Manuální příprava dat už s EPLANem Data Portal Request Process patří do historie

Jednoduché vstupní dialogové okno v EPLAN Data Portal pomáhá konstruktérům rychle si vyžádat potřebná data. Jednoduché vstupní dialogové okno v EPLAN Data Portal pomáhá konstruktérům rychle si vyžádat potřebná data.

Běžná středně velká strojírenská společnost investuje v průměru až patnáct pracovních hodin měsíčně, aby vytvářela chybějící data o zařízení – to je čas, který lze využít jinde a lépe. Společnost EPLAN, poskytovatel řešení, nyní nabízí podporu: díky nové funkci Data Portal Request Process si mohou zákazníci prostřednictvím kreditního systému objednat data jednotlivých zařízení v kvalitě EPLAN Data Standard. Navíc jsou podporovány nové funkce pro výběr zařízení od společností ABB a Siemens, které zjednodušují konstrukční práce, včetně amerického formátu NFPA.

 Rychlý přístup k vhodným, nejlépe standardizovaným datům komponent a zařízení – to je v současné době každodenní požadavek v projektové práci. Ačkoliv EPLAN Data Portal nabízí data pro miliony komponent, někdy se může stát, že požadovaná data nejsou na portálu nalezena. Uživatelé dosud museli taková data vytvářet nebo upravovat sami, což je časově, a někdy i finančně náročné. S novou funkcí Data Portal Request Process mohou uživatelé tento úkol přenechat firmě EPLAN. To ušetří spoustu práce s vytvářením dat jednotlivých zařízení a zajistí použití správných, standardizovaných dat.

Od požadavku k datům zařízení

Jestliže uživatel pracující na projektu vyžaduje data zařízení, která nenašel v databázi, může individuálně požádat firmu EPLAN o jejich vytvoření. Nově jsou k tomuto účelu v prostředí EPLAN Data Portal zavedeny předplacené kredity, které může uživatel použít pro každý svůj požadavek na vytvoření potřebných dat k zařízení. Tým EPLAN následně během několika dní vytvoří požadovaná data zařízení, která jsou v souladu s požadavky EPLAN Data Standard. 

Integrovaný standard NFPA

Společnosti, které se zabývají výrobou a navrhováním strojů a strojních zařízení, se často potýkají s náročným úkolem připravit dokumentaci v souladu s normami platnými pro jednotlivé země. Země, jako Čínská lidová republika nebo Spojené státy americké, mají své vlastní standardy – v USA jsou to např. standardy NFPA, které jsou nyní nově součástí EPLAN Data Portal. V portálu je navíc integrovaný filtr, který umožňuje vyhledávání dat zařízení podle tohoto standardu, což umožňuje snazší spolupráci.

ABB a Siemens: Nové funkce pro výběr zařízení na portálu

Začlenění nových funkcí pro výběr zařízení je pro uživatele portálu další výhodou. ABB e-Configure – nedávno byl do portálu integrován globální konfigurátor, který podporuje výběr jističů pro ochranu motorů, jisticích relé a výkonových spínačů. A nově je součástí portálu také Siemens Electrical Product Finder, pomocí něhož mohou konstruktéři najít data např. pro kompaktní spouštěče Sirius, relé přetížení a monitorovací relé, abychom jmenovali alespoň několik zařízení.

Rozšířený EPLAN Data Standard

Více než 500 000 souborů dat zařízení v EPLAN Data Portal již splňuje kritéria vysoké kvality EPLAN Data Standard. Společnost EPLAN chce v zájmu svých zákazníků tento soubor dále rozšiřovat. Prvním krokem je definování dalších skupin produktů, včetně oblasti fluidních technologií, kde již budou integrovány i skupiny výrobků, které dříve nebyly k dispozici. Společnost Festo, jeden z nejdůležitějších dodavatelů v odvětví pneumatických systémů, již nahrála čtvrtinu svých téměř 50 000 zařízení do portálu v kvalitě EPLAN Data Standard. Pro uživatele to znamená, že mají k dispozici ucelená data, která mohou být použita a dále obohacována v celém inženýrském procesu.

EPLAN: efficient engineering

Společnost EPLAN  je součástí skupiny Friedhelm Loh Group, která zaměstnává celosvětově přes 11 300 zaměstnanců a jejíž obrat byl v roce 2016 ve výši 2,2 miliardy EUR. Tím je EPLAN synonymem neustálého pokroku, vývoje, stálosti a bezpečnosti investic. "EPLAN - efficient engineering." - motto společnosti klade důraz na odbornou optimalizaci inženýrských procesů, které pomáhají zákazníkům v dlouhodobém horizontu k vyšší konkurenceschopnosti.

www.eplan.cz