Moravskoslezský kraj zlepšil kvalitu vzdělávání na středních odborných školách

Moravskoslezský kraj zlepšil kvalitu vzdělávání na středních odborných školách

Studenti středních odborných škol z Ostravy, Opavy, Karviné, Frýdku‑Místku a Havířova se mohou nově přihlašovat do kurzů, které jsou speciálně zaměřeny na práci s kolaborativními roboty (koboty) a jejich programování. Celkem si tak práci s nejnovějšími produkty průmyslové automatizace může vyzkoušet více jak 1 500 studentů středních odborných škol Moravskoslezského kraje. Na tento projekt bylo vypsáno výběrové řízení „Výuka pro Průmysl 4.0“, jehož cílem bylo integrovat kolaborativní roboty do šesti odborných škol v Moravskoslezském kraji. Hodnota celé zakázky přesáhla 18,5 milionů korun a byla financována za pomoci fondů z Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje.

Rychlé změny napříč všemi průmyslovými odvětvími vyžadují od budoucích uchazečů o zaměstnání nové kompetence a znalosti. Aby specializované školy udržely krok s neustálým rozvojem průmyslu, musí odpovídajícím způsobem upravit studijní plány tak, aby připravily studenty na budoucnost. „V naší škole jsme přesvědčeni, že budoucnost výrobního průmyslu patří kolaborativní robotice, a chtěli jsme dát našim studentům možnost pracovat s těmito systémy dříve, než s nimi začnou pracovat v zaměstnání,“ říká Eduard Polák, učitel SPŠEI Ostrava. „Náš nedávný výzkum ukázal, že studenti mají velký zájem o práci s roboty. Nedlouho poté jsme mohli otevřít dva specializované kroužky, zaměřené na seznámení se s kolaborativní robotikou,“ říká Vítězslav Doleží, ředitel SŠPU Opava.

Kolaborativní roboti UR3 od společnosti Universal Robots, kteří jsou v učebnách nainstalovaní, musí umět nasimulovat co nejvíce možných aplikací v relativně malém prostoru. Na každé stanici je umístěn dopravníkový pás, což studentům umožňuje vyzkoušet si pokročilou simulaci pick & place aplikací. Každý kobot UR3 má připevněný speciální uchopovač, který na míru navrhla společnost MP Line, s. r. o. Toto zařízení v sobě kombinuje tři různé způsoby uchycení předmětu. Studenti si tak mohou vyzkoušet i náročnější úlohy. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost všech studentů, byly na každém pracovišti v laboratořích instalovány laserové bezpečnostní skenery a optické závory, které robota v případě, že není v kolaborativním režimu, zpomalí nebo zastaví.

„Studenti pracují s koboty interaktivně – kromě jiného programují robotické rameno a uchopují různé předměty z dopravníkového pásu. Každý den nás překvapuje uživatelská přívětivost řešení Universal Robots, které si naši studenti také velmi cení,“ dodává učitel Eduard Polák.

Možnost vyzkoušet si a pracovat s kolaborativní robotikou ve škole, dává studentům výhodu na trhu práce. Robotické učebny tak vytvářejí systém vhodných technických podmínek pro výchovu vysoce kvalifikovaných absolventů škol. S Universal Robots dokázaly obě odborné školy ve svých zájmových kurzech zvýšit produktivitu a cíle vzdělávání.

„Je důležité připravit nastupující generaci na dynamický rozvoj všech průmyslových odvětví,“ komentuje Slavoj Musílek, ředitel společnosti Universal Robots pro region   střední a východní Evropy a dodává svůj pohled na aktuální trendy a dalším vývoji Průmyslu 4.0 ve světě: Zatímco se všude ve světě hovoří o Průmysl 4.0 jako o digitálním propojování s cílem vybudovat chytré továrny, je zde další trend, který je postaven na spolupráci strojů a lidí. Renesance poptávky po lidské kreativitě je reakcí na vývoj trhu, kdy zákazníci žádají vysoce individualizované produkty – takové, jaké dnes vidíme například v automobilovém průmyslu.

V mnoha teoretických pojednáních je konečným cílem Průmysl 4.0 tzv. továrna se „zhasnutými světly“, tedy plně automatizované výrobní zařízení bez přítomnosti lidských pracovníků. Již dnes existují továrny, které se blíží tomuto ideálu. Jednou z nich je výrobní zařízení na elektrické holicí strojky společnosti Philips v Nizozemsku, jejímiž jedinými lidskými pracovníky je 9 specialistů výstupní kontroly. V Universal Robots si ale myslíme, že tímto směrem se Průmysl 4.0 vyvíjet nebude, naopak spíše dochází k fenoménu propojování lidí a robotů známé pod pojmem Průmysl 5. 0.

Podle průzkumu společnosti Accenture vidí 85 % výrobních společností „propojování pracovní síly“ jako jeden z hlavních trendů, který zavedou do svých výrobních procesů v příštích třech letech. Zatímco roboty jsou nedostižné ve výrobě standardních produktů, ve standardizovaných procesech a ve vysokých objemech, lidé přinášejí do každého produktu, do každé série jedinečnost požadovanou současnými zákazníky. A to přivádí lidské pracovníky zpět do hry.

Úplné nahrazení lidí roboty není možné, protože lidé mají schopnosti, které roboti pravděpodobně nikdy mít nebudou. Jsou to stále „hloupé“ stroje, které nedělají nic jiného, než že přijímají instrukce a generují data. Nemají znalost výrobních procesů, necítí přání zákazníků, nemají lidskou kreativitu a zkušenosti. Co dnes vidíme na trhu, je budoucnost spojená s kolaborativními roboty (koboty), kde se roboty a lidi vzájemně doplňují a eliminují slabé stránky toho druhého. Přestože existuje řada názorů hovořících o úbytku značného počtu pracovních míst v průmyslu, například podle organizace International Federation of Robotics (IFR) vytvoří koboty v letech 2017 až 2020 jen v potravinářském průmyslu 70 000–90 000 nových pracovních míst.

Ať již označíme nastupující trend Průmysl 5.0 nebo jiným termínem, jsme přesvědčeni, že koncept kobotů je odpovědí nejen na tyto, ale i na komplexnější požadavky malosériové výroby silně individualizovaných produktů. Se svou flexibilitou, jednoduchostí ovládání, rychlostí nasazení do provozu a návratností investic do 6–12 měsíců, představují koboty obrovské technologické i obchodní příležitosti pro podniky ze všech odvětví.

www.universal-robots.cz

Universal Robots

Dodáváme bezpečná, flexibilní a snadno ovladatelná šestiosá průmyslová robotická ramena do podniků všech velikostí, a to kdekoli po světě. Vyvíjíme průmyslové kolaborativní roboty, kteří automatizují opakující se průmyslové procesy a zvyšují jejich efektivitu.

https://www.universal-robots.com/cs/