Modlink MSDD: Spojení s vnějším světem

Modlink MSDD: Spojení s vnějším světem

Servisní rozhraní Modlink MSDD umožňují jednoduchý přístup do řídicího systému a ovládání, pokud situace vyžaduje diagnostiku nebo servisní zásah. Skříň rozvaděče zůstává zavřená, komponenty uvnitř zůstávají chráněny. Bezpečnostní předpisy pro provoz elektrických zařízení jsou tedy důsledně dodrženy.

Praktický a bezpečný přístup k řízení na čelním panelu

Ve strojích a zařízeních se musí pravidelně přistupovat k řídicímu systému: při uvádění do provozu, v servisním případě nebo při odstávce výroby, která je často časově kritická. Rozhraní předního panelu MSDD Modlink společnosti Murrelektronik umožňuje obsluze zařízení snadný a bezpečný přístup k řízení. Různé zásuvky a různé datové konektory poskytují vysokou flexibilitu, četná schválení umožňují celosvětové použití.

Přístup k řídicímu systému se provádí připojením notebooku nebo diagnostického přístroje. K tomu je nutné, aby rozvaděč otevřel školený odborník. Někdy je řídicí systém instalován společně s komponentami, které jsou pod napětím. Pak by bylo z bezpečnostních důvodů nutné i pro jednoduchou úpravu softwaru odpojit celé zařízení od napětí. Na americkém trhu se navíc rozváděč od napětí odpojí vždycky, protože dveře jsou mechanicky propojené s hlavní vypínačem… a to stojí čas a peníze. Kromě toho se do rozvaděče mohou otevřenými dveřmi snadno dostat např. nečistoty, vlhkost a ty mohou negativně ovlivnit další komponenty, proto se (i s ohledem na požadavky EMC) jedná o velmi nevyhovující nouzové řešení.

S rozhraním Modlink MSDD na čelním panelu je možné notebook nebo diagnostický přístroj připojit tak, že k těmto problémům nedojde. Modlink MSDD je modulární systém skládající se ze standardizovaných jednoduchých a dvojitých rámů z kovu nebo plastu, které se integrují do pláště rozvaděče. Do nich je možné osadit více než 170 různých vložek se zásuvkami, specifickými pro různé státy, a s různými datovými zásuvkami (například D‑SUB, RJ45 nebo USB).

Více než 100 000 možných kombinací

Modulární systém Modlink MSDD je založen na jednotných rámech (jednoduché a dvojité), do nichž se vkládají různé součásti. Výsledkem je pozoruhodný počet 100 000 možných kombinací. Co je důležité pro konstruktéra: Instalační rozměry jsou vždy stejné. Vysoká flexibilita je zajímavá například pro společnosti s vysokým podílem exportu. Do svého stroje nebo rozvaděče integrují standardní rám a vloží odpovídající vložky pro danou zemi, ve které bude zařízení provozováno. Obzvláště časté kombinace nabízí Murrelektronik jako sety, které lze objednat pod jedním objednacím číslem. Díky vysokému stupni krytí IP 65 je u Modlink MSDD zajištěno, že rozhraní na čelním panelu bude možné použít i v náročných prostředích. EMC stínění z plechů zase vložky datových konektorů celoplošně odstíní a jsou tím pádem splněny i požadavky na EMC. Na plechy lze připojit zemnicí pásky, které velkoplošně odvedou případné poruchy.

MSDD pro nejpřísnější bezpečnostní normy

V průmyslové oblasti musí být zásuvky zajištěny až do 20 A proudovými chrániči (RCDs), vyžadují to normy VDE 0100-410 („Budování nízkonapěťových zařízení“), EN 60204-1 („Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení strojů“) a pro Severní Ameriku platná NFPA79 („Electrical Standard for Industrial Machinery“). V Modlink MSDD může být proto integrován běžný 2pólový jistič. Vedle umístěná zásuvka je díky tomu zajištěna v souladu s normami. Pokud dojde k chybě, lze jistič jednoduše znovu zapnout, aniž by bylo nutné otevřít dveře rozvaděče. Pro datovou komunikaci lze osadit podle konkrétních požadavků přípojku USB‑A nebo RJ45 a vznikne kompletní programovací  rozhraní včetně zajištěného elektrického napájení volitelného specificky pro danou zemi.

Pro mezinárodní použití jsou důležitá příslušná schválení. Rozhraní Modlink MSDD na čelním panelu jsou schválena podle certifikace UL. Bez jakýchkoliv problémů je mohou používat jak výrobci v USA a Kanadě, tak i firmy, které do těchto zemí vyvážejí.

Rozvaděče na americkém trhu jsou specifikovány podle UL Type Rating. Pokud se do dveří rozvaděče vyřízne otvor, pak je tato specifikace ztracena. Tomu je možné se vyhnout, pokud montážní rám rozhraní disponuje touto specifikací. Montážní rámy Modlink MSDD jsou certifikovány podle UL Type Rating 1, 4, 4x, 12 a 13, a přispívají tím k plnění norem.

Individuální laserové značení

Servisní rozhraní Modlink MSDD se nacházejí na dobře viditelném místě v rozvaděči. Jsou proto vhodná k umístění označení zařízení, čárových kódů nebo výstražných upozornění – není již nutné instalovat dodatečné štítky s  označením. Prodejci a firmy z oboru výroby rozvaděčů mohou plochu využít pro reklamu a na prominentní pozici umístit své firemní logo. Aktuálně se provádí laserový tisk vašich textů či loga na Modlink MSDD zdarma a bez ohledu na počet kusů. Použití nejnovější laserové technologie umožňuje velmi čitelné a trvalé označení. Vyřízení je snadné a rychlé – jednoduše pošlete logo e‑mailem, chvíli na to se již spouští laser. 

Nejdůležitější vlastnosti Modlink MSDD

  • Na trhu etablované servisní rozhraní pro rozvaděče a ovládací panely
  • Výrazné zjednodušení diagnostických a programovacích úkolů
  • Modulární struktura s více než 100 000 možnými kombinacemi
  • Škálovatelné až do detailu pro konkrétní aplikaci
  • Servisní rozhraní s integrovatelným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou
  • Mezinárodní elektrické zásuvky a rozsáhlá nabídka datových konektorů pro univerzální a celosvětové použití
  • Rozsáhlá certifikace

V praxi osvědčené řešení

Jak vypadá použití rozhraní pro čelní panel v praxi, vysvětluje Michael Keppler, který je vedoucím standardizace elektrických komponent ve výzkumu a vývoji společnosti Krones v bavorském Neutraublingu: „Instalujeme Modlink MSDD do rozvaděčů a krytů strojů. Tím vytváříme přístup k řídicímu systému. Zásuvka slouží našemu servisnímu personálu při uvádění do provozu a provádění údržby pro napájení notebooku. Prostřednictvím rozhraní RJ45 je možné připojení k síti stroje.“ Obzvláště zajímavé je pro společnost Krones, že se díky tomu již nemusí otvírat dveře rozvaděče. To je neuvěřitelně praktické a důležité, vysvětluje Keppler: „Ve výrobních provozech našich zákazníků po celém světě jsou často velmi náročné okolní podmínky, jako například vysoká vlhkost vzduchu. Naše rozvaděče jsou proto provozovány s klimatizací. Při otevření rozvaděče se dovnitř nutně dostane prach a zejména vlhký vzduch. Komponenty v rozvaděči se pak orosí a dochází ke kondenzaci. To může komponenty poškodit a vést k jejich selhání. Díky použití Modlink MSDD se tomu vyhneme.“
Yan Hao Ming, který je ve firmě Shenyang Machine Tool Co., Ltd odpovědný za uvádění do provozu, vysvětluje další výhody: „Když uvádíme nějaké zařízení do provozu, musíme pravidelně přistupovat k řídicímu systému. Dosud kvůli tomu byly velmi často otevřené dveře rozvaděče. To bylo nebezpečné, protože se v rozvaděči nacházejí komponenty pod napětím. Z toho důvodu jsme zřizovali nákladné ochranné ploty, abychom na jedné straně chránili zaměstnance a na druhé straně zabránili neoprávněnému přístupu. Nyní instalujeme Modlink MSDD a dveře rozvaděče zůstávají trvale zavřené. Díky tomu můžeme upustit od ochranných plotů. Tím ušetříme spoustu pracovní doby. Pro nás je Modlink MSDD malá součástka s velkým přínosem.“

www.murrelektronik.cz

Murrelektronik - stay connected

Společnost Murrelektronik CZ je výhradním obchodním zastoupením skupiny Murrelektronik pro Českou republiku a je dceřinou společností německé firmy Murrelektronik GmbH. Sídlo společnosti je ve Stodu u Plzně, kde též sídlí český výrobní závod mateřské firmy, společnost MURR CZ.

 

www.murrelektronik.cz