Měření a zkoušení s Conrad Electronic

Měřicí a zkušební technika hraje klíčovou roli u celé řady technických aplikací Měřicí a zkušební technika hraje klíčovou roli u celé řady technických aplikací

Nákupní platforma Conrad nabízí kromě rozsáhlých řešení a služeb více než 10 000 produktů speciálně pro nákup profesionální měřicí a zkoušecí techniky.

  • Široký sortiment v oblasti měření a zkoušení mj. od značek VOLTCRAFT, Benning, Fluke, Gossen Metrawatt, Laserliner, Testo, TDK Lambda, Rigol nebo Rohde & Schwarz
  • Technika pro měření prostředí: profesionální přístroje pro měření teploty, tepla, vzduchu nebo vlhkosti vzduchu až po kapaliny, plyn, tlak nebo hlasitost

Ve své čtvrté a poslední B2B kampani v roce 2020 se společnost Conrad Electronic zaměřila na klíčovou oblast profesionální elektrotechniky – na měřicí a zkušební techniku. Podnikatelé zde mohou profitovat ze široké nabídky produktů renomovaných výrobců a z celé řady nabídek s atraktivním cenovým zvýhodněním. Rozsáhlý ekosystém umožňuje jak nákupčím velkých koncernů, tak i řemeslníkům nebo údržbářůmsnadné a rychlé pořizování technických provozních prostředků.

Elektronická řešení pro měření v laboratořích, dílnách, v průmyslu, ve vzdělávání i ve vědeckém prostředí patří k základnímu vybavení firem a jejich význam je nedocenitelný. Používají se například ve všech fázích životního cyklu zařízení nebo stroje – od vývoje přes instalaci až po údržbu a opravy. Pro co možná nejlepší provozní výkon zařízení, stejně jako pro zdravé prostředí na pracovišti je obzvláště důležitá technika pro měření prostředí. Specializované měřicí přístroje stanovují vlhkost materiálu a vzduchu, kvalitu vzduchu, obsah CO2, složení plynů nebo měří hladinu akustického tlaku, tlak a záření.

Přesná měřicí a zkušební technika je důležitá v průmyslu a řemesle a nezastupitelný význam má také v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje. Přesné technologie pro měření, testování a zkoušení mají veliký význam ve školním vyučování předmětů jako matematika, informatika, přírodní vědy a technika, dále v učňovském vzdělávání v elektrotechnických oborech a samozřejmě také v inženýrských studijních programech, ve výzkumu a vývoji, v laboratořích a na univerzitách.

Díky širokému výběru elektrické a metrické měřicí techniky, techniky pro měření prostředí a napájecích zdrojů má společnost Conrad co nabídnout celému spektru oblastí použití – jedná se například o multimetry, speciální měřicí přístroje, testery, osciloskopy, laboratorní techniku, vestavné přístroje, váhy, napájecí zdroje nebo kalibrátory.

Nejedná se však pouze o produkty: Společnost Conrad nabízí svým zákazníkům navíc také speciální služby a individuální řešení přesně na míru, čímž optimalizuje proces nákupu od jednoho dodavatele. V segmentu testování a měření sem patří např. vytváření individuálních nabídek, akreditovaný kalibrační servis podle ISO a DAkkS nebo možnost plánování dodávek 365 dní v roce díky službě termínování zakázek a odvolávek.

„Bez ohledu na to, zda se jedná o údržbu zařízení nebo o projekty v oblasti výzkumu a vývoje, bezpečnost a přesnost má pro naše zákazníky prvořadý význam. Proto je pro nás důležité, abychom jim mohli rychle a snadno v podobě špičkové měřicí a zkušební techniky poskytnout nejlepší možný nástroj pro příslušné úkoly,“ říká Ralf Bühler, Chief Sales Officer B2B a jednatel Conrad Electronic.

Měřicí a zkušební technika představuje klíčovou součást nabídky firmy Conrad již řadu let – od mnoha výrobců odebíráme dokonce jejich kompletní sortiment, abychom mohli zákazníkům představit co nejširší výběr. „Oblast poradenství je pro nás obzvláště důležitá,“ dodává R. Bühler. „Naši zákazníci se právem spoléhají na to, že naším cílem není jen prodej určité součástky. Společně s našimi zákazníky usilujeme o nalezení nejlepšího řešení pro dané použití.“ „Trvale rostoucí poptávka a věrnost našich kmenových zákazníků potvrzuje, že jim dokážeme nabídnout vybavení na vysoké úrovni.“ Odborná kompetence společnosti Conrad v oblasti měřicí a zkušební techniky se projevuje také v úspěchu značky VOLTKRAFT, pod níž Conrad nabízí vlastní špičkovou techniku pro oblast testování a měření. 

Další informace k rozsáhlé nabídce měřicí a zkušební techniky Conrad Electronic najdete na www.conrad.cz/testovani-a-mereni.