Kooperace robotu se studenty

Kooperace robotu se studenty

Praktické řešení výuky programování průmyslových robotů nabízí společnost KUKA v rámci projektu ready2_educate. Vysoká škola v Karlsruhe používá v této souvislosti čtyři školící buňky, ve kterých se učí budoucí inženýři řídit automatické pomocníky.  

Kvalifikační požadavky ve věku průmyslu 4.0 stoupají. Potřeba zprostředkovat studentům komplexní souvislosti staví nové požadavky také na výuku a vzniká tak poptávka po jejích nových konceptech. Důležité jsou především hluboké a praktické znalosti z oboru robotiky a automatizace. Vysoká škola techniky a ekonomie v Karlsruhe proto připravuje budoucí inženýry na požadavky průmyslu dnešní doby i zítřka.           

Od zimního semestru 2018 mají studenti možnost přicházet do styku s nejmodernějšími průmyslovými roboty v robotické laboratoři, která je k dispozici pro všechny fakulty. V rámci nově zavedeného projektu „Průmyslová robotická laboratoř“ se jeho účastníci učí samostatnému řízení a programování robotů KUKA. „Teorii je možno vyzkoušet si zde přímo v praxi a získat tak praktické vědomosti, které jsou na pracovním trhu velmi žádané,“ říká profesor Dr. Christian Wurll z fakulty hospodářských věd. Otevřenou robotickou laboratoří si vysoká škola udržuje svoji atraktivitu. Výuka probíhá ve čtyřech výukových buňkách KUKA typu ready2_educate, které jsou vybaveny tak, aby si studenti osvojili základy robotiky. Výukový program je zaměřený speciálně na školy, univerzity a podniková vzdělávací zařízení. Každá buňka je vybavená malým robotem KUKA typu KR 3 AGILUS a kompaktní řídící jednotkou KR C4. V důsledku vysoké míry flexibility a preciznosti je tento univerzální robot vhodný pro řadu nejrůznějších úkolů. Dodává se s univerzálním chapadlem a řadou obrobků, jako jsou krychle a kolíky. Připravený je rovněž výběr školících aplikací. Úkoly obsažené ve výukovém materiálu, který je k dispozici, se dělí na tři vzájemně na sebe navazující stupně obtížnosti.    

Výukové buňky KUKA podporují spolupráci 

„Výukové buňky KUKA pomáhají pochopit komplexní technologie a procesy průmyslu 4.0,“ dodává profesor Wurll. Studenti rozdělení do malých skupinek se učí programovat roboty pomocí variabilního výukového programu sestaveného z teoretických i praktických bloků. V poslední třetině semestru musí každá skupina ukázat v samostatném projektu, co se naučila. Studenti přitom musí uplatnit vědomosti z ostatních přednášek, jako je informatika a technická mechanika.  

V rámci předmětu robotika dostane v každém roce přibližně 200 studentů ze všech fakult možnost pracovat s výukovými buňkami. Kurzy připravené společností KUKA umožňují studentům řešení takových úkolů jako je paletizace a depaletizace krychlí a tvorba trajektorií kolem složitých ploch a kontur. Realizovat lze rovněž řízení externích periferií a řešení složitých situací. Jako nástavbu na tyto úkoly programovali studenti v zimním semestru 2018/2019, například deskovou hru Vier Gewinnt. V hracím režimu „Člověk versus robot“ pohybuje robot všemi hracími kameny podle zadání uživatele v rámci hrací strategie implementované prostřednictvím robotického jazyka KUKA KRL. Kromě získání bodů pro závěrečné bakalářské nebo doktorské zkoušky zde stojí v popředí především mezioborová výměna znalostí. „Prostřednictvím této vzájemné výměny jsou studenti již během studia uváděni do práce v interdisciplinárním týmu,“ zdůrazňuje profesor Wurll. Kromě toho mají studenti možnost získat po složení zkoušek od společnosti KUKA oficiální certifikát o výuce. „Tyto certifikáty mají v řadě firem značnou váhu,“ potvrzuje profesor Wurll.

Průmyslová robotická laboratoř se setkává u studentů s nadšením 

Velký zájem o KUKA roboty se zřetelně projevil již během úvodního představení v době semestrálních prázdnin. Zpětná vazba od studentů byla, poté co se přesvědčili o kvalitě výukových buněk, velmi pozitivní. „Nadšení studentů vyvolala především rozmanitost úkolů, která umožňuje uplatnit kreativní přístup,“ dodává profesor Wurll. V plánu je nyní také rozšíření buněk o témata „Průmyslové zpracování obrazů“ a programování robotů pomocí open source systému nazývaného „Robot Operating System“. Dlouhodobě budou profitovat z nových výukových center KUKA nejen studenti a vysoká škola, ale rovněž i průmyslové podniky, které se mohou těšit na nový kvalifikovaný a pro praxi vyškolený inženýrský dorost. 

KUKA Robotics

Společnost KUKA AG je v celosvětovém měřítku jedním z vedoucích dodavatelů v oblasti robotiky, techniky zařízení a systémové techniky a je také průkopníkem koncepce Průmysl 4.0.

https://www.kuka.com/cs-cz