Fanuc snížil rizika spojená s investicemi podporou inovací

Oliver Selby Oliver Selby

Společnosti FANUC UK a Rockwell Automation se v rámci partnerské spolupráce podařilo snížit rizika spojená s investicemi do významných inovačních projektů díky použití nástrojů pro virtuální uvádění do provozu.

Riziko je součástí inovace a posouvání hranic dosavadních možností nevyhnutelně vede k nejistotě. Sice nás čekají větší odměny, ale stejně tak i větší pravděpodobnost neúspěchu.

Pro poskytovatele automatizovaných řešení FANUC UK se sídlem v Coventry, West Midlands ve Spojeném království, bylo riziko předmětem řízení, ne strachu. V březnu 2020 jeden z vážených zákazníků společnosti FANUC v oblasti výroby plastových komponent představil zajímavý problém, který bylo třeba vyřešit: jak zajistit extrémní zvýšení výrobní kapacity dlouhodobých výrobních linek společnosti a připravit tak organizaci na novou, propojenější éru výroby.

FANUC UK se tato příležitost zalíbila a dostala volné pole působnosti v tom, jak navrhnout a integrovat řešení vedoucí ke splnění těchto cílů. Společnost proto přizvala Rockwell Automation coby partnera v oblasti řešení, aby se podívala na možnosti nejnovějších technologií ve výrobě.

Příprava na Průmysl 4.0

Připravenost na průmysl 4.0 se stává běžným cílem ve světě výroby, protože toto odvětví dělá významné kroky vpřed ve vývoji a dostupnosti zařízení nové generace či propojeného strojního vybavení. Přijetí nového řešení ale obvykle znamená zřeknout se toho původního. V praxi to může být pro vedoucí pracovníky v oboru nepříjemný problém, protože nahrazení zavedených řešení, tvořících požadovanou hodnotu, za méně osvědčená řešení, může být pro zainteresované strany ve firmě nepřijatelné.

Pro manažera pro obchodní rozvoj robotiky ve společnosti FANUC UK, Olivera Selbyho, je navádění zákazníků skrze výzvy spojené s transformací a omezení potenciálních rizik důležitou součástí role společnosti coby vizionářského partnera a systémového integrátora. „V tomto specifickém případě měl zákazník výrobní závod s devíti samostatnými systémy a všechny z nich pro výrobu komponent využívaly otočný stůl. Nejstaršímu bylo 17 let, takže od jeho instalace došlo k zásadnímu technickému pokroku,“ říká Oliver.

Hlavní problém firmy se týkal výrobní kapacity a zachování efektivního výrobního toku během montáže. Systém TAKT pro otočné stoly může být jen tak rychlý, jak rychlá je nejpomalejší operace během montáže. To znamená, že jakékoli narušení některého z řady montážních procesů na výrobní lince by mohlo mít zásadní dopad na počet komponent vyrobených v daný den.

Společnost si pro FANUC stanovila ambiciózní cíl zlepšit výrobní kapacitu o více než 35 komponent za minutu, což odpovídá přibližně 15% nárůstu produktivity. Zákazník také hledal způsoby, jak zefektivnit shromažďování dat a získat tak lepší přehled o komponentách a tím zlepšit možnosti prediktivní údržby. To by současně zvýšilo spolehlivost během výrobního cyklu a obsluha by dokázala identifikovat a co nejrychleji vyřešit případné problémy.

Oliver ve spolupráci se společností Rockwell Automation uviděl příležitost zapojit do procesů novou podobu obsluhy zařízení: technologii nezávislých vozíků (ICT). Jedná se o relativně novou technologii – ICT využívá lineární servoměniče pro rychlejší a efektivnější převážení zboží s nižším rizikem přerušení provozu. Technologii začaly používat také některé přední a inovativní organizace na světě.

Společně pak společnosti označily řešení Rockwell Automation iTRAK 5730 jako nejvhodnějšího kandidáta s ohledem na požadavky zákazníka. Kromě toho byl použitý řídicí systém schopný zajistil obsluze větší kontrolu nad linkami s možností řídit celou výrobu z jediného PLC. Díky funkci „inteligentních objektů“ tak mohla obsluha v rámci milisekund získat datové sady zachycující kvalitu a objem komponent, možnost data odeslat do cloudu, analyzovat je a ve výsledku získat možnost rychlého a informovaného rozhodování.

Oliver si byl jistý, že tato technologie dokáže i přes zásadní odklon od stávajícího řešení zákazníka zajistit požadované výsledky. „Přechod na řešení využívající ICT byl diametrálně vzdálen stávající podobě produkční výroby našeho zákazníka, tj. používání otočných stolů. Umožnil nám ale nabídnout flexibilitu během procesu montáže a především škálovatelnost, která obsluze umožňuje snadno zvýšit délku a počet vozíků s ohledem na měnící se požadavky,“ vypráví Oliver. „Funkční bloky integrované v řídicím systému umožňují dosáhnout rychlé integrace, která dále zvyšuje hodnotu celé produktové nabídky.“ dodává.

„Skok do neznáma“

Oliver byl přesvědčený o vlivu ICT na transformaci výroby, ale nechtěl, aby zákazníkovi musely stačit akorát jeho nepodložené sliby. Chtěl, aby sami viděli potenciální výhody v oblasti výkonu. Potvrzení toho, jak by si nová technologie vedla ve srovnání se stávajícími systémy, by pomohlo nejen dosáhnout příjemného klidu, ale výsledkem by mohlo být větší nadšení z celého projektu a efektivnější realizace díky jasnější vizi možností.

K dosažení tohoto cíle požádal Oliver společnost Rockwell, aby mu zajistila simulaci výrobní kapacity řešení iTRAK a potvrdila tak správné specifikace řešení. Pomocí nástroje Emulate3D tak společnost Rockwell virtualizací uvedení do provozu prokázala přesný vzhled řešení, možnosti konfigurace a především pak dosažitelné možnosti výrobní kapacity.

„Podpora při prokazování možností a omezení rizik provázejících vývoj tohoto řešení byla klíčová k zajištění důvěry jak ve firmě, tak ze strany koncového zákazníka. Lidé sice vidí čísla a mohou si prohlížet výkresy, ale pohled na virtualizovanou podobu linky v provozu je úplně něco jiného,“ dodává Oliver.

Díky přístupu vycházejícímu z cílů návratnosti investic mohl Oliver poskytovat data přímo pro procesy rozhodování ze strany zákazníka a prokázat zákazníkovi, že jejich investice do ICT vedou k nejflexibilnějšímu a nejefektivnějšímu řešení budoucí výroby využívajícímu nejnovější technologie. Simulace byla klíčová pro reflektování očekávání, uvolnění peněžních prostředků a přechod do fáze vývoje projektu. Oliver věří, že ve všem hrálo důležitou roli zapojení společnosti Rockwell Automation.

„Vztah se společností Rockwell Automation od počátku vývoje řešení pro našeho zákazníka byl fantastický. Zapojení našich dodavatelů komponent v počáteční fázi je zásadní pro seznámení se s technologickým vývojem a v důsledku pro úspěšné dokončení celého projektu.“ dodává.

Flexibilita pro budoucnost

Nové řešení se do další fáze přesunulo v červnu 2021 a společnost FANUC si je jista, že poskytnutí holistického řešení pro zákazníky položilo základy i pro další inovace. Zaměstnanci zákazníka si zvykají na nový systém, budují nezbytné schopnosti spojené s digitalizací a celá iniciativa tak může otevřít dveře k dalším inovacím a proměně závodu na skutečně moderní systém.

„Je to velmi dobře škálovatelné řešení. Je také modulární z hlediska hardwaru a softwaru. Je tím pádem docela snadné sestavit kód v PLC a replikovat jej u další linky. Jakmile začnete pracovat tímto způsobem, otevře vám to oči a pohled na podobu budoucnosti výroby,“ říká Oliver.

„Díky přístupu k nástroji Emulate3D jsme mohli využít další pilíř, na kterém bylo možné stavět omezení rizik automatizace v raných fázích jednání se zákazníky. Jsme schopni prokázat slibovanou rychlost a přesnost v každém jednotlivém procesu, stejně jako celkový přínos pro celé řešení. Umožňuje nám to také vytvářet virtuální podobu závodů zákazníka za použití VR a rozšířené reality. Celkově byly zkušenosti dodavatelů/zákazníků se společností Rockwell Automation vynikající a měly by otevřít dveře k budoucí spolupráci, ze které budou těžit také naši zákazníci. Je vidět, že partnerský vztah se společností Rockwell Automation je stále pevnější v reakci na rostoucí integraci našich produktů,“ uzavírá vše Oliver.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ