End to end tracking & tracing produktů citlivých na teplotu při transportu a skladování

End to end tracking & tracing produktů citlivých na teplotu při transportu a skladování

Antra ID Kft., společnost patřící do Central European Automation Holding, je lídr v oblastiAntra ID Kft., společnost patřící do Central European Automation Holding, je lídr v oblastiTrack & Trace systémů a poskytovatel automatizačních řešení intralogistiky s více než30letou historií na maďarském a evropském trhu.

Jako profesionální systémový integrátor a poskytovatel řešení zaměřený na Průmysl 4.0, průmyslovou automatizaci, automatickou identifikaci (Auto‑ID) poskytuje Antra ID komplexní portfolio služeb a řešení v oblastech navrhování a poradenství pro intralogistickou automatizaci, integraci systémů na míru a údržbu implementovaných systémů (hardwarových i softwarových) v různých odvětvích průmyslu (automobilový, FMCG, farmaceutický, doprava, papír, 3PL…).

V rámci svých rozsáhlých služeb společnost Antra ID Kft., která má 30 let zkušeností s návrhem, integrací a servisem intralogistických systémů také nabízí řešení RFID založené na UHF (Ultra High Frekvency), které umožňuje automatické sledování produktů a materiálu, které mají být transportovány a skladovány při extrémně nízkých teplotách s průběžným monitorováním podmínek.

Pandemie přitáhla širší pozornost i k intralogistickým výzvám přepravy a skladování, včetně produktů vyžadujících zvláštní podmínky. Například požadavky na extrémně nízké teploty při skladování a přepravu vakcíny covid 19 vyžadují transportní teplotu až kolem -60 až -80 stupňů.

Výhodou řešení nabízeného Antra ID oproti jiným RFID službám je to, že umožňuje monitorovat také přepravní podmínky až do -55 stupňů, na rozdíl od běžnějších řešení, která splňují požadavky na teplotu do cca -20 stupňů.

Svou technologií pro přepravu produktů vyžadujících speciální podmínky v současnosti pomáhá mimo jiné velké světové automobilové společnosti, která se obrátila na Antra ID s  požadavkem na zachování kvality jedné globálně používané suroviny, která vyžaduje skladování v teplotách pod -40 stupňů. Dříve nebylo možné sledování stavu tohoto speciálního lepidla a nebylo možné zjistit, za jakých teplotních podmínek celá dodávka cestovala. Jinými slovy, kvalita klíčového materiálu mohla být degradována v určitém bodě dodavatelského řetězce a  nedodržení garantovaných technologických paramterů mělo pak dopad na celý výrobní proces a finální výrobek.

Speciální řešení pro speciální potřeby

Antra ID implementovala řešení, které nejen snížilo výši vzniklých ztrát o třetinu, ale také lze nyní jasně definovat odpovědnosti.

Do balení s produkty vyžadující speciální podmínky vkládá Antra ID semipasivními RFID tagy, což znamená, že jednotka v balení sleduje stav v předem naprogramovaných intervalech (řekněme například každých 15 minut). Zásilka dorazí do skladu a přejde na vstupu přes automatickou identifikaci - brány vybavené anténami. Pomocí světelných signálů je odpovědný zaměstnanec upozorněný na to, zda zásilka je v garantované kvalitě, či zda došlo k nedodržení podmínek v průběhu přepravy a zároveň jsou data automaticky zaznamenaná v rámci  nadřazených řídících systémů. Stejně tak dochází k sledování parametrů až do okamžiku použití kokrétního balení produktu v rámci výrobního porcesu.

Načtením dat z RFID loggeru lze získat všechny informace o celém procesu. Zásilku lepidla tak lze sledovat po dobu celého transportu od výrobce v Japonsku až do montážního závodu v Evropě. V případě potenciálně nebo fakticky degradovaného produktu lze snadno identifikovat, během kterého procesu a v kterém momentu k nedodržení požadovaných technologických parametrů přepravy došlo a tudíž jednoznačně určit zodpovědnost. Data související se zásilkou přicházející na místo výroby lze v případě potřeby snadno integrovat do různých podnikových řídicích systémů.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz