Evropské Operační centrum ABB v Ostravě slaví 20leté výročí, nadále posiluje a rozšiřuje působnost

Evropské Operační centrum ABB v Ostravě slaví 20leté výročí, nadále posiluje a rozšiřuje působnost

Operační centrum Evropa (EUOPC) s hlavním sídlem v Ostravě je globálním realizačním centrem ABB pro průmyslovou automatizaci a elektrifikaci. Letos slaví 20 let od svého založení na konci roku 2002. V tradičně průmyslovém regionu vyrostlo z původně 6 zaměstnanců na současných 650 a růst stále nekončí. Díky vysoké poptávce po automatizaci, elektrifikaci a úsporách se zde navrhují elektrické a automatizační systémy a vyvíjejí různé druhy unikátních softwarů, které nacházejí uplatnění po celém světě.

„Příklad našeho Operačního centra v Ostravě ukazuje, že tradičně průmyslový region lze transformovat v moderní technologicky orientované centrum, které produkuje vysokou přidanou hodnotu. Přispívá k tomu nejen příchod technologických investorů, ale i odborná tradice a kvalitní technické vysoké školství v Moravskoslezském kraji,“ komentoval úspěšný rozvoj EUOPC Vítězslav Lukáš, generální ředitel ABB v České republice.

EUOPC se rozrůstá nejen počtem pracovních sil – stále hledá přes 100 odborníků různých profesí. Brzy se ovšem rozšíří i geograficky. Kromě českých lokalit – v Ostravě, Brně a Plzni – má již kolegy v polském Krakově a přibyde ještě rumunská Bukurešť. „Rumunsko má kvalitní univerzity a my můžeme absolventům nabídnout velmi zajímavou práci v jejich mateřské zemi. Zároveň tím zlepšíme obslužnost geografického území celé jižní Evropy,“ říká Pavel Prautsch, ředitel ostravského Operačního centra.

Z Operačního centra pocházejí například řídicí systémy pro nové generace ropných plošin, které umožňují nejen obrovské úspory energií, ale díky mechanismu pro eliminaci emisí mají zásadní vliv i na životní prostředí.  Za zmínku stojí také v Česku vyvinutý software pro navigaci námořních lodí a tankerů. Technicky zajímavé jsou projekty přispívající ke stabilizaci elektrické sítě při přechodu na generování a využití zeleného vodíku, elektrifikaci lodní přepravy nebo damprů v povrchových dolech. Všechny shora uvedené projekty mají jedno společné – jde o technologie, které zásadně mění nejen svět průmyslu a posouvají jej směrem k větší udržitelnosti a digitalizaci.

Centrum spolupracuje s jednotkami ABB v celé Evropě, zejména v Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Německu a Finsku. Zákazníky ale má v téměř 50 zemích po celém světě, např. v Austrálii, USA, Brazílii či Japonsku.

Více informací o těchto i dalších projektech, na kterých se ostravské Operační centrum ABB podílelo, můžete nalézt zde.

ABB

Společnost ABB je lídrem v oblasti inovativních technologií, jenž v úzce spolupracuje se zákazníky z oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury, čímž utváří budoucí podobu digitalizace průmyslu a zajišťuje tvorbu hodnoty.

www.abb.cz