Hollywood, farmacie a spektrální analýza

Obr. 1 - MIRA P Obr. 1 - MIRA P

Co mají věda a filmová kultura společného? Zdánlivě nic, a přesto je spojuje synergie, která krásně funguje na filmovém plátně. Filmy a seriály mnohdy skrývají nápady a vize, jež mohou být úžasnou inspirací pro současné vědecké a vývojové pracovníky a naopak. Co tím myslíme? Podívejme se na dva příklady z filmového plátna. Prvním je velice známá „Kriminálka Las Vegas“, kde tým detektivů využívá vědy a moderních technologií pro analýzu vody, půdy, drog a DNA k odhalení pachatele trestného činu. My většinou sedíme před televizní obrazovkou a říkáme si: „Je toto vůbec možné?“ Druhým příkladem je hollywoodský film „Sám doma a bohatý“ s Macaulay Culkinem z roku 1994, kde bylo uvedeno zařízení Smellmaster 9000, které mohlo očichat a následně identifikovat jakoukoli neznámou chemickou látku. To bylo však před 25 lety.

A co dnes? Dnes je to realitou. Ve společnosti Metrohm máme v rukou přístroje budoucnosti – zařízení určená pro profesionální analýzu pevných i kapalných látek na všech úrovních chemické výroby, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách. Představte si naše Metrohm ruční, přenosné či procesní spektrální analyzátory v náročném farmaceutickém provozu, ve výrobě polymerů či v petrochemickém průmyslu anebo přímo v terénu za deště, ve sněhu, v horku či prachu, tj. bez ohledu na venkovní podmínky.

Spektroskopické portfolio společnosti Metrohm zahrnuje přístroje na principu měření Ramanova rozptylu a měření spekter ve viditelné a blízké infračervené oblasti (VIS–NIR, 400–2500 nm). V obou případech jde o interakci světelného toku s hmotou vzorku a o změny rotačně vibračních stavů interagujících molekul. Obě metody oddělují drobné rozdíly v jejich principech. VIS–NIR spektroskopie poskytuje široké absorpční pásy chemických skupin obsahující především vazbu s atomem vodíku (např. C–H), zatímco Ramanova spektroskopie poskytuje ostré píky odpovídající specifickým chemickým skupinám (tzv. fingerprint), především homonukleárním vazbám typu C–C, C=C, S–S. Co mají tyto metody společného? Rychlost, všestrannost a široké aplikační využití v průmyslu.

Jak to vypadá ve farmaceutickém průmyslu?

Abychom demonstrovali komplexní využití Metrohm spektrálních analyzátorů, pojďme si představit chemický podnik ve farmaceutickém průmyslu. První chemická analýza je nezbytně nutná při kontrole látek vstupujících do výroby. Tato procedura je mnohdy náročná na obsluhu, dobu analýzy a především na vzorkování a k tomu si přidejte velké množství vstupních surovin (základní rozpouštědla pro chromatografii typu methanol či 
acetonitril nebo plniva následně použitá v lékové formě). Metrohm pro tyto účely nabízí robustní ruční Ramanův spektrometr MIRA s laserem o vlnové délce 785 nm a s krytím IP67 (obr. 1 – MIRA P) a NanoRam s laserem o vlnové délce 1 064 nm pro silně fluoreskující či barevné matrice (obr. 2 – NanoRam 1064). Benefity našich přístrojů jsou nedestruktivní identifikace a verifikace kvality suroviny, a to bez předúpravy vzorku, analýza probíhá skrz obalové materiály a v neposlední řadě je výhodou i intuitivní software s jednoduchým ovládáním, kde několika kliknutími vygenerujete formát dle vlastní libosti. Vše bude splňovat požadavky a normy vašeho auditního orgánu (FDA, SÚKL, European Pharmacopeia atp.).

Obr. 2 NanoRam 1064Obr. 2 NanoRam 1064

Dalším krokem ve farmaceutické výrobě je kontrola a řízení celého procesu, kde stěžejními kritérii je vysoká kvalita finálního produktu, zachování nízkých výrobních nákladů, shoda s předpisy a kontrolními orgány, malá energetická náročnost, omezení práce s nebezpečnými chemikáliemi, bezpečnost pracovníků – to vše se zachováním dostatečné rychlosti výroby, aby byl produkt expedován včas. V tom vám mohou pomoci Metrohm procesní analyzátory (obr. 3 – NIRS XDS Process Analyzer) a laboratorní VIS–NIR analyzátory (obr. 4 – NIRS DS2500 Solids Analyzer). Procesní analyzátory jsou běžně používané i v těch nejnáročnějších výrobních podmínkách. Široká škála sond a průtokových cel je přímo šitá na míru pro potřeby zákazníka. Jedním z mnoha příkladů jsou naše specializovaná řešení pro fluidní sušárny, granulátory a fermentory. Sondy a přístroj propojují svazky až 60 optických vláken (Micro Bundle), která zajišťují stabilní přenos signálu na délku několika desítek metrů. Jeden procesní NIR analyzátor je možné použít až pro 9 různých odběrných míst a na každém efektivně měřit jiný parametr jiným typem sondy. Pokud vám nevyhovuje zavádění optické sondy do provozu, existuje samozřejmě i verze pro bezkontaktní měření. Můžete se tedy spolehnout na správné a přesné analýzy prášků, kaší, granulí, kapalin atd. Vlákna a přístroje jsou chráněny proti náhlým změnám teplot a mají vynikající mechanickou a chemickou odolnost splňující krytí až IP69K s certifikací ATEX95 pro zónu 1 a zónu 2. Ve výsledku je čistě jen na vás, zda chcete měřit vlhkost na úrovni desítek ppm, kontrolovat proces fermentace či jiné chemické reakce, určovat velikost granulí ve výrobě či stanovit obsah API ve vašem produktu. Stačí se jen rozhodnout, zda vám vyhovuje on-line a in-line vzorkování přímo v procesu, anebo raději zvolíte at-line analýzu v laboratoři.

Obr. 3 Process NIR XDS MicrobundleObr. 3 NIRS XDS Process Analyzer

Obr. 4 NIRS DS2500 Solids AnalyzerObr. 4 NIRS DS2500 Solids Analyzer

Na konci každé farmaceutické výroby je zařazena kontrola finálního produktu, kde můžete využít veškerá výše zmiňovaná spektroskopická řešení. Navíc po akvizici společnosti BWTek poskytuje Metrohm přenosné Ramanovy spektrometry (obr. 5 – QTRam) s aplikačním využitím pro určení homogenity a obsahu chemických látek v pevných lékových formách a pro identifikaci látek skrz různé neprůhledné obalové materiály, které dříve nebylo možné ve skladech pomocí ramanovských technik měřit (např. bílé plastové lahve, potahy tablet atp.).

Obr. 5 QTRamObr. 5 QTRam

A jaké další aplikace můžete využít?

V tabulce 1 naleznete přehled standardních aplikačních řešení. Pokud by vás zajímaly další aplikace z různých koutů chemického průmyslu, neváhejte navštívit vyhledávač aplikací na webových stránkách společnosti Metrohm (https://www.metrohm.com/cs-cz/aplikace/). Zde najdete i kontaktní formulář na naše aplikační specialisty, kteří vám se vším rádi poradí. Napište nám.

Tabulka 1: Standardní spektroskopická aplikační řešení společnosti Metrohm

Průmysl

Aplikace

Farmacie

Obsah API a plnidel, vlhkost, homogenita, velikost granulí, hustota xantanové gumy, polymorfismus sulfoamidu

Kosmetika

Obsah aktivních látek, pojiv a plnidel, vlhkost

Chemie

Obsah isokyanátů, hydroxylové číslo, vlhkost

Polymery

Identifikace polymeru, vlhkost, hustota, hydroxylové číslo, izokyanáty, aditiva, vnitřní viskozita, index toku taveniny

Petrochemie

Číslo kyselosti, cetanový index, viskozita, bod vzplanutí, oktanové číslo (RON, MON)

Oleje a maziva

Vlhkost, číslo kyselosti, viskozita, barevnost

Palmový olej

Jodové číslo, vlhkost, karoten, volné mastné kyseliny, zhoršení indexu bělení