Mitsubishi Electric: 100 let změn k lepšímu

Mitsubishi Electric: 100 let změn k lepšímu

Společnost Mitsubishi Electric byla založena v roce 1921 odštěpením elektrické továrny společnosti Mitsubishi Shipbuilding Company. Za posledních 100 let skupina Mitsubishi Electric Group přispěla k živé a udržitelné společnosti poskytováním široké škály produktů a služeb naplněných špičkovou technologií i kreativitou v oblastech od domů až po vesmír.

Jak šel čas s Mitsubishi Electic

V počátcích vyráběla společnost Mitsubishi Electric převážně průmyslové generátory, ale svět se vypořádával s důsledky velké deprese po první světové válce. Jedním z produktů, které společnost v těchto těžkých dobách podporovaly, byly elektrické ventilátory pro domácnosti. Během tříletého období 1921–1923 bylo v závodech v Kobe vyrobeno téměř 10 000 elektrických ventilátorů. Technologie kultivované vývojem motorů a vrtulí ventilátorů později vedly k různým inovacím a podpořily růst společnosti Mitsubishi Electric.

V současné době tvoří nabídku firmy široká škála produktů i služeb. Našim čtenářům bude společnost nejznámější jako přední dodavatel řešení v oblasti automatizace, robotizace a digitalizace. Své systémy dokážou zapojit do infrastruktury vytvářející podmínky pro požadavky chytré výroby.

Nový systém podnikové filozofie

Revidovaný systém podnikové filozofie společnosti Mitsubishi Electric, který zdědil ducha svého předchozího firemního poslání, aktualizuje důvod existence skupiny a základní hodnoty a přístup, který si všichni zaměstnanci musejí osvojit.

1. Účel

Mitsubishi Electric si klade za cíl přispívat k realizaci živé a udržitelné společnosti prostřednictvím neustálých technologických inovací a nepřetržité kreativity.

2. Hodnoty

Důvěra: Společnost rozvíjí vztahy založené na silné vzájemné důvěře se všemi zúčastněnými stranami včetně společnosti, zákazníků, akcionářů, dodavatelů a zaměstnanců, kteří ostatně pracují společně.

Kvalita: Jen produkty nejvyšší kvality zajistí spokojenost společnosti a zákazníků.

Technologie: Vytváření a vylepšování stávajících i budoucích technologií je samozřejmostí.

Etika a dodržování předpisů: Dodržování vysokých etických standardů, zákonů a sociálních norem tvoří pilíř morální zodpovědnosti společnosti.

Lidstvo: Zdraví a bezpečnost jsou priority při zachování rozmanitosti, respektování osobnosti a lidských práv.

Životní prostředí: Ochrana a zlepšování globálního prostředí musí být vždy v souladu s přírodou.

Společnost: Každý jedinec přispívá k rozvoji lepší společnosti.

3. Závazek: Changes for the Better

„Změny k lepšímu“ představují postoj skupiny Mitsubishi Electric Group neustále se snažit dosáhnout něčeho lepšího, ustavičně růst a měnit se. Každý zástupce společnosti sdílí silnou vůli a vášeň stále usilovat o změnu, což posiluje závazek vytvářet „ještě lepší zítřek“.

Mitsubishi Electric mění perspektivu vnímání

Logo symbolizující sté výročí společnosti vyjadřuje myšlenku transformace v příštích 100 letech. Na první pohled se logo jeví jako jednoduchý vzor šikmých červených a bílých čar, ale úpravou pohledu při změně perspektivy lze spatřit číslo „100“. Povzbuzením lidí, aby se na věci dívali z různých úhlů pohledu, vyjadřuje logo silnou vůli skupiny Mitsubishi Electric Group vytvářet novou hodnotu a transformovat se v průběhu příštích 100 let s cílem poskytnout integrovaná řešení pro řešení diverzifikace sociálních výzev spojujících všechny schopnosti uvnitř i vně skupiny.

 

mitsu logo

MITSUBISHI ELECTRIC CZECH REPUBLIC

Technologický pokrok je motorem změn moderního života. Již více než 90 let společnost Mitsubishi Electric přispívá k tomuto procesu svou špičkovou technologií, inovacemi a vysoce kvalitními produkty. V této části vám přinášíme další informace o mezinárodní společnosti, která se angažuje v trvalém zlepšování technologických řešení – pro větší pokrok a lepší kvalitu života – v souladu s naším motem Changes for the Better.

 

https://cz3a.mitsubishielectric.com/