Detekce úniků v rozvodech stlačeného vzduchu s přístrojem Testo Sensor LD Pro

Detekce úniků v rozvodech stlačeného vzduchu s přístrojem Testo Sensor LD Pro

Detekování úniků stlačeného vzduchu na výrobní lince firmy Ball Aerocan CZ, s. r. o.

V rámci optimalizace nákladů na výrobu jsme byli poptáni firmou Ball Aerocan CZ, s. r. o., abychom provedli kontrolu rozvodů stlačeného vzduchu v rámci jedné výrobní linky. Detekce úniků na lince proběhla během únorové technologické odstávky této výrobní linky.

Plyny unikající z netěsností v plynových potrubních systémech vydávají zvuky v ultrazvukové oblasti, proto byl pro detekci úniků použit ultrazvukový detektor netěsností Testo Sensor LD Pro. Detektor převádí neslyšitelné zvuky úniků z ultrazvukové oblasti do spektra slyšitelného pro lidské ucho. Výhodou je, že tyto zvuky jsou dobře slyšitelné i ve velmi hlučných prostředích při použití připojených sluchátek, která jsou součástí výbavy detektoru.

Tento detektor je vybaven (oproti verzi LD) integrovanou kamerou a automatickou korekcí měřeného rozsahu ultrazvukových vln v dB. Detektor disponuje rovněž dotykovou obrazovkou, na které je kromě obrazu z kamery zobrazena i barevná stupnice s číselnou hodnotou výšky ultrazvuku. Přesná lokalizace úniku byla možná díky integrovanému laserovému zaměřovači a díky zobrazení barevného kruhu uprostřed dotykové obrazovky. Tento kruh se s rostoucí hladinou hluku zmenšuje a přechází z odstínů zelené do odstínů červené barvy. Na displeji jsou též zobrazovány orientační údaje o množství vzduchu unikajícího nalezenou netěsností; po nastavení vstupních údajů (vzdálenost od místa úniku, tlak stlačeného vzduchu v rozvodu, výše nákladů na výrobu 1 m3 stlačeného vzduchu, měna) zde byla zobrazována i hodnota roční ztráty detekovaným únikem.

t2Obrázek 1: Detekované úniky u poškozených nástrčných spojek

Detekce úniků na výrobní lince probíhala v celé její délce za spoluúčasti zaměstnanců údržby, kteří nám umožnili přístup do uzavřených prostor linky, kde jsou rozvody stlačeného vzduchu nejčastěji realizovány pomocí nástrčných spojek a polyuretanových hadic. Tato místa se ukázala jako nejproblematičtější a byla zde nalezena většina z detekovaných úniků linky. Jednalo se především o poškození těsnění a vymačkání břitu nástrčné spojky (obr. 1) nebo o poškození polyuretanové hadice. Tyto úniky byly poměrně značné, ale běžným poslechem ve výrobní hale jen těžko detekovatelné. Další úniky byly nalezeny v místech použití šroubovaných spojů, u spojů jednotek pro dodatečnou úpravu stlačeného vzduchu a u rychlospojek (obr. 2).

t3Obrázek 2: Detekované úniky u filtračních celků

Na místa s detekovaným únikem byla pro potvrzení nanesena mýdlová voda, jež jednoznačně určila konkrétní body (závit, nástrčnou spojku), kde byla nutná oprava. Pro přesnou lokalizaci lze využít i směrový nástavec se špičkou. Při jeho použití ale nelze využít kameru, která je součástí akustického trychtýře. Místa úniků byla následně označena štítkem a ukázána pracovníkovi údržby.

Nalezené úniky jsme také zaznamenali integrovanou kamerou a uložili do vnitřní paměti detektoru pomocí tlačítka se symbolem fotoaparátu. V přístroji jsme na začátku měření vytvořili složku pro tento konkrétní úkon (lze zde vyplnit název firmy, výrobní haly a počátek číslování). Dále jsme využili možnosti vložení poznámky u každého snímku, díky níž jsme konkretizovali místo detekovaného úniku na výrobní lince. Díky tomu je možné lépe najít místa úniku pro opravu, pokud není při měření přítomen člen údržby či jiný pracovník firmy.

Údaje z detektoru byly následně přeneseny do softwaru Testo Leak Software přes USB rozhraní. Data přenesená do softwaru byla doplněna a upravena (logo objednatele, vytřídění duplicitních fotografií). Poté bylo automaticky generováno přehledné hlášení z proběhlého měření. Toto hlášení obsahovalo informační hlavičku, fotografie jednotlivých úniků s vyčíslenými údaji o velikosti a nákladech spojených s daným únikem (obr. 3). Závěr hlášení obsahuje celkovou sumu úniků s vyčíslenými náklady.

t4Obrázek 3: List z proběhlé detekce úniků stlačeného vzduchu

Celková suma úniků stlačeného vzduchu na kontrolované výrobní lince se pohybovala okolo 25 m3/h, což při třísměnném provozu znamenalo (8 760 h/rok; 0,50 Kč/m3) ztrátu cca 110 000 Kč/rok. Tato suma úniků se v rámci celkové spotřeby stlačeného vzduchu ve výrobním závodě firmy Ball Aerocan CZ, s. r. o., může zdát zanedbatelná, ale je nutné si uvědomit, že náklady na opravu těchto úniků se pohybují do 10 % hodnoty zjištěné ztráty. Pro optimalizaci výrobních nákladů proto bylo objednateli doporučeno provádět kontrolu rozvodů stlačeného vzduchu a případnou okamžitou opravu nalezených míst s únikem vždy při pravidelné odstávce jednotlivých výrobních linek.

www.apekpraha.cz

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz