Digitální znázornění přináší pragmatické výsledky: využití digitálního dvojčete a digitálního vlákna k vylepšení produktů a procesů

Digitální znázornění přináší pragmatické výsledky: využití digitálního dvojčete a digitálního vlákna k vylepšení produktů a procesů

Dva základní prvky digitální transformace – digitální dvojče a digitální vlákno – přinášejí nové možnosti pro zkušební postupy, procesy a koncepty výrobků ve virtuálním prostředí.

Díky těmto digitálním experimentům mohou společnosti provádět bezpečné a rychlé testování bez nákladného přepracování nebo revizí, což umožňuje vývoj a implementaci nových pracovních postupů a produktových konfigurací, které jsou okamžitě funkční.

Digitální dvojče

Digitální dvojče je virtuální model strojů, řídicích prvků, procesů, pracovních postupů a systémů společnosti. Experimentováním s digitálním dvojčetem a jeho vylepšováním získají výrobci představu o tom, jak by se zařízení mohla chovat v reálném světě, a to konkrétně:

  • experimentováním s konfigurací nového zařízení pro optimalizaci kvality, spolehlivosti a rychlosti ještě předtím, než je vytvořen prototyp stroje nebo než je stroj zkonstruován;
  • testováním spouštění linek a plánováním/sekvencováním výroby pro optimalizaci sortimentu produktů a objemu ze závodu nebo z portfolia závodu;
  • tím, že umožníte zaměstnancům ve výrobě (manažerům, hlavní obsluze a technikům údržby) virtuálně provozovat a udržovat nová zařízení a linky, což minimalizuje nákladné problémy při spuštění (špatná kvalita, bezpečnost, zastavení strojů) v reálném světě;
  • diagnostikou a řešením problémů se zařízeními a procesy ještě předtím, než k nim dojde, a virtuálním experimentováním s technikami rychlé výměny k prodloužení doby provozuschopnosti a produktivity. Když je zařízení v provozu, týmy pro neustálé vylepšování monitorují toky dat ze zabudovaných inteligentních zařízení, aby mohly dále zlepšit pracovní postupy, doby výměny a celkový provoz.

Společnost Rockwell Automation již pomohla mnoha společnostem se zavedením a využíváním digitálních dvojčat.

Výrobce potravin například otestoval a ověřil modernizaci zařízení před jeho realizací a ušetřil tak 80 % prostojů a zvýšil výrobní kapacitu o více než 10 %.

Jeden z mnoha mezinárodních příkladů virtuálně otestované výroby (např. pro zvýšení výstupu pro propagaci produktu, přechod na méně nákladné materiály), který ušetřil miliony dolarů s využitím stejného vybavení.

Digitální vlákno

Digitální vlákno nabízí podrobnou virtuální perspektivu na toky informací – data týkající se výkonnosti výroby (např. rychlost, odstávky), data týkající se produktových specifikací (např. kvalitativní parametry, systémová zamítnutí), data dodavatelského řetězce (např. stav zásob, pozdní dodání, kvalita) atd.

Vedoucí pracovníci využívají digitální vlákna, aby mohli vyhodnotit a vylepšit toky hodnot v reálném čase.

Po propojení s výrobními informačními systémy (MES) a podnikovými systémy pro plánování zdrojů (ERP) umožňuje digitální vlákno úpravu obsluhy i strojů za chodu, ať už jde o opravu vyvstalých problémů s kvalitou, nebo o přemisťování zásob materiálů a součástek pro procesy napříč výrobním zařízením. 

Jednomu světovému výrobci jsme pomohli implementovat digitální vlákno společně s MES ve více než 20 % jeho výrobních zařízení, což vedlo ke snížení doby realizace u zákazníků o 50 %, k 50% snížení počtu vadných součástek a 4% nárůstu produktivity. Díky tomuto zlepšení výkonnosti vzrostla jak spokojenost zákazníků, tak podíl této společnosti na trhu.

Velká část vaší konkurence již výhod digitálních dvojčat a digitálních vláken využívá.

Jak dlouho budete čekat, než také začnete pracovat ve virtuálním světě a vydělávat v tom skutečném?

Autorem článku je Beth Parkinsonová, manažerka rozvoje trhu, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ