Implementace SCADA/HMI v automobilovém průmyslu

Implementace SCADA/HMI v automobilovém průmyslu

Rozhovor s Michalem Pavlů (Plant Process Engineering) o implementaci vizualizačního systému mySCADA do výrobní továrny Vibracoustic. Mělnický závod, kde byl vizualizační software nasazen, se zabývá výrobou uložení převodek a motorů pro sektor osobních aut. 

Jak vznikla potřeba implementace SCADA systému pro vaši výrobní linku?

Pro linku na výrobu uložení motorů jsme hledali vhodný on-line systém, který by jak tabulkově, tak graficky zobrazoval potřebné parametry.

Proč byla vybrána společnost mySCADA?

V systému jsme viděli dvě hlavní výhody. Zaprvé je to vysoká stabilita celého systému a zadruhé se nám líbila možnost „napasovat“ řešení přesně na naše specifické požadavky.

Jaké bylo zadání projektu, co je myšleno specifickými požadavky?

Hlavní požadavky byly v zásadě čtyři:

  1. sběr vydefinovaných parametrů;
  2. zobrazování definovaných výstupů, jako je například hodinová výkonnost linky, grafické znázornění nejdůležitějších parametrů, zobrazení aktuálních statusů výroby nebo zobrazování dokumentace patřící k danému výrobku;
  3. jednoduchá volba programů a zaznamenávání zásahu do linky a tím i přehled o provedených změnách na lince;
  4. hierarchizace uživatelů a přehled o přístupu či změnách každého jednotlivého uživatele (veškeré změny potom odsouhlasí kompetentní osoba – v našem případě technolog).

Byla realizace projektu časově náročná?

Celý projekt byl objednán v dubnu 2017 a první datový okruh byl zrealizován do 4 měsíců od zadání.

Mohl byste popsat reálné fungování vizualizačního systému? Jak a kdo s ním pracuje?

Obsluha linky (cca 25 uživatelů) sleduje na panelu operátora hodinovou výkonnost linky a na vedlejším monitoru zároveň i dokumentaci pro vyráběný díl. Při změně vyráběného produktu využívá panel pro výběr dílu a načtení dílu do linky. Technolog tak má kontrolu pro případ, že by došlo k nějaké změně v nastavení, a může reagovat na vzniklou situaci. Po prvotním nastavování se linku podařilo „vyladit“ tak, že prakticky nedochází k úpravám programů. Management sleduje nejen zmiňovanou výkonnost, ale i využití linky a rychlost výměny produktu.

Zaregistrovali jste ještě jiné pozitivní změny po nasazení mySCADA na této konkrétní lince?

Za největší úspěch považujeme snížení průměrného času na výrobu jednoho dílu o 12 % a zároveň zvýšení produktivity linky ze 75 na 85 %. V měřítku, v němž v našem provozu vyrábíme, je to opravdu značné zvýšení efektivity.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Plánujete nasazení vizualizace na další linky ve výrobní hale?

V roce 2018 počítáme s nasazením vizualizace mySCADA na novou linku pro stejný druh výroby. Výrobní linka je totožná s tou původní, takže plánujeme realizaci do 1 měsíce od schválení. V současné době také vyhodnocujeme přínosy, negativa i možné oblasti vylepšení. To se mi na tomto systému líbí – možnost adaptace na naše potřeby a změny.

www.myscada.org