Nahradí robot obráběče?

Obrázek 1: ABB FlexLoaderTM FP 600 skládající se ze vstupního a výstupního dopravníku, robotu ABB a obslužného ABB FlexLoader™ Vision systému pro jednoduché navádění robotu pro odběr dílů Obrázek 1: ABB FlexLoaderTM FP 600 skládající se ze vstupního a výstupního dopravníku, robotu ABB a obslužného ABB FlexLoader™ Vision systému pro jednoduché navádění robotu pro odběr dílů

Robotizace je v dnešní době široce rozšířena především v automobilovém průmyslu. Díky tomu dosahují výrobci velkých objemů, opakovatelné vysoké kvality a rostoucí efektivity. Tyto ukazatele jsou však čím dál důležitější také pro výrobce, kteří dodávají i do jiných segmentů průmyslu. Zpracovatelé kovů jsou pod dvojím tlakem; na jedné straně se po nich žádá zvýšení kapacity výroby a přesnosti obrábění a na druhé straně musejí řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly. Může být řešením robotizace obsluhy obráběcích strojů a zařízení?

Zkušenosti z trhu již několik posledních let tuto myšlenku potvrzují. Technologické možnosti zaznamenaly dramatický vývoj a umožnily rozšíření prostoru pro robotizaci a automatizaci. Společnost ABB jakožto vedoucí hráč v oblasti technologií proto nabízí standardizované řešení robotizace obsluhy strojů – ABB FlexLoaderTM.

ABB FlexLoaderTM představuje řešení pro obsluhu strojů a zařízení. Může se jednat o obráběcí stroj, brousicí či montážní stanici apod. ABB jej nabízí ve formě funkčního balíčku (FP = function package) pro zabudování do většího celku nebo jako standardní buňku (SC = standard cell) představující produkt ve smyslu „shop-and-go“. ABB FlexLoaderTM se skládá ze 3 hlavních částí: vstupně-výstupního zařízení, robotu a vision systému. Vstupně-výstupní zařízení mohou představovat dopravníky, silo, paleta či zařízení pro vyklápění bedny s polotovary. ABB robot je velikostně určen danou aplikací, zejména hmotností chapadla a obrobku. ABB FlexLoader™ Vision systém se skládá z 2D nebo 3D skeneru, řídicího panelu a obslužného softwaru, který běží na pozadí. Tento software pracuje ve 2 režimech: v učicím a pracovním módu. V učicím módu je možné robot „naučit“ zpracovat nový typ obrobku během 10 až 20 minut – nejedná se o žádné programování. Instalace standardní buňky ABB FlexLoaderTM je otázkou 2 dnů a zákazník si ji může provést také svépomocí.

IMG 1684Obrázek 2: ABB FlexLoaderTM FP 800 obsluhující stroj MCFV1260i na stánku MSV 2018 společnosti Tajmac-ZPS, a. s.

Výhody ABB FlexLoaderTM robotického řešení obsluhy strojů a zařízení:

  • standardizovaný ověřený produkt
  • zajištěné náhradní díly a servis
  • jednoduchá instalace
  • rychlá změna na jiný typ výroby

V roce 2018 upoutal ABB FlexLoaderTM pozornost předního výrobce obráběcích strojů a dlouhotočných automatů společnosti Tajmac-ZPS, a. s., a sice jako ideální doplnění stroje o automatizaci pro bezobslužný provoz. Na mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2018 bylo možné vidět společný exponát nového stroje MCFV1260i s výměnným stolem Nikken a robotickou buňkou ABB FlexLoaderTM FP 800, kde robot odebíral polotovary z palety a zakládal do zmíněného výměnného stolu. Po zasunutí palety stolu do pracovního prostoru stroje došlo ke spuštění NC programu a obrobení. Hotový kus byl vysunut, odebrán ze stolu robotem a odložen na výstupní paletové místo.

ab3Obrázek 3: ABB FlexLoader™ Vision systém, díky kterému můžete „naučit“ robot zakládat nový typ obrobku během 10–20 minut

Exponát vzbudil mezi návštěvníky nečekanou vlnu zájmu a byl impulzem pro další kroky vedoucí k prohloubení vzájemné spolupráce mezi společnostmi ABB a Tajmac-ZPS.

IMG 1996ABB robot zakládal na MSV 2018 polotovary k obrobení na stroji MCFV1260i společnosti Tajmac-ZPS, a. s.

ABB FlexLoaderTM bylo možné zhlédnout také na zákaznických dnech společnosti Tajmac-ZPS, a. s.

ABB

Společnost ABB je lídrem v oblasti inovativních technologií, jenž v úzce spolupracuje se zákazníky z oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury, čímž utváří budoucí podobu digitalizace průmyslu a zajišťuje tvorbu hodnoty.

www.abb.cz