Čokoláda s chutí inteligentního řízení

Čokoláda s chutí inteligentního řízení

Výroba čokolády má svá pevně daná pravidla a jejich sebemenší porušení může skončit znehodnocením celé šarže. Každý technologický krok i stupeň Celsia zde hrají roli. Přerušení výroby nepřichází v úvahu. Ve společnosti Nestlé v Olomouci proto při modernizaci rozřazovacího dopravníku, který optimalizuje tok čokoládových výrobků k balicím linkám, záleželo na každém detailu. Kompletní zakázku dodala společnost Siemens.

Ve výrobním závodě Zora v Olomouci má produkce čokoládových pochoutek mnohaletou tradici. Pocházejí odtud tyčinky Ledové kaštany, Kofila i oblíbené čokolády Studentská pečeť v mnoha variantách a příchutích. Portfolio vyráběných čokolád je však mnohem širší. „Na každé z výrobních linek závodu se vyrábí různé druhy čokolád, proto je nutné, aby byl celý systém flexibilní. Musí umožňovat různé takty výroby podle velikosti, složitosti produktů a velikosti šarží,“ vysvětluje Ján Uhrinovský, vedoucí oddělení automatizace závodu Zora společnosti Nestlé. Výrobní linku spojuje se dvěma balicími linkami pásový dopravník. Jde o jediný výrobní celek, který musí být perfektně synchronizovaný, aby dodržoval jednotný takt produkce mezi několika hlavními výrobními linkami. Mezi dopravníkem hotových čokolád z výroby a baličkami je rozřazovací dopravník, jenž určuje, na kterou balicí linku výrobky pošle. Vloni na jaře nadešel čas provést jeho modernizaci a vybavit jej inteligentním řízením, které posílí spolehlivost a zvýší kapacitu i efektivitu celého procesu.

Expresní dodávka v mimořádné kvalitě

Celá akce musela proběhnout za polovinu standardní doby tak, aby se stihla během plánované technologické odstávky linky. „Při hledání dodavatele retrofitu jsme oslovili řadu firem a také společnost Siemens, která je v rámci vzájemné kooperace globálním technologickým partnerem koncernu Nestlé po celém světě. Siemens byl jediný, kdo dokázal realizovat zakázku v expresním termínu, a navíc nám nabídl lepší a rychlejší servis než ostatní,“ objasňuje Ján Uhrinovský a potvrzuje, „s průběhem i výsledkem zakázky jsme velmi spokojení.“ Precizní plánování a exekuce harmonogramu prací v rámci odstávky technologického zařízení dopomohly k bezproblémovému restartu technologie po uskutečnění modifikací, a to zejména bez zbytečných prostojů nebo výpadků
produkce.

Inteligentní systémy se domluví

Nový rozřazovací dopravník inteligentně organizuje pomocí víceúrovňových zásobníků dopravu čokolády k robotickým balicím linkám. Zásobníky zajišťují optimální tok výrobků podle aktuálního vytížení jednotlivých baliček. Nikde tak nevznikají fronty hotových výrobků a značně se zredukovaly prostoje v balení. Díky víceúrovňovým zásobníkům si systém navíc dokáže poradit i se situací, kde se v řadě čokolád jedna posune nebo otočí a naruší plynulý tok výrobků, což dříve způsobovalo vážné kolize a kumulaci výrobků na dopravníku. Pro řídicí systém je přitom důležitý pouze takt výroby, na typu výrobku nezáleží. Při změně šarže tedy není nutné nic měnit v nastavení programu, systém sám komunikuje s výrobou a automaticky mění svůj takt podle ní.

Retrofit výrazně zvýšil kvalitu

Modernizace části dopravníku zprůhlednila celý systém a zvýšila jeho efektivitu. To oceňují zejména pracovníci údržby. „Původní zařízení bylo v průběhu patnácti let různě vylepšováno a doplňováno. Nakonec mělo paralelně zapojené tři řídicí jednotky, které provoz i správu zbytečně komplikovaly,“ připomíná Ján Uhrinovský. Přestavbou dopravníku se celý systém zjednodušil. Rozváděč i trasa kabeláže jsou přehlednější a všechny funkce dnes pohodlně a spolehlivě řídí jen Simatic S7-1500. Kabeláž je nově rozvedena podle aktuálních standardů platných pro potravinářský průmysl a vše odpovídá přísným hygienickým normám. Údržba a čištění veškerého zařízení jsou tak mnohem snazší. „Způsob zapojení rozřazovacího dopravníku od společnosti Siemens nastavil nový standard kvality pro výrobní zařízení ve společnosti Nestlé. Vnímáme jej proto jako vzorovou referenci i pro naše interní účely,“ uvádí Petr Vysloužil,  automatizační specialista závodu. „Nejdůležitější je však pro nás spolehlivost a stabilita systému, které napomáhají bezpečnému a kvalitativně nezávadnému výrobnímu procesu, na čemž firma Nestlé buduje celosvětově své renomé. A to potvrzují zkušenosti operátorů výroby, od nichž jsme na nový dopravník nezaslechli od jeho instalace jedinou stížnost. To je pro nás důkaz, že vše bezvadně funguje,“ dodává vedoucí oddělení automatizace Zora společnosti Nestlé.

Doba výměny zařízení

Siemens zajišťoval veškeré dodávky elektroprvků, včetně pohonů a nového řídicího systému, kompletně nový rozváděč a rozvod kabeláže v hygienickém designu se zapojením všech akčních členů. Novým řídicím systémem je Simatic S7-1500. Komponenty byly dodány s ohledem na korporátní i závodové standardy pro prvky automatizace závodu Zora. Pro závod je proto snazší poradit si i v případě neočekávaného výpadku kterékoli součásti elektroinstalace, přičemž náhradní díl je k dispozici na skladě údržby pro okamžitou výměnu. Použitím nových automatizačních komponent, k nimž patří i řídicí systém Simatic S7-1500, závod zodpovědně přistupuje k adopci moderních prvků automatizace a míří tím ke své vizi – k postupné digitalizaci klíčových technologických celků.

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.

 

www.siemens.cz