Mezinárodní projekt RICAIP změní podobu dnešní průmyslové výroby

Mezinárodní projekt RICAIP změní podobu dnešní průmyslové výroby

Projekt RICAIP, tedy Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu, má za cíl vytvořit evropskou infrastrukturu propojených testbedů pro Průmysl 4. 0. V testbedech se bude testovat a zkoumat koncept flexibilní distribuované výroby, který má za cíl zásadním způsobem posouvat a měnit průmyslové standardy.

Přední zástupci participujících institucí, tedy CIIRC ČVUT, CEITEC VUT, DFKI a ZeMA, se sešli na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který celý projekt koordinuje, aby ještě před oficiálním zahájením projektu v září 2019 prodiskutovali jednotlivé body strategie a přidělili kompetence k definovaným úkolům v projektu.

Setkání zahájili Vít Dočkal a profesor Vladimír Mařík, hlavní řešitel projektu; oba zdůraznili jedinečnou příležitost, který tento projekt přináší pro českou vědu i pro průmysl.

Co je projekt RICAIP?

RICAIP – Research and Innovation Centre for Advanced Industrial Production – Výzkumné inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu. CIIRC ČVUT společně s dalšími významnými partnery (CEITEC VUT, DFKI a ZeMA) získali evropskou podporu, aby vybudovali centrum excelence a rozvíjeli zcela nový koncept distribuované průmyslové výroby realizované formou služby. Pilířem RICAIP je geograficky rozptýlená, nicméně propojená síť experimentálních a testovacích průmyslových provozů organizovaná v rámci jednoho integrovaného evropského průmyslového testbedu. Tímto se pokládají základy zcela nové výzkumné infrastruktury EU pro oblast pokročilé průmyslové výroby, která v EU doposud chyběla.

Evropské centrum excelence RICAIP je budováno v souladu s nejlepší mezinárodní praxí. Zcela zásadním atributem Centra je jeho samospráva a operativní autonomie. Kromě masivních investic do rozvoje testbedů v Praze a Brně přináší RICAIP i potřebné prostředky pro rozvoj excelentních týmů, zejmÉNA díky tzv. tenure vědeckým pozicím. Projekt RICAIP s délkou trvání 6,5 let je financován z výzvy H2020 Teaming 2 (15 mil. EUR) a výzvy OPVVV Teaming (téměř 35 mil. EUR).

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com