům řídit konvergenci OT a IT a v důsledku toho také lépe přizpůsobovat se změnám v nabídce a poptávce. Tím, že společnost nabízí specializovaná softwarová řešení Plex na platformě Microsoft Azure, pomáhá společnost zákazníkům rozvíjet jejich cloudovou strategii a umožňuje jim urychlit růst. V rámci procesu migrace do cloudu spolupracuje na přechodu základních aplikací svých zákazníků, čímž jim pomáhá využívat výhod škálovatelnosti cloudu a zároveň snížení potřeby investic do tradičního hardwaru.

Díky desítkám let společných zkušeností má Rockwell Automation dobrou pozici pro sbližování IT a technologií v provozech. Jejich společný závazek je řešit skutečné problémy, kterým výrobní podniky čelí v provozních halách a pomáhat aplikovat řešení na míru, která je vedou k většímu propojení - a tím i konkurenceschopnosti - na příslušných trzích.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ