Demo4Green podpoří snižování uhlíkové stopy i zelenou digitalizaci Evropy

Demo4Green podpoří snižování uhlíkové stopy i zelenou digitalizaci Evropy

Projekt Demo4Green, vedený Institutem pro systémové a počítačové inženýrství, technologie a vědu (INESC TEC), podpoří osm společností ve vývoji inovativních technologií směřujících ke snížení uhlíkové stopy průmyslu a zároveň přispěje k zelené a digitální transformaci Evropy. Vybrané společnosti obdrží 10 000 EUR na předvedení svého řešení ve výukových a vzdělávacích závodech v osmi evropských zemích. V Česku bude mít určená firma možnost instalovat technologii do Testbedu pro Průmysl 4.0 na Českém institutu informačních technologií, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Mohli byste v krátkosti představit projekt Demo4Green?
Cílem otevřené výzvy DEMO4Green, v rámci evropského společenství EIT-Manufacturing, je ukázat, jak mohou digitální technologie zlepšit jak výrobní procesy (např. snížení využívání zdrojů), tak produkty (např. delší životní cyklus), a tím přispět ke snížení průmyslové uhlíkové stopy a zelenému přechodu.

Malé a střední firmy, které mají nápady, jak snížit uhlíkovou stopu, si mohou před implementováním daného řešení, a učiněním investice ze své strany, otestovat jeho reálnou přínosnost v našem Testbedu pro Průmysl 4.0, které pro tyto účely nabízí vhodnou infrastrukturu.

Cílem projektu je pomoci dostat nápad do reálné praxe jeho otestováním a dopilovaním ze strany našich expertů z Testbedu 4.0. Finální řešení bude přínosným příkladem pro veřejnost. Bude představeno na demonstračním wokrshopu, kde bude dalším zájemcům prezentvána jeho použitelnost pro praxi. koncovým uživatelem a ověřením požadavků (např. trh, použitelnost, technologie)

V rámci projektu získá v Česku jedna společnost možnost instalovat technologii do Testebdu pro Průmysl 4.0 na CIIIRCu – co si pod tím může firma představit reálně? Jak peníze využije?

Kromě finanční podpory obdrží příjemci otevřené výzvy ad hoc podporu od Testbedu pro Průmysl 4.0 zahrnující poskytnuté sdílení infrastruktury pro otestování řešení před jeho uvedením do praxe a expertní poradenství ve výši 10 konzultačních hodin. Poradenství bude zahrnovat koučovací aktivty jako je rozvoj obchodní a technologické cestovní mapy, financování, IP strategie.
Pokud by se jednalo o poskytovatele služeb pro výrobní firmy, pak veškerá podpora pro prezentaci tohoto řešení ekosystému. Rozvoj dovedností, přístup k bezplatnému online výukovému programu vyvinutému DEMO4Green popisujícím, jak implementovat demonstrátor v souladu s udržitelností, oběhovým hospodářstvím a digitalizací a jak definovat metodiku pro plán implementace demo na trh.

Počítá se v rámci projektu i větší mezinárodní spolupráce ve sdílení získaného know how?

Ano, firmy se budou moci inspirovat i z projektů stejného typu našich zahraničních kolegů. Jedná se o tyto výzkumné subjekty:

  • Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
  • Tecnalia
  • INESC TEC - Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science
  • Intechcentras
  • University of Tartu
  • MADE

Kdo posuzuje přínos projektu, a tedy i zvolení vítěze?

Hodnotitelé nominovaní zahraničními partnery konsorcia projektu, tedy zahraničních univerzit, které jsou s námi v projektu zapojené – viz výše. Každý z vědeckých subjektů nominuje tři hodnotitele s technickým backgroundem. 

Akce se zaměřuje na téma, které rezonuje nejen průmyslovou společností. Je pravděpodobné, že projekt může vygenerovat tolik kýžené tipy/rady třeba i pro snižování spotřeby energií?

Ano, je to jejím cílem.

Pokud to nějakou firmu zaujalo, jak pozná, že je vhodná k poslání žádosti a jak konkrétně by měla postupovat?
Podívat se na našem webu, zda je její řešení testovatelné na infrastruktuře, kterou nabízí náš Testbed pro Průmysl 4.0. Dotazy rád zodpoví vědecký pracovník Josef Řehořík: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz