Inovativní, univerzální a modulární: Nový systém sledování stavu ProLink od společnosti Schaeffler

Modul hlavního procesoru a rozšiřující moduly v systému sledování stavu ProLink od společnosti Schaeffler se jednoduše připevňují k liště na horní části spínací skříně. Díky konfiguračnímu asistentovi, šablonám a samoučicí testovací fázi už zákazníci nemusejí disponovat znalostmi z oblasti zaznamenávání signálů nebo analyzování vibrací. Modul hlavního procesoru a rozšiřující moduly v systému sledování stavu ProLink od společnosti Schaeffler se jednoduše připevňují k liště na horní části spínací skříně. Díky konfiguračnímu asistentovi, šablonám a samoučicí testovací fázi už zákazníci nemusejí disponovat znalostmi z oblasti zaznamenávání signálů nebo analyzování vibrací.
  • Nový systém sledování stavu ProLink zajišťuje maximálně efektivní monitorování strojů a zařízení.
  • Unikátní řešení: Zásuvný modul se sběrnicí fieldbus umožňuje integraci do každé zákaznické infrastruktury.
  • Flexibilní škálování díky modulární konstrukci.
  • Intuitivní konfigurace s inteligentními šablonami, specifickými pro dané zařízení.
  • Univerzální gateway pro řešení „Průmysl 4.0“ – od snímače až do cloudu.

Průmyslové aplikace konceptu „Průmysl 4.0“ vyžadují komplexní síťové propojení a umožňují inteligentní analýzy dat pro zajištění vyšší efektivity. Společnost Schaeffler tyto nové požadavky a možnosti plně integrovala do nové generace vícekanálového systému sledování stavu. Systém ProLink se skvěle hodí k monitorování celých výrobních zařízení v nejrůznějších odvětvích, od papírenského a ocelárenského průmyslu až po obráběcí stroje. Modulární provedení a možnost flexibilní integrace do stávajících zákaznických systémů, stejně jako vysoká úroveň kvality signálů a analýz, které poskytuje systém sledování stavu ProLink, přináší zákazníkům benefity v podobě jednoduchého ovládání a maximálně efektivního monitorování zařízení. Využití systému sledování stavu ProLink se však v žádném případě neomezuje jen na lokální nasazení: Poskytuje totiž i gateway pro řešení koncepce „Průmysl 4.0“, a připravuje tak cestu k využívání digitálních služeb společnosti Schaeffler.

Důraz na přínos pro zákazníky: Špičková analýza signálů i bez odborných znalostí

Systém sledování stavu ProLink lze velmi snadno uvést do provozu, protože k tomu nejsou zapotřebí žádné znalosti z oblasti zaznamenávání signálů a analyzování vibrací. Zákazník pouze pomocí intuitivního konfiguračního asistenta zadá prostřednictvím internetového prohlížeče základní údaje o komponentách, které se mají monitorovat. Inteligentní šablony pak doplní všechny zbývající informace pro příslušné komponenty, například valivá ložiska, motory a převodovky, ventilátory a čerpadla. Během samoučící testovací provozní fáze pak systém ProLink na základě otáček a zatížení každého stroje automaticky stanoví mezní hodnoty alarmů pro až 100 provozních míst. Stejně jako jednokanálový systém sledování stavu SmartCheck od společnosti Schaeffler nabízí zákazníkům i tento vícekanálový systém ProLink vysoce kvalitní, frekvenčně selektivní detekci poškození ložisek a převodovek, zjišťování nevyvážeností a mnoho dalších informací.

Systém sledování stavu ProLink sestává z hlavního procesorového modulu, který zajišťuje zpracování signálů, a řady modulů pro zaznamenávání signálů, včetně modulu k měření vibrací s až 16 kanály. Tyto moduly jsou jednoduše připevněny k liště na horní části spínací skříně. Vynikající vlastností tohoto vícekanálového systému sledování stavu je jeho univerzální začlenitelnost do infrastruktury zákazníka pomocí zásuvného modulu se sběrnicí fieldbus. Systém podporuje OPC/UA i Profinet a také CC-Link IE, další protokoly fieldbus budou následovat.

Poskytovatelům služeb a systémovým integrátorům nabízí systém ProLink možnost provozovat pomocí jediného hardwarového systému více druhů řízení na trhu. K zajištění cloudové komunikace se využívají standardy OPC/UA a MQTT. Tento vícekanálový systém sledování stavu tak představuje perfektní volbu pro aplikace konceptu „Průmysl 4.0“.

Gateway pro digitální služby společnosti Schaeffler

Zákazník může systém ProLink provozovat lokálně a propojit jej s řídicím systémem svých strojů pomocí sběrnice fieldbus. Systém ProLink navíc nabízí i možnost přenášení předzpracovaných dat snímačů na servisní platformu společnosti Schaeffler, kde lze prostřednictvím MQTT provádět podrobnější analýzy. Zákazníci tak přes toto rozhraní získají v budoucnu přístup ke všem digitálním službám společnosti Schaeffler – včetně služby ConditionAnalyzer a kolektivní klasifikace zatížení. Systém sledování stavu ProLink lze přitom využívat jako univerzální gateway pro propojení snímačové úrovně s ovládacími a řídicími úrovněmi i cloudovými aplikacemi. Systém ProLink proto představuje vynikající bázi pro strojní a provozní inženýry, na které mohou vyvíjet řešení koncepce „Průmysl 4.0“ pro daná odvětví nebo i konkrétní stroje, a poskytovat tak vlastní přidanou hodnotu.

Modul hlavního procesoru a rozšiřující moduly v systému sledování stavu ProLink od společnosti Schaeffler se jednoduše připevňují k liště na horní části spínací skříně. Díky konfiguračnímu asistentovi, šablonám a samoučicí testovací fázi už zákazníci nemusejí disponovat znalostmi z oblasti zaznamenávání signálů nebo analyzování vibrací.

www.schaeffler.cz

 

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz