Liberty přebírá ArcelorMittal a do nové globální ocelářské skupiny integruje řadu svých podniků

Liberty přebírá ArcelorMittal a do nové globální ocelářské skupiny integruje řadu svých podniků

Poté, co evropská unie schválila záměr společnostiLiberty House o převzetí Nové huti v Ostravě a šesti dalších klíčových evropských ocelářských závodů od společnosti Arcelor Mittal,skupina GFG oznámila, že má v úmyslu integrovat většinu svých ocelářských, strojírenských a těžebních podniků Liberty do jednoho globálního subjektu, který zastřeší aktiva ve Spojeném království, Evropě a Austrálii. Tento krok je součástí dlouhodobé strategie skupiny GFG, který mimo jiné pomůže zajistit budoucnost ArcelorMittal Ostrava, která nyní bude moci těžit ze synergií této globální entity.

Takto konsolidované podniky zahrnou veškeré britské ocelářské a strojírenské provozy, australskou ocelárnu ve Whyalle společně s několika vysoce kvalitními doly těžící železné rudy a metalurgické uhlí a po dokončení převzetí také ArcelorMittal Ostrava a šest evropských ocelářských závodů původně patřících ArcelorMittal.

V současné době tyto podniky existují v rámci skupiny GFG Alliance odděleně, ale se stanoveným cílem výroby oceli ve výši 20 milionů tun ročně, se díky plánované fúzi a integraci podaří katapultovat Libery mezi deset největších světových výrobců oceli mimo Čínu, čímž se podaří dosáhnout řady konkurenčních výhod.

Dnešní oznámení představuje významný krok ve vývoji skupiny Liberty. “Rozhodnutím Evropské unie, která nás vnímá jako vhodného kupce pro tato evropská ocelářská aktiva, jsme potěšeni. Díky schválení převzetí se z Liberty stane třetím největším výrobcem oceli v Evropě. Jako ambiciózní a cílevědomé firmě se nám daří překonávat hranice a spojením našich mezinárodních integrovaných ocelářských závodů budeme dále pokračovat ve strategické a udržitelné expanzi,” uvedl k rozhodnutí SanjeevGupta, výkonný předseda GFG Alliance.

“Díky integraci australských těžebních podniků se nám podaří vytvořit světového šampiona s plně integrovanými schopnostmi dopravy železné rudy a koksovatelného uhlí a polotovarů z Austrálie do svých výrobních závodů, rouroven a válcoven po celém světě. Klademe si za cíl stát se jedním z největších a nejkonkurenceschopnějších plně integrovaných ocelářských producentů a těžařů na světě, s portfoliem od surovin až po hotové výrobky vysoké kvality,” uvedl Gupta.

Globální výrobní kapacity společnosti Libertyse opírají o silnou pozici ve Spojeném království jako výrobce oceli a dodavatele strojírenských součástek pro různá odvětví automobilového průmyslu, letectví, obraného sektoru a obnovitelných zdrojů energie. V Austrálii je společnost LibertyPrimary Steel předním výrobcem železničních produktů a konstrukční oceli pro infrastrukturu a stavebnictví. V prosinci 2018 podnik oznámil, že plánuje vybudovat nejmodernější výrobní zařízení Next Gen v jižní Austrálii s kapacitou přes 10 milionů tun ročně. Navrhovaná evropská akvizice oceláren ArcelorMittal navíc zvýší výrobní kapacitu společnosti Liberty v celém spektru plochých a dlouhých výrobků, což skupinu předurčuje pro rychlý růst.

V rámci strategického sladění mezinárodních aktiv a za účelem významného nákupu dokončila GFG Alliance první fázi přeskupení strategie nákupu energií a s tím souvisejících finančních prostředků. Skupina GFG Alliance zajistila refinancování přibližně jedné třetiny svých dlouhodobých závazků v oblasti nákupu elektřiny ve Spojeném království a zajistí refinancování zbytku ve třetím čtvrtletí kalendářního roku nebo I před ním.

 

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz