HMS Networks pozoruje kontinuální růst trhu průmyslových sítí pandemii navzdory

Podíl na trhu v roce 2021 podle HMS Networks – průmyslové sběrnice, průmyslový Ethernet, bezdrátové sítě. Podíl na trhu v roce 2021 podle HMS Networks – průmyslové sběrnice, průmyslový Ethernet, bezdrátové sítě.

Společnost HMS Networks vytváří každoročně studii trhu průmyslových komunikačních sítí, v níž analyzuje distribuci nově připojených nódů v oblasti průmyslové automatizace. Letošní studie ukazuje, že trh průmyslových sítí navzdory koronavirové krizi očekává v roce 2021 růst o 6 %. Průmyslový Ethernet stále vykazuje největší růst a tvoří nyní 65 % nově instalovaných nódů (loni to bylo 64 %), zatímco podíl sběrnic bude 28 % (loni 30 %). Také bezdrátové sítě pokračují v růstu a zaujímají 7% podíl. PROFINET s 18% podílem na trhu vystřídal v čele žebříčku EtherNet/IP, jehož podíl je 17 %.

HMS Networks představuje svou roční analýzu trhu průmyslových sítí, která se soustředí na nově instalované komunikační nódy v průmyslové automatizaci po celém světě. Jako nezávislý dodavatel řešení pro průmyslovou informační a komunikační techniku (ICT, Information and Communication Technology) má HMS dobrý přehled o trhu s průmyslovými sítěmi. Studie za rok 2021 zahrnuje předpokládaný podíl a změnu podílu provozních sběrnic, průmyslového Ethernetu a bezdrátových sítí.

Studie dospěla k závěru, že trh průmyslových sítí vykazuje známky znovuzískané stability a společnost HMS očekává, že celkový trh v roce 2021 poroste o 6 %.

Podíl průmyslového Ethernetu stále roste

Podíl průmyslového Ethernetu na trhu se zvýšil o 8 % a pokračuje v růstu. Podíl průmyslového Ethernetu na počtu nově instalovaných nódů na celosvětovém trhu v průmyslové automatizaci nyní činí 65 % (loni to bylo 64 %). O první místo soupeří EtherNet/IP a PROFINET. Letos zaujal první příčku PROFINET s 18% podílem, zatímco podíl EtherNet/IP je 17 %. Po celém světě si dobře vede také EtherCAT s podílem 8 %, to je stejně jako přední průmyslová provozní sběrnice PROFIBUS. Ethernetový Modbus TCP má 5% podíl na trhu, stejně jako v oblasti provozních sběrnic Modbus RTU. Sítě Modbus tedy nyní tvoří 10 % trhu, což potvrzuje jejich trvalý význam v průmyslové automatizaci po celém světě.

Pokles podílu provozních sběrnic se zastavil

Pokračující pokles podílu sběrnic, o němž hovořily analýzy HMS v posledních letech, se téměř zastavil. V roce 2021 se předpokládá pokles jen o 1 %. Firmy mají tendenci se v nejistých dobách, jako například během pandemie, ve větší míře držet stávajících technologií. Provozní sběrnice mají nyní 28% podíl na trhu z celkového počtu nově instalovaných nódů (v loňském roce: 30 %). Převažuje stále PROFIBUS s 8 %, následovaný sběrnicí Modbus RTU s 5 % a CC-Link se 4 %.

Bezdrátové komunikace jsou tu

Bezdrátové komunikace nadále rychle rostou rychlostí 24 % ročně. Nyní mají bezdrátové sítě 7% podíl na trhu, ale stále se čeká na plný dopad 5G v průmyslové automatizaci. S pokračujícími globálními aktivitami týkajícími se bezdrátových mobilních sítí, které umožňují inteligentní výrobu na vyšší úrovni, společnost HMS očekává, že se zvýší poptávka na trhu, neboť bezdrátově připojená zařízení a stroje jsou součástí flexibilních automatizačních systémů budoucnosti, vyžadujících méně kabeláže.

Chytrá a udržitelná výroba vyžaduje komunikaci

„Průmyslové sítě pro zařízení a stroje jsou klíčem k inteligentní a udržitelné výrobě, a to je hlavní hnací silou růstu, který vidíme na trhu průmyslových sítí,“ říká Anders Hansson, hlavní marketingový ředitel společnosti HMS Networks. „Firmy neustále pracují na optimalizaci produktivity, udržitelnosti, kvality, flexibility a zabezpečení. Solidní průmyslové sítě jsou základním nástrojem k dosažení těchto cílů.“

Regionální specifika

V Evropě a na Blízkém východě jsou na předních místech komunikační systémy EtherNet/IP a PROFINET, následované sběrnicemi PROFIBUS a EtherCAT. Dalšími populárními sítěmi jsou Modbus (RTU i TCP) a Ethernet POWERLINK. Na americkém trhu dominuje EtherNet/IP a zvyšuje se podíl protokolu EtherCAT. Roztříštěný asijský trh vedou PROFINET a EtherNet/IP. Následují další silní hráči: CC-Link a CC-Link IE Field, PROFIBUS, EtherCAT a Modbus (RTU i TCP).

Studie zahrnuje odhady společnosti HMS pro rok 2021 založené na počtech nově instalovaných nódů v oblasti průmyslové automatizace. Nód je definován jako stroj nebo zařízení připojené do průmyslové komunikační sítě. Prezentované údaje představují konsolidovaný pohled společnosti HMS, berou v úvahu naše vlastní statistiky prodeje, údaje získané od našich kolegů v průmyslu a celkové vnímání trhu.

HMS Industrial Networks

Společnost HMS vyvíjí a vyrábí software a hardware pro průmyslovou komunikaci. Její produkty po celém světě spojují miliony automatizačních zařízení – roboty, senzory, řídicí systémy a motory – do různých průmyslových sítí a řídicích systémů, a umožňují tak zákazníkům rozšířit svůj trh a zlepšit jejich podnikání.HMS nabízí komplexní řešení od vývoje produktů až po výrobu a podporu. S miliony dodávaných produktů jsou dnes její technologie nedílnou součástí továren na celém světě. To s sebou přináší vysoké nároky na kvalitu, přizpůsobivost a schopnost dodání.

www.hms-networks.com