E4TC na RWTH Campus Aachen vyčísluje potenciál automatizace

Nová studie „Projektování 4.0“ – dostupná výhradně od společnosti EPLAN – vymezuje významné akční oblasti ovlivňující efektivitu v inženýrských procesech. Cesta k vyšší efektivitě v hodnotovém řetězci je mapována pomocí tradičních metod, od standardizace až po automatizaci. Nová studie „Projektování 4.0“ – dostupná výhradně od společnosti EPLAN – vymezuje významné akční oblasti ovlivňující efektivitu v inženýrských procesech. Cesta k vyšší efektivitě v hodnotovém řetězci je mapována pomocí tradičních metod, od standardizace až po automatizaci.

Evropské centrum Transformace 4.0 (E4TC) pod hlavičkou RWTH Campus Aachen zkoumalo strategickou digitalizaci v oblasti projektování a plánování řídicích systémů, technického uspořádání strojů a výrobních systémů. Zpráva s názvem „Projektování 4.0“, která má 36 stran, je založena na osmiměsíční studii mezi německými výrobci strojů (vyrábějícími jak sériově, tak na zakázku), projekčními kancelářemi a výrobci komponentů. Metodika vyvinutá pro kvantifikaci dostupného potenciálu v projektování a opatření, která mají být přijata, umožňují poprvé dobře posoudit pracovní postupy používané jak v sériové výrobě, tak ve výrobě specializovaných strojů. Její hlavní zjištění je následující: částečná automatizace inženýrských procesů dosahuje optimálního poměru nákladů a přínosů.

Vědci z E4TC představili model pracovního postupu v projektování, následně pak vytvořili hodnoticí matici s pěti úrovněmi efektivity. Matice „Úroveň efektivity“ (Efficiency Level) obsahuje podrobné popisy metodiky / pracovního postupu a je doprovázena maticí „Úroveň využití“ (Use Level), která popisuje a vyhodnocuje využití CAE softwaru jakožto základního předpokladu pro Projektování 4.0. Předmětem zkoumání bylo celkem deset procesních kroků charakteristických pro projektování ve strojírenství (sériová/zakázková výroba). Vygenerovaný model pracovního postupu zahrnuje typické pracovní kroky objednávkového cyklu.

Model pracovního postupu v projektování – matice úrovně efektivity

Studie se zaměřuje na pracovní oblasti projektování a návrhu kusovníků, reportů, rozvržení rozváděčů a zařízení či šablon. Důvody jsou jasné: „V těchto procesních krocích je závislost na zákaznících nebo partnerech mnohdy relativně nízká, ba dokonce žádná,“ tvrdí generální ředitel E4TC Dr. Thomas Gartzen. Společnosti tak mají v těchto oblastech zcela pod kontrolou využití
potenciálních úspor času a nákladů díky projektům standardizace nebo automatizace. Cesta k vyšší efektivitě v hodnotovém řetězci je mapována pomocí tradičních metod, od standardizace až po automatizaci. Aby bylo možné vyhodnotit účinnost každého pracovního kroku, rozdělila studie metodiku pracovního postupu do pěti fází, podle nichž lze určit úroveň efektivity (eLevel) projektování.

Rostoucí potenciál efektivity

Na základě shromážděných údajů vědci zjistili, že společnosti mohou být o 20 procent efektivnější při přechodu mezi jednotlivými úrovněmi (od nižší úrovně k vyšší). Metody práce zaměřené na zařízení přinášejí 25procentní úsporu času při vytváření schémat. Jen polovinu času strávili uživatelé při vytváření schémat s využitím knihovny elektrotechnických obvodů pro funkce produktu. Zavedení částečné automatizace přinese časovou úsporu dalších 25 procent a vytváření všech sestav je zcela eliminováno zavedením standardizace.

Studii si můžete zdarma stáhnout na adrese www.eplan.cz/projektovani_studie.

EPLAN: efficient engineering

Společnost EPLAN  je součástí skupiny Friedhelm Loh Group, která zaměstnává celosvětově přes 11 300 zaměstnanců a jejíž obrat byl v roce 2016 ve výši 2,2 miliardy EUR. Tím je EPLAN synonymem neustálého pokroku, vývoje, stálosti a bezpečnosti investic. "EPLAN - efficient engineering." - motto společnosti klade důraz na odbornou optimalizaci inženýrských procesů, které pomáhají zákazníkům v dlouhodobém horizontu k vyšší konkurenceschopnosti.

www.eplan.cz