Digitalizace vlastními silami, nebo s pomocí partnera?

Vše zajistit sami, nebo koupit? (Autor: HMS) Vše zajistit sami, nebo koupit? (Autor: HMS)

Digitalizaci nelze provést jediným tahem. Je to proces, který bude probíhat postupně a ve fázích, které na sebe navazují. K dosažení tohoto cíle musejí odpovědní pracovníci procházet různými procesy učení, aby si vytvořili nezbytnou znalostní základnu. Dotýká se to nejen technických otázek, ale také administrativní struktury, bezpečnostních otázek, očekávání zákazníků a mnoha dalších aspektů. Učení vždy vyžaduje iterační procesy, tj. potřebuje svůj čas, a často se pokroku dosáhne až poté, co dojde k chybám, které pak stojí nejen čas, ale i peníze. Otázkou tedy zůstává, jak nejlépe popohnat postupnou digitalizaci vaší společnosti.

Digitalizace je často představována jako model krok za krokem a lze ji rozdělit do 4 etap. První fáze slouží ke zvýšení provozní efektivity s cílem zvýšit produktivitu. Jsou shromažďována data z výrobních závodů, aby docházelo k lepší kontrole výrobního procesu, zvýšení flexibility a snížení provozních nákladů. Většina společností je v současné době na této úrovni. Některé již učinily další krok. Ten zahrnuje implementaci nabídky nových produktů a služeb, např. poplatek za využívání, monetizaci dat a softwarové služby. Následuje úroveň ziskové ekonomiky s datovými obchodními modely. Společnosti poté přesunou dodávky ke zboží nebo službám, které řeší jednotlivé výzvy zákazníků a přinášejí měřitelné výsledky. Čtvrtou fází pak bude chytrý závod založený na plné digitalizaci s autonomními systémy a umělou inteligencí, která nakonec umožní individuálně a autonomně řízenou výrobu.

První ověření koncepce má zásadní význam

Tolik k teorii. HMS Industrial Networks ví, jak tato praxe vypadá. HMS je jedním z předních nezávislých poskytovatelů řešení pro průmyslovou komunikaci a průmyslový internet věcí (IIoT) a získala velkou odbornost v projektech IIoT v široké škále průmyslových odvětví. „Z mnoha rozhovorů s našimi zákazníky víme, že ačkoli se motivace k zahájení digitalizace liší, úspěšný přístup vždy vyžaduje odhodlání a jasně definovaná očekávání, např. pokud jde o návratnost investic,“ uvedl Thierry Bieber, manažer pro průmyslovou automatizaci společnosti HMS. Je proto vhodné zaměřit se na několik rychlých výher během počátečního ověřování koncepce (Proof of Concept – POC).

V zásadě existuje mnoho způsobů, jak můžete implementovat řešení IIoT sami. Například přenosem dat na cloudovou platformu pomocí cenově dostupného hardwaru, implementací ovladačů MQTT s otevřeným zdrojem a zavedením používání platforem IoT, jako je Microsoft Azure nebo Amazon Web Services (AWS). Jaké náklady se ale ušetří po implementaci a kolik času a odborných znalostí bude zapotřebí k vytvoření počátečního ověření koncepce? Společnost HMS proto radí svým zákazníkům, aby zvolili přístup, který lze vyčíslit, například s průmyslovou bránou IoT. Jedná se o integrované řešení IIoT – digitální nebo analogové senzory stroje lze snadno „připojit“ k platformě. Současně lze také z PLC stroje načítat data, lze lokálně vytvářet alarmy nebo vizualizační přehledové panely a zrcadlit je do cloudového účtu. První ověření koncepce lze vytvořit přibližně za půl dne, a to i se zaměstnanci bez odborných znalostí v oblasti IT, a rychle předvést vedení firmy smysluplné výsledky. Kroky strategie IIoT lze rychle validovat nebo upravit tak, aby vytvořily základ pro další krok.

Ten může mít následně podobu implementace nového řešení IIoT u pilotního zákazníka společnosti, např. implementace vzdálené údržby. To představuje další výzvy. Musí být implementovány různé komunikační standardy, protože řešení má být například instalováno na různých trzích a musí komunikovat se všemi hlavními řídicími systémy, každý se svými vlastními standardy. Také cloudová konektivita může být výzvou, protože pro komunikaci je nutné vzít v úvahu také bezdrátovou či mobilní technologii.

Nejpozději v tomto okamžiku vyvstává otázka, zda by nemělo smysl mít k dispozici podporu pro digitalizaci, nebo opravdu všechno dělat vlastními silami. „Každý, kdo dává dohromady různé technologie, software a hardware se silným podílem vlastní implementace, má samozřejmě vždy plnou kontrolu, ale musí také investovat spoustu času a odborných znalostí,“ zdůrazňuje Bieber. „Pro naposledy popsaný scénář například nabízejí naše různé rodiny produktů Edge ‚komerčně dostupné‛ řešení, které umožňuje uživatelům pokrýt jakýkoli trh. To zahrnuje podporu běžných sběrnic fieldbus pro rychlou synchronizaci procesních dat, ale také vlastní protokoly zasílání zpráv PLC pro čtení dat z CPU PLC bez nutnosti změn programu, což je ideální pro instalace typu brownfield.“

02Porovnání usnadňuje rozhodování. (Autor: HMS)

Bezpečnostní požadavky a přijetí zákazníky

Úspěch takového řešení IIoT pak silně závisí na jeho přijetí konečnými zákazníky, kteří musí dovolit externí připojení a sdílení dat. Dobrým příkladem jsou služby vzdáleného přístupu: „Většina výrobců strojů, kteří k nám přicházejí, již tuto konektivitu stroje využívá k řešení problémů, aniž by museli opustit kancelář. Asi 10 % strojů je dnes vybaveno vhodnými řešeními, často založenými na softwarové konektivitě, jako je TeamViewer nebo běžné IT routery,“ pokračuje Bieber. Musí však být zaručeno zabezpečení. Nestačí k tomu jen implementace tunelu VPN nebo šifrování TLS pro komunikaci. Certifikace podle standardů zabezpečení, jako je ISO 27001 nebo IEC 62443, jsou důležitými aspekty při výběru řešení, významně zkracují čas potřebný pro audity zabezpečení a vedou k vysoké míře přijetí ze strany zákazníků. To je jedna z největších výzev pro ty, kteří uvažují o implementaci řešení IoT vlastními silami, tento přístup totiž vyžaduje obrovské investice a organizační úpravy ve společnosti.

S kompetentní podporou lze tyto procesy zvládnout lépe, rychleji a nakonec i cenově výhodněji. Platforma se zabezpečenou okrajovou bránou, spolehlivá komunikace s řízenou integritou dat (bez ztráty dat kvůli problémům s připojením k internetu) a zabezpečená vysoce dostupná cloudová platforma, která je pravidelně testována pomocí simulovaných útoků, zajišťují zabezpečení dat mezi koncovými body. Nejpozději v době, kdy společnosti chtějí používat řešení IIoT po celém světě, je důležité – kromě přijetí uživateli a zabezpečení – zvážit časový faktor, protože nové přístupy jsou spojeny s mnoha nejistotami a kroky učení. Dlouhé učící cykly již nejsou akceptovatelné, protože doba potřebná pro uvedení na trh dnes hraje stále větší roli. „Podpora pro digitalizaci se proto vyplatí. Stále a znovu vidíme u našich zákazníků, jak užitečné může být, když se soustředí na své klíčové kompetence. To nám umožňuje přinášet konečným uživatelům výrazně vyšší přidanou hodnotu, což zase zvyšuje míru přijetí,“ zdůrazňuje Bieber.

Vše zajistit sami, nebo koupit?

Je tedy opravdu dobrý nápad snažit se vypořádat s digitalizací svépomocí, nebo je vhodnější řešení a znalosti nakoupit? Pokud se rozhodnete pro první možnost, máte kontrolu nad technologiemi a funkcemi, které se mají implementovat. K vybudování infrastruktury pro připojení IIoT a jejímu udržování po mnoho let je však zapotřebí vysoká úroveň odborných znalostí a zdrojů. Kromě toho křivka implementace a učení obvykle vede k pozdějšímu uvedení na trh. K tomu se přidává interní řízení rizik a fungování služeb, ale také investiční náklady na hardware, licence, školení atd.

Na druhou stranu, ti, kteří se rozhodnou pro nákup, se mohou soustředit na své vlastní odborné znalosti a zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh. Kromě toho disponuje uživatel značnými výhodami z osvědčených řešení pro konektivitu IIoT, včetně dohody o poskytování služeb dodavatelem (Service Level Agreement – SLA). Kromě toho lze počítat náklady pomocí prognózy a lze využívat sdílenou infrastrukturu. Jediný předpoklad: Musíte být odhodláni využívat „zakoupené“ technologie. „Výsledkem je pak dobrý základ pro stabilní a dlouhodobé partnerství během celého procesu digitalizace,“ uzavírá Bieber.

HMS Industrial Networks

Společnost HMS vyvíjí a vyrábí software a hardware pro průmyslovou komunikaci. Její produkty po celém světě spojují miliony automatizačních zařízení – roboty, senzory, řídicí systémy a motory – do různých průmyslových sítí a řídicích systémů, a umožňují tak zákazníkům rozšířit svůj trh a zlepšit jejich podnikání.HMS nabízí komplexní řešení od vývoje produktů až po výrobu a podporu. S miliony dodávaných produktů jsou dnes její technologie nedílnou součástí továren na celém světě. To s sebou přináší vysoké nároky na kvalitu, přizpůsobivost a schopnost dodání.

www.hms-networks.com