Masivní investice tuzemské firmy do Průmyslu 4.0, včetně řešení skladů

Masivní investice tuzemské firmy do Průmyslu 4.0, včetně řešení skladů

Společnost RayService, přední výrobce kabelových svazků a elektromechanických celků, v roce 2018 masivně investovala do automatizace a digitalizace skladovacích prostor.

Tento krok následoval po plné digitalizaci výroby, jíž podnik ze Starého Města u Uherského Hradiště prošel v minulých letech. Investice do Automatizovaného skladového systému Kardex ve výši desítek milionů korun výrazně přispěla optimalizaci využití místa, pracovní síly i ke zvýšení celkové efektivity skladů a produktivity práce.

„Zdvojnásobili jsme výkon skladu při výdeji kusového zboží a díky tomu jsme nemuseli zavádět druhou směnu. Jsme vyhledávaným zaměstnavatelem v našem regionu právě díky tomu, že máme pouze ranní směnu,“ říká Iveta Bednářová, vedoucí skladu společnosti RayService, a doplňuje: „Uspořili jsme skladovací místo a zjednodušili práci našim zaměstnancům. Nyní mohou být na jednom místě a automatizovaný skladový systém Kardex jim položky sám vyhledá a připraví na výdejní místo.“

Tři kroky k plné digitalizaci skladu

První krok k budoucí digitalizaci skladů učinila společnost RayService již v roce 2011. Z dnešního pohledu lze za její první etapu označit zavedení zpětné sledovatelnosti materiálů ve skladu. Šlo o první krok k dosažení skutečného využití Průmyslu 4.0 ve firmě. Byly zavedeny mobilní čtečky čárových kódů (tzv. PDA) s digitálním zásobníkem práce, který byl propojen s digitálním logistickým skladem. Tímto krokem byl investicí ve výši půl milionu korun zaveden bezpapírový sklad.

„V roce 2013 jsme postavili novou administrativně-výrobní budovu. Existující stacionární regály jsme doplnili o první 3 kusy automatizovaného skladového systému Kardex, které měly vlastní software. Řešili jsme problém, jak docílit toho, abychom měli pouze jednu databázi, a přitom jsme tyto automatické sklady ovládali prostřednictvím našeho ERP systému Helios. Rozhodli jsme se jít vlastní cestou a s panem Milanem Žáčkem ze společnosti Gatema jsme vyvinuli vlastní řešení. Na konci roku 2014 jsme spustili Helios na stacionárních regálech i Kardexech dohromady,“ přibližuje druhou etapu digitalizace Rostislav Očadlík, ředitel výroby firmy RayService.

V roce 2018 podnik vybudoval v rámci třetí etapy digitalizace skladů novou halu, do které pořídil pět nových skladovacích systémů KardexRemstar s výtahovým skladovým systémem typu KardexShuttle XP. Celková investice v roce 2018 do nové haly i výtahového systému dosáhla spolu se všemi souvisejícími náklady hodnoty desítek milionů korun.

Jak automatizované sklady fungují

Pro ilustraci: automatizované skladové systémy Kardex dosahují výšky dvoupatrové budovy. Sestávají ze dvou skladovacích částí, kde je možné využití prostoru jednotlivých polic modifikovat s přesností pět centimetrů, čímž se dosahuje maximální úspory prostoru. Různé díly identifikovat dokonce v rámci sektorů na každé polici. Mezi policemi se ve výtahové šachtě pohybuje tzv. extraktor, který automaticky vyskladňuje položky dle pokynů obsluhy skladu.

„Všechny automatizované skladové systémy pracují na principu ‚zboží k obsluze‘, to znamená, že na pokyn obsluhy přiváží zboží do ergonomicky umístěného výdejového otvoru. Jedná se o uzavřený systém, který kromě ergonomie práce pro obsluhu zajišťuje plné využití disponibilní výšky skladu, a tedy maximálně prostorově úsporné skladování. V neposlední řadě je to také uzavřený a opláštěný systém, který chrání zboží před vnějšími vlivy a neoprávněným přístupem,“ popisuje skladový systém Blanka Lejsalová, manažerka marketingu společnosti Kardex.

Jedinečnost vlastního softwaru

K tomu, aby se požadované díly samy dostaly k pracovníkům skladu, je zapotřebí výkonný software. Komunikaci mezi dynamickou skladovou technikou a externími systémy standardně zajišťuje softwarový nástroj KardexRemstar JMIF (Java Machine Interface). Umožňuje mimo jiné využití systému předběžné přípravy komise, kdy stroj přiváží polici do výdejového otvoru a po zavření vnitřních dveří již na pozadí připravuje další polici k odběru. Když operátor odešle polici k zaskladnění, systém již současně automaticky přiváží další polici do otvoru, takže operátor pracuje prakticky bez prostojů.

Software od společnosti Kardex si ve společnosti RayService začali po prvních zkušenostech již od roku 2014 ještě více přizpůsobovat pro své potřeby. „Bylo jej potřeba upravit tak, aby jej bylo možné integrovat do našeho ERP systému Helios Orange. Hlavním účelem, proč jsme se vydali touto cestou, byla potřeba dosáhnout stoprocentní zpětné sledovatelnosti komponent a zároveň maximálního využití vnitřních prostorů Kardexu. Toto původní software od Kardexu neumožňoval. Vše jsme dále propojili s ručními čtečkami čárových kódů, díky čemuž dosáhli plné automatizace skladu,“ doplňuje Jan Pospíšil, manažer marketingu společnosti RayService.

Digitalizace v duchu pravidel Průmyslu 4.0 tak, jak ji realizovali v RayService, je v českých podmínkách unikátní. Inspiraci v RayService hledají desítky jiných firem, které ji za tímto účelem navštěvují. Společnosti RayService umožňuje spolu s dalšími návaznými kroky zvyšovat objem produkce, produktivitu práce, dosahovat maximální možné efektivity výroby bez potřeby významně navyšovat počet pracovníků, což představuje v době silného nedostatku technicky vzdělaných pracovníků další významné plus pro úspěšný rozvoj firmy.