Kolaborativní robot: 5 parametrů, které je nutno zhodnotit před nákupem

Kolaborativní robot: 5 parametrů, které je nutno zhodnotit před nákupem

Jedním z rychlých a univerzálních způsobů, jak zvýšit efektivitu výrobního procesu, je zapojení multifunkčních kolaborativních robotů. Aby taky ne – oproti svým tradičním kolegům jsou mnohem flexibilnější, bezpečnější a nezaberou tolik výrobního prostoru. Každý rok jejich počet nezadržitelně roste a stále více firem se dostává do pozice, kdy jejich zapojení zvažují.

Jaké parametry při volbě zvážit a jak vybrat toho správného dodavatele?

1. Pořizovací cena

Výše investice je jedním z hlavních faktorů, které zásadně ovlivňují rozhodovací proces. I přes běžnou dobu návratnosti kolem šesti měsíců řada firem nákup svého prvního robotu oddaluje. V České republice působí hned několik značek kolaborativních robotů, jež se liší nejen svou nabídkou, ale hlavně cenou.

Pokud výrobní firma vybírá z pěti předních značek, pořizovací cena kolaborativního robotu začíná u spodní hranice dvaceti tisíc eur. Jedinou výjimkou jsou kolaborativní roboty AUBO, které nabízejí o poznání rychlejší návratnost investice než „koboti“ konkurenčních značek, a to i při zachování důležitých technických parametrů.

2. Zapůjčení na zkoušku

Zápůjčka je dalším důležitým parametrem při výběru robotu, obzvlášť pokud firma není stoprocentně rozhodnuta, při jakých aktivitách jej využije. Vyzkoušení přímo ve výrobních prostorách po boku pracovníků pomůže při volbě konkrétní aplikace, pro ověření vytíženosti a ve výpočtu návratnosti investice.

Mnoho výrobců a distributorů tuto možnost nabízí zdarma, včetně instalace a naprogramování jednoduché výrobní úlohy (např. pick& place).

3. Servisní podmínky

I přestože je kolaborativní robot spolehlivým pomocníkem, stále je to „jen stroj“, který může občas potřebovat dodatečnou péči. Standardní servisní podmínky zaručují opravu do 3 pracovních dnů. Pokud to charakter výroby dovoluje, i tato varianta může být dostačující.

Nicméně řada firem upřednostňuje servis daleko rychlejší, například následující pracovní den. Nejrychlejší servisní variantou je pak nonstop servis 24/7, který zaručuje odstranění závady v řádu hodin.

4. Integrace a doplňkové služby

Integrace neboli plné zavedení do výroby je zpravidla otázkou jednoho, maximálně dvou pracovních dní. Distributor často nabízí službu integrátora v rámci pořízení robotu.

Problém ale nastává při zavádění a programování složitějších výrobních operací, např. při potřebě manipulace nesetříděného materiálu nebo nutnosti napojení aplikace na externí řídicí systémy výroby. Stává se, že integrátoři ovládají pouze základní montáž robotu a programování jednoduchých činností. K těm složitějším potom zvou externí dodavatele, což celý proces výrazně protahuje a znepříjemňuje.

Pro výrobní firmu je proto vhodné předem zvážit, jak náročnou činnost bude kobot do budoucna provádět a zda dokáže integrátor plně vyhovět.

5. Školení

Přestože jsou kolaborativní roboty skutečnými pomocníky, jejich plná integrace vyžaduje nové znalosti a vědomosti pracovníků. Oproti těm tradičním pracují bok po boku s lidmi, což například vytváří jiné bezpečnostní požadavky. Rozdílů je ale daleko více.

Jedním z důležitých parametrů při výběru kobotu je tedy to, v jakém rozsahu a za jakých podmínek dodavatel školení poskytuje.

Jak zvolit ten správný robot?

Pro většinu výrobních společností je rozhodujícím parametrem pořizovací cena. Technické vlastnosti kolaborativních robotů předních značek jsou natolik srovnatelné, že právě cena a doplňkové služby často rozhodnou o konkrétní značce nebo dodavateli.

Při výběrovém řízení je tedy důležité zvážit konkrétní aplikace, vytíženost, požadavky na rychlost servisu a další doplňkové služby.

AUBO - kolaborativní roboty

Inova­tivní a flexi­bilní kola­bo­ra­tivní roboti AUBO posky­tují široké možnosti auto­ma­ti­zace výrob­ních procesů za výhod­ných cenových podmínek. Značka pochází z východní Asie, ale na návrhu robotů a operač­ního systému se podílejí odbor­níci nejen z USA. Mimo důraz na příz­ni­vou cenu a kvalitní prove­dení se AUBO soustředí především na jedno­du­chost obsluhy a možnost integ­race i do těch nejnároč­nějších výrob­ních procesů skrze plnou integ­raci systému ROS. Také díky tomu se AUBO stal nepo­stra­da­tel­ným a hlavně dostup­ným parťákem ve stov­kách provozů na celém světě.

www.aubo.cz