Je lepení složité?

Lepit, či nelepit? To je dilema, se kterým se každý konstruktér dříve nebo později setká. Většina výrobních procesů má jednu věc společnou: brzy se objeví dvě nebo více částí, které bude potřeba nějak spojit. A k tomu se většinou používá mechanické upevnění nebo svařování. Konstruktéři a technologové takovýmto metodám důvěřují, protože se používají již od průmyslové revoluce a v praxi se téměř vždy osvědčily. Kromě toho se ve škole či později na univerzitě inženýři učili o těchto metodách pořád dokola.

Na druhou stranu se v rámci studia dozvěděli o lepení poměrně málo, někdy vůbec nic, takže jsou při zkoumání lepení jako možného řešení ponecháni svému vlastnímu úsudku.

Jednou z hlavních věcí, která je od lepení odrazuje, je jejich první dojem, tj. že svět lepidel je extrémně složitý a vyžaduje perfektní znalost chemie, aby se vůbec prokousali přes stovky produktů a vybrali výrobek vhodný právě pro jejich aplikaci.

Pro zmírnění této situace sestavila společnost Henkel portfolio produktů Loctite, kde omezila výběr ze stovek výrobků na pouhých čtrnáct položek. Těchto čtrnáct typů pokrývá zhruba 80 % všech hlavních aplikací ve strojírenské výrobě a v údržbě.

Konkrétně se jedná o produkty, které pokrývají většinu potřeb při zajišťování závitů, těsnění trubkových závitů, plošného těsnění, dále při upevňování válcových dílů, při běžném a konstrukčním lepení, opravách kovů a čištění.

Zajišťování závitů

Toto zjednodušené portfolio nabízí 2 produkty pro zajištění závitů: LOCTITE 243 (střední pevnost) a LOCTITE 270 (vysoká pevnost). Nezáleží na tom, zda se jedná o šrouby na velkých důlních či těžebních strojích, jež jsou vystaveny extrémnímu zatížení a povětrnostním vlivům, nebo o malé drobné šroubky na kuchyňském spotřebiči. Princip zajištění závitů je všude stejný – zajistit šrouby proti uvolnění při rázovém zatížení a vibracích a zabránit korozi závitu.

Těsnění trubkových závitů

Ve většině výrobních podniků se vyskytují stovky metrů potrubí a řada čerpadel i kompresorů. Tyto rozvody, myšleno tvarovky, mají slabá místa, kde se mohou vyskytnout netěsnosti v případě, že spoj nebyl dokonale utěsněn. Jedním z produktů, kterým trubkové závity spolehlivě utěsníte, je LOCTITE 55. Těsnivo ve formě vlákna je vhodné pro tradiční uživatele, kteří mají pocit, že když kolem závitů nic neomotali, spoj nemůže být utěsněný. Toto těsnivo umožňuje pootočení smontovaných spojů a je vhodné na plastové i kovové závitové spoje. Při dodržení několika jednoduchých zásad při aplikaci a montáži představuje LOCTITE 55 jednoduché a naprosto spolehlivé řešení pro utěsnění trubkových závitů.

Tam, kde LOCTITE 55 není vhodný, lze použít jiné elegantní řešení ve formě tekutého těsnění, které vytvrzuje po nanesení a smontování dílů. Tyto produkty jsou „rychlé“ při aplikaci i vytvrzení, snadno se používají a nezanechávají nepořádek na pracovišti. V tomto zjednodušeném portfoliu je reprezentantem zmíněné kategorie nejpoužívanější produkt LOCTITE 577.

Vteřinová lepidla

Během výroby a údržby je často nutné, aby díly byly spojeny dohromady během několika sekund, jelikož o pár minut později musí proces pokračovat. LOCTITE 401 a LOCTITE 406 (s primerem, který podporuje adhezi na obtížně lepitelných plastech) jsou dvě hlavní možnosti, které budou fungovat ve většině aplikací. V praxi tyto produkty překvapí nejen svou pevností, ale také vysokou teplotní odolností 120 °C.

Těsnění přírubových spojů

Kovové skříně a tělesa různých strojů, jako jsou převodovky, čerpadla, motory, nádrže apod., obsahují téměř vždy nějaké příruby a dělicí roviny. Tyto plochy je nutné utěsnit proti úniku mazacího oleje nebo jiného média. Použití pevných těsnění s sebou přináší řadu nevýhod, zejména to, že pro každou přírubu je nutné mít k dispozici těsnění v odpovídajícím tvaru. Umístění těsnění je často náročné na čas a kvalita provedení montáže má značný vliv na spolehlivost utěsnění.

Naproti tomu tekuté anaerobní těsnění se pouze nanese na povrch příruby a díly se smontují. Produkt vyplní všechny nerovnosti povrchu dílu a vytvrdne na odolný plast. Aplikace je jednoduchá a jako bonus získáme vyšší tuhost a pevnost sestavy, protože lepidlo zabezpečí mnohem efektivnější přenos smykových sil v rovině příruby než tření.

Představitelem tekutého přírubového těsnění je ve zúženém portfoliu známý produkt LOCTITE 518, široce používaný v průmyslu a autoopravárenství.

Upevňování

Kolo na hřídeli je považováno za největší vynález lidstva a pro řešení spoje mezi kolem a hřídelem se nabízí řada variant. Pokud spojení náboje a hřídele není osově posuvné, jako například v převodovce, je potřeba spoje nějakým způsobem upevnit nebo do spoje uchytit ložisko. Běžné mechanické spojení spoléhá buď na kombinaci tření a svěrné síly, anebo na mechanické opření ve formě pera, drážkovaného hřídele a podobně.

Všechny tyto pevné spoje je možné významně vyztužit, zpevnit, případně i nahradit použitím anaerobních produktů pro upevňování, které po aplikaci při montáži spoje vyplní všechny vůle a nerovnosti součástí a svou adhezí přispějí k pevnostním parametrům spoje. Je tedy možné významně posílit tření v nalisovaných a svěrných spojích nebo vymezit možné vůle v drážkách. Významně se tak zvýší životnost spoje a jeho spolehlivost. Navíc je možné upevnit i spoj se suvným uložením, kde jsou pak všechna zatížení přenášena pouze adhezí lepidla.

Jedním z nejpevnějších produktů na upevňování spojů je LOCTITE 638. Tento produkt vyniká teplotní odolností do 180 °C a skvěle funguje i na nedokonale odmaštěném povrchu. Obdobné schopnosti mají i ostatní anaerobní produkty ze zúženého portfolia Loctite.

Čistění

Základem kvalitní montáže dílů je čistota jejich povrchu. Mnohem více to platí pro spojování dílů lepením. Adheze lepidel na povrchu součástky záleží do značné míry na množství kontaminace, která tvoří bariéru mezi lepidlem a lepeným povrchem. Jak již bylo řečeno, některá lepidla jsou schopna se vypořádat i s nedokonale vyčištěným dílem, ale i u nich je k dosažení maximální pevnosti potřeba povrch vyčistit.

Metod čistění je ve strojírenství celá řada, od vlhké utěrky přes průmyslové pračky s ostřikem až po ultrazvukové lázně. Při údržbě strojů a při malosériové montáži se stále jako nejvýhodnější jeví rozpouštědlový čistič v aerosolu, jakým je i LOCTITE SF 7063. Šikovný obal s obsahem 400 ml umožňuje přesné nanášení jak rozstřikem, tak překlopnou tryskou s trubičkou, s níž je možné dosáhnout i do nedostupných míst.    

Toto jsou hlavní a nejvýznamnější kategorie použití výrobků Loctite; více informací o všech produktech a dalších kategoriích pak naleznete na www.zkusteloctite.cz.

Henkel lepidla LOCTITE

Hledáte lepidla na všechny materiály a na každou příležitost? U prémiové značky společnosti Henkel najdete pod označením Loctite vždy to správné lepidlo.

www.zkusteloctite.cz