Digitalizace jako cesta k rychlejší výrobě a zpracování většího objemu zakázek

Jaroslav Hlušmaňuk Jaroslav Hlušmaňuk

Na základě pilotního projektu si ve společnosti H+D Elektromontáže ověřili, že digitalizace při výrobě rozváděčů dává smysl a stává se nutností pro další rozvoj firmy. Nový výrobní proces je založen na precizním projektování a vytvoření digitálního 3D modelu. Využívá přitom synergie silných partnerů – EPLAN a Rittal.

Špičkové technické vybavení a profesionální služby v oblasti zabezpečovacích systémů a výroby rozváděčů

Služby v oblasti elektra nabízí H+D Elektromontáže, s. r. o., na českém trhu již od roku 1995. Společnost má zkušenosti s realizací elektroinstalací v oblasti hutních, strojírenských, gumárenských a dalších zpracovatelských provozů. Montáže jsou prováděny na klíč i subdodavatelsky, na vlastní montáž je přitom poskytována záruka od 12 do 36 měsíců.

Nedávno dokončená provozovna v Loučkách u Oder disponuje špičkovým technickým vybavením jak na elektroinstalace, tak na výrobu rozváděčů, dále high-tech měřicí technikou a kvalitně proškolenými zaměstnanci na profesionální úrovni.

Prioritou firmy je odvádět kvalitní práci a poskytovat komplexní služby za odpovídající ceny.

Neutuchající sled inovací v projekci a výrobě

„Dříve jsme využívali různé dodavatele rozváděčových skříní, od roku 2012 jsme však začali používat primárně skříně od společnosti Rittal, jelikož nás oslovila modulární koncepce Rittal – The System,“ uvádí jednatel společnosti H+D Elektromontáže Jaroslav Hlušmaňuk.

Také používání různých softwarových nástrojů pro elektroprojekci přestalo vyhovovat a řešilo se hned následující rok. „Hledal jsem nové softwarové řešení pro návrh schémat s vazbou na 2D montážní desku jako podporu pro výrobu rozváděče,“ vysvětluje Jaroslav Hlušmaňuk. Volba padla na produkty EPLAN. „V roce 2016 jsem si uvědomil nutnost dalších inovací, to abychom splnili požadavky trhu z hlediska kvality a rychlosti inženýringu ruku v ruce s kvalitou samotné výroby rozváděčů,“ doplňuje Hlušmaňuk.

První výsledky plynoucí z propojení silných partnerů Rittal a EPLAN zaznamenala společnost H+D Elektromontáže během roku 2018: zdokonalení inženýrských prací v softwaru EPLAN Pro Panel Professional a doplňkových elementů, s jejichž pomocí vzniklo první 3D virtuální dvojče. „Data vzniklá v tomto systému jsme dále propojili s druhým partnerem, se společností Rittal, který na to navázal z hlediska modifikací skříní v jejich modifikačním centru ve Zdibech,“ popisuje proces Hlušmaňuk.

Růst společnosti přináší nové výzvy

Růst společnosti přinesl nutnost řešit i firemní prostory pro projekci a výrobu. Tak došlo na stavbu vlastních nových prostor, jež sdružují v jednom místě projekci, výrobu a sklad. Výsledkem je moderní budova s kvalitním zázemím pro všechny zaměstnance.

„Pro další růst společnosti bylo nutné se rozhodnout, zda investovat do většího počtu zaměstnanců nebo zda se podívat na možnosti zefektivnění inženýrských procesů při výrobě rozváděčů,“ nastiňuje další kroky Hlušmaňuk. Nabízelo se využít synergie předních partnerů, tj. společností EPLAN a Rittal, a jejich znalostí na globálním trhu velkých, středních a malých výrobců rozváděčů. „Rozhodli jsme se pro vytvoření pracovní skupiny z hlediska možnosti ověření konceptu, jak ještě více zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit vlastní výrobu rozváděčů, což byl náš cíl.“

Zkušení zástupci všech tří firem – H+D Elektromontáže, Rittal a EPLAN – společně vytipovali vhodný pilotní projekt, který měl posloužit ke srovnání klasického výrobního postupu a nového výrobního procesu založeného na precizním projektování a vytvoření digitálního 3D modelu, tzv. digitálního dvojčete, a s vazbou na možné výrobní stroje z nabídky Rittal Automation Systems. 

Rozdělení kompetencí je klíčové

Po důkladném seznámení s projektem byly ze strany firem Rittal a EPLAN navrženy následující postupy:

EPLAN:

  • Bude nápomocný při tvorbě digitálního dvojčete.
  • Bude dohlížet na vytvoření dostatečné základny 3D modelů/maker a pomůže s jejich úpravou tak, aby pro daný projekt model obsahoval všechny důležité informace. 

Rittal:

  • Nabídne služby svého modifikačního centra, kde dojde k obrobení rozváděčové skříně a montážní desky. Na strojích řady Perforex budou zhotoveny veškeré potřebné výřezy a závity.
  • Dodá přesně zkrácené a popsané DIN lišty a kabelové kanály; i tyto správně předpřipravené komponenty poloautomatem SECAREX šetří čas kvalifikovaným elektrikářům.
  • Poskytne přípravu vodičů na automatu Wire Terminal. Veškeré vodiče budou označeny potiskem, opatřeny dutinkou, zkráceny na přesnou délku a seřazeny do zásobníkové lišty pro pozdější zapojování rozváděče pomocí přehledné aplikace EPLAN Smart Wiring. 

H+D Elektromontáže:

  • Veškerá data pro výrobu jednotlivých částí v modifikačním centru Rittal předá ve formě výstupů z 3D modelu.

HD 1200x628 1 1

Pilotní projekt přesvědčil nejen čísly 

Pracovníci H+D Elektromontáže detailně zaznamenávali veškeré časy potřebné pro zhotovení 3D modelu i čas následné výroby s materiálem, který získali z modifikačního centra Rittal. To vše pak porovnali s původními časy dosavadní ruční výroby. Výsledek ukázal pro tento rozváděč úsporu 12 hodin.

„Samotným výsledkem není jen časová úspora, která je velice důležitá s ohledem na návratnost investic, ale celý projekt nám umožnil dokonale se seznámit s finálním výrobkem ještě před jeho samotnou výrobou. Tím došlo k eliminaci veškerých chyb a pracnosti,“ pochvaluje si Hlušmaňuk.

„Porovnání časů je opravdu jednoznačné – 20 : 8 ve prospěch výroby z předpřipravených komponentů a s využitím služeb firem Rittal a EPLAN

„Díky 3D modelu jsme si uvědomili možnosti a výhody standardizace – původních 20 různých rozváděčů jsme zredukovali na 4, přičemž jsme využili vzájemné opakovatelnosti jednotlivých sestav, které se shodovaly až v 90 % vnitřní výbavou rozváděče,“ vypočítává přednosti Hlušmaňuk.

Pomocí této optimalizace se snížila nutnost skladových položek i jejich finanční hodnota. Tato redukce současně zjednodušuje výrobu rozváděčů, instalaci a údržbu. „Velmi dobře si uvědomujeme, že investice do správného softwarového vybavení je nutností a že detailní projekce se nám vrátí nejen v podobě efektivní výroby, ale i v podobě spokojeného zákazníka, jelikož přesný 3D model pomůže při vyjasňování finálního rozváděče,“ uzavírá téma Hlušmaňuk.

A další plány společnosti v rámci digitalizace výroby?

„Existuje poměrně rozšířený názor výrobců rozváděčů, že digitalizace se vyplatí jen při sériové výrobě a pro kusovou výrobu je příliš komplikovaná. Přesto projekt H+D Elektromontáže minimalizoval čas potřebný na vytvoření 3D dat využitím konzultačních služeb EPLAN,“ připomíná Hlušmaňuk a dodává, „tím byla naplněna naše databáze prvků, která je využitelná z 80 % i pro další, ‚nesériové‘ rozváděče a jejíž využitelnost se dále zvyšuje.“

Dobrou volbou podle něj bylo začít digitalizaci na rozváděči řady AX (s celkem 96 propoji). V oblasti projekce proto cítí potenciál v rozšíření datové základny pro software EPLAN a využití 3D projekce pro další sestavy. „Přidáním relativně malého počtu dalších komponentů budeme schopni přejít i na složitější sestavy rozváděčů,“ doplňuje Hlušmaňuk.

Ve výrobě hraje stále klíčovou roli modifikační centrum firmy Rittal. Do budoucna však Hlušmaňuk předpokládá, že bude potřeba upravovat standardní rozváděčové skříně ve vlastní dílně, aby se optimalizoval čas výroby a minimalizoval čas nutný na transport materiálu a zároveň aby firma byla co nejvíce flexibilní pro zákaznické změny a úpravy, které budou vždy a všude. Proto se již nyní uvažuje o investici do strojového parku, včetně možnosti využití dotací EU na rozvoj.

EPLAN: efficient engineering

Společnost EPLAN  je součástí skupiny Friedhelm Loh Group, která zaměstnává celosvětově přes 11 300 zaměstnanců a jejíž obrat byl v roce 2016 ve výši 2,2 miliardy EUR. Tím je EPLAN synonymem neustálého pokroku, vývoje, stálosti a bezpečnosti investic. "EPLAN - efficient engineering." - motto společnosti klade důraz na odbornou optimalizaci inženýrských procesů, které pomáhají zákazníkům v dlouhodobém horizontu k vyšší konkurenceschopnosti.

www.eplan.cz