Kolaborativní robot AUBO – spolehlivý pracovník budoucnosti

Kolaborativní robot AUBO – spolehlivý pracovník budoucnosti

Jak se nejlépe vyrovnat s nedostatkem pracovních sil ve výrobě? Jak se přizpůsobit proměnlivým požadavkům moderního průmyslu a udržet si náskok před ostatními? Odpovědí na tyto otázky je robotizace a automatizace pomocí kolaborativních robotů.

Nedostatek lidí zvyšuje poptávku po robotech

S rozvojem průmyslové výroby přišel v posledních letech i úbytek volných pracovních sil. Na trhu práce chybí nejen specialisté pro Průmysl 4.0, ale i nekvalifikovaní pracovníci do výroby. Mnoho inovativních firem se proto rozhodlo nedostatek lidí řešit modernizací a automatizací provozu. Nahradit lidi roboty je dnes snadnější než dříve. Rutinní manuální činnosti vykonávají stroje neúnavně a bez chyb, navíc je kvůli vzrůstající ceně za lidskou práci návratnost investice do robotizace čím dál rychlejší. Schopných zaměstnanců ubývá a ani v budoucnu se na trhu práce nečeká zlepšení. Robotizace je proto vhodným řešením, jak udržet krok s ostatními.

Kolaborativní roboty jsou řešením i pro menší hráče

Automatizaci provozu dnes nejlépe zastanou víceúčelové roboty, jejichž flexibilita jim umožňuje nasazení i na specializovaných pracovištích středních a menších firem. Vysoké popularitě mezi moderními roboty se těší takzvané coboty – kolaborativní roboty. Cobot nejenže zvládne pracovat přímo mezi lidmi, aniž by je svou činností ohrozil, ale je i snadno ovladatelný. Je možné jej lehce přeprogramovat na jinou činnost a jeho kapacita tak může být využita na maximum. Díky malé základně nezabere mnoho místa a lze jej umístit do vertikální i horizontální polohy.

Coboty AUBO nastupují do práce

Poptávku trhu po kolaborativních robotech se v České republice rozhodla pokrýt brněnská firma Kinali. Díky ní mají české výrobní podniky k dispozici oranžové coboty AUBO. Jednotlivé modely se od sebe liší velikostí, nosností a dosahem ramena, takže si mezi nimi každý vybere dle potřeb vlastního provozu. Nejmenší coboty najdou díky své přesnosti uplatnění v laboratořích i ve výzkumných ústavech, velké dovedou zvedat a přemisťovat až desetikilové předměty. Všechny coboty AUBO však mají několik věcí společných – jsou přesné, snadno se ovládají a především jsou dostupné za bezkonkurenční cenu. Na oranžové dříče značky AUBO je zkrátka spolehnutí.

Flexibilní a učenliví pracanti, kteří se neunaví

Ke kolaborativním robotům AUBO lze připojit různá příslušenství, manipulátory a kamery, takže se uplatní v rozdílných odvětvích. Cobot zvládne stejně dobře svařovat, leštit, přemisťovat materiál, ovládat jiné stroje nebo provádět kontrolu kvality. Naučit kolaborativní robot novým kouskům dovede po krátkém školení každý pracovník. Kromě rychlého učení pomocí manuálního vedení oranžové robotické paže jsou všechny coboty AUBO vybaveny uživatelsky přívětivým rozhraním, které umožňuje intuitivní programování každého pohybu s přesností na setiny milimetru.

Aubo Robot Main 003

Inteligentní vidění kolaborativních robotů AUBO

Zkombinováním inteligentního softwaru, trojrozměrného snímání okolí a šikovného cobotu AUBO vznikl například robotický bin picking systém POPELKA. Jde o unikátní způsob třídění a vyskladňování materiálu z přepravek a jeho předávání dál ve výrobě. Systém POPELKA je schopen sám pomoci s naučením manipulovaného předmětu, takže vyžaduje minimální zásahy lidské obsluhy. Díky symbióze s kvalitními průmyslovými objektivy VICO a umělou inteligencí dokážou coboty AUBO pracovat i s lesklými a průhlednými materiály, identifikovat povrchové vady, barevnou stálost, rozměry s přesností na mikrony.

Oranžové coboty AUBO mají zelenou

S pokročilým 3D strojovým viděním a strojovým učením se z kolaborativních robotů AUBO stávají ideální nástroje pro aplikaci do robotických systémů a pro optickou kontrolu kvality. Rychlejší a plynulejší výroba, spolehlivost na pracovišti a méně chyb na výstupu – to vše nabízí kolaborativní robot AUBO. Oranžový cobot je sázkou na jistotu, že i s nástupem Průmyslu 4.0 můžete být efektivní, rozvíjet výrobu a držet se vždy pár kroků před konkurencí.

www.aubo.cz

AUBO - kolaborativní roboty

Inova­tivní a flexi­bilní kola­bo­ra­tivní roboti AUBO posky­tují široké možnosti auto­ma­ti­zace výrob­ních procesů za výhod­ných cenových podmínek. Značka pochází z východní Asie, ale na návrhu robotů a operač­ního systému se podílejí odbor­níci nejen z USA. Mimo důraz na příz­ni­vou cenu a kvalitní prove­dení se AUBO soustředí především na jedno­du­chost obsluhy a možnost integ­race i do těch nejnároč­nějších výrob­ních procesů skrze plnou integ­raci systému ROS. Také díky tomu se AUBO stal nepo­stra­da­tel­ným a hlavně dostup­ným parťákem ve stov­kách provozů na celém světě.

www.aubo.cz