Neplýtvejte, sdílejte! Zapůjčkové automaty vám pomohou spravovat vaše zdroje efektivněji

Neplýtvejte, sdílejte! Zapůjčkové automaty vám pomohou spravovat vaše zdroje efektivněji

Průmyslové výdejní automaty jsou obvykle spojovány s výdejem produktů jednorázové spotřeby, jakými jsou například ochranné pracovní prostředky, brusivo, chemie, ale i mnohé další. U tohoto běžného a typického příkladu použití to ovšem ještě nekončí. Slyšeli jste například o automatu zápůjčkovém? Podívejme se trochu blíže na to, co to vlastně je a k čemu je možné jej využít.

Běžná situace #1: každý pracovník údržby má vlastní sadu nářadí obsahující různé ruční nástroje, případně další doplňky. Dokážete určit, zda jsou všechny sady vytěženy natolik, že každý zaměstnanec skutečně potřebuje mít svou vlastní nebo zda je možné fungovat jen s polovičním počtem, protože se dané nářadí ve skutečnosti používá pouze v 50 % času a po zbytek jen leží na skladě?

Běžná situace #2: na skladě máte 10 ks vrtaček a 10 ks brusek, zaměstnanci je používají v různých intervalech dle potřeby. Po použití se vždy vrátí zpět na sklad. Co se stane, pokud je některý z produktů poškozený, nefunkční nebo se zcela ztratí? Dokážete identifikovat osobu zodpovědnou za poškození, případně ztrátu? V nejhorším scénáři je tomu tak, že závadu objeví až následující zaměstnanec a kromě toho, že viník není znám, nemá tento zaměstnanec s čím pracovat a tak se musí celá situace řešit až operativně na poslední chvíli a zbytečne tak vznikají prostoje.

Zápůjčkový systém SaveRent řeší a eliminuje právě výše popsané situace. Jedná se o průmyslový výdejní automat, ve kterém jsou skladovány produkty, které jsou sdíleny a tedy s jedním a týmž kusem pracují různí zaměstnanci a pracují s ním opakovaně. SaveRent zajišťuje to, aby měli zaměstnanci všechny potřebné nástroje vždy, když je potřebují k práci, k dispozici, ale zároveň aby byla zajištěna efektivita využívání těchto nástrojů a také kontrola a monitoring toho, kdo a jak dané nástroje využívá.

2 konkrétní příklady použití

1/ tablety a aku ruční nářadí

Zaměstnanci našeho zákazníka používají během výkonu své práce tablety. Jedná se o jeden model tabletu, k dispozici je pro zaměstnance uložené ve skříňkách celkem až 90 kusů. Systém vydá tablet pouze zaměstnanci, který má nastaveno právo na jeho používání. Přihlášením se svojí zaměstnaneckou kartou si tablet vybere a nastaví odhadovaný čas, kdy jej plánuje vrátit zpět. Během této doby lze v případě potřeby zjistit, u koho se tablet nachází a čas kdy by se měl vrátit zpět. V případě, že by ho zaměstnanec zapomněl vrátit, systém má uchovanou informaci o tom, kdo si ho vypůjčil jako poslední. Po skončení práce s tabletem jej zaměstnanec přináší a vrací zpět do skříňky. Během vrácení na displeji automatu nastavuje stav, v jakém jej vrací. Stavy lze předdefinovat libovolně podle potřeby. V našem konkrétním popisovaném případě jsou k dispozici následující volby:

 1. Produkt je v pořádku – tablet je tedy uskladněn, k dispozici pro ďalší zaměstnance a čeká na své další používání
 2. Produkt je v pořádku, ale baterie je vybitá – zaměstnanec tablet vloží do skříňky a zapojí do sítě pro nabíjení. Během doby nabíjení baterie (např. 1-2 hodiny) je pozice blokována, tablet pro další používání k dispozici není. Po uplynutí této doby systém pozici automaticky odblokuje a tablet je připraven k vyzvednutí a dalšímu používání
 3. Produkt není v pořádku / Nefunkční – systém pozici zablokuje, aby si nefunkční tablet nevyzvedl další zaměstnanec a zároveň notifikuje zodpovědnou osobu, obvykle správce (může být interní zaměstnanec nebo i přímo dodavatel) o tom, že se v automatu nachází porouchaná položka. Přístup k této pozici má v takovém případě pouze k tomu určená osoba, která je následně zodpovědná za to, aby tablet opravila nebo vyměnila za funkční.

Hlavní benefit, který automat přináší zaměstnancům, je ten, že mají produkty, které potřebují k práci, vždy k dispozici. Benefitů pro zaměstnavatele je hned několik, konkrétně například:

 • žádné bez viníka poškozené či zcela ztracené kusy
 • data o tom, kolik času stráví majetek prací a kolik času jen čeká na skladě. Díky tomu možnost lepšího a daty podloženého rozhodování o tom, jaký počet kusů je optimální na skladě držet.
 • informace a notifikace o konci záruky či životního cyklu pro každý kus individuálně
 • možnost outsourcovat celou službu na dodavatele (likvidace nebo oprava poškozených produktů, doplnění nových kusů apod.)

2/ dýchací přístroje

U jednoho z našich velkých zákazníků používají zaměstnanci při práci v obtížném prostředí dýchací přístroje naplněné stlačeným vzduchem. Tyto „dýchače“ jsou používány a poté znovu naplňovány, zkontrolovány a dány zaměstnancům opět k užívání. Jsou uskladněny ve skříňkách systému SaveRent, který dohlíží na administrativu při jejich používání. Dýchací přístroj automat vydá pouze zaměstnanci, který má v daném okamžiku platnou způsobilost. Během procesu výběru je zaměstnanec povinen zkontrolovat stav produktu a na displeji potvrdit, že je přístroj v pořádku. V případě, že není, vkládá přístroj zpět do automatu a notifikaci o tom dostává zodpovědný správce. Po úspěšném použití přístroje jej zaměstnanec vkládá zpět do zařízení, systém pozici pro další výdej zablokuje a přístup k prázdnému dýchacímu přístroji má už jen správce, který je zodpovědný za jeho opětové naplnění, kontrolu a uskladnění v automatu.

Systém zákazníkovi kromě jiých benefitů napomáhá:

 • Evidovat výstupy z povinné kontroly produktu realizované samotným zaměstnancem
 • Generovat informaci o přesném počtu použití přístroje u každého zaměstnance za kalendářní měsíc, který pak ovlivňuje výši jeho mzdy a slouží tak jako podklad ke jejímu zpracování
 • Zefektivnit a zautomatizovat proces skladování, výdeje, správy a monitorování užívání dýchacích přístrojů

Další příklady využití systému SaveRent pro sdílené produkty:

 • Měřicí přístroje
 • Klíče od služebních vozidel
 • Elektronika pro administrativní pracovníky
 • a mnohé další...

VÝDEJNÍ AUTOMATY OD IVM

Díky našim odborným znalostem v oblasti průmyslového výdeje máme kapacitu a vášeň sloužit našim zákazníkům ve víc jak 25 zemích po celém světě.

Mezi našimi 17 typy najdete mimo jiné například naši vlajkovou loď, spirálový automat SavePro nebo karuselový SaveSpring, automat typu „vše v jednom“.

SYSTÉM SAVELOG

Pokud bychom měli vyzvednout jeden konkrétní produkt IVM, na který jsme nejvíc hrdí, vybrali bychom si náš softvér. SaveLog představuje společnou platformu pro obsluhu všech našich výdejních automatů a řešení v rámci produktového portfolia.

Díky tomuto softvéru jsou naše automaty navrženy tak, aby poskytovaly okamžité snížení nákladů prostřednictvím sledovatelnosti a zvýšily rychlost a dostupností 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky SaveLogu mohou naši zákazníci přistupovat k údajům v reálném čase, získat okamžitou analýzu spotřeby, jakož i vytvářet množství reportů a upozornění. Všechny jsou založeny na údajích v reálném čase.

Přesto, jak složitě to může na první pohled znít, používání softvéru SaveLog nevyžaduje žádné speciální IT znalosti. Uživatelé se setkávají s mimořádně jednoduchou metodou; Pro snadnou identifikaci je možné použít zaměstnanckou kartu nebo PIN kód. Zařízení jsou vybavena klávesnicí nebo dotykovou obrazovkou, která uživatelům umožňuje sledovat pokyny v jejich vlastním jazyce.

Od svého uvedení na trh začátkem roku 2010 se neustále vyvíjí a dolaďuje a uživatelům umožňuje spravovat základní databázi (například zaměstnance, uživatele, přístupová práva, zprávy), jakož i provozovat různé funkce (výdej, výměna, vrácení, sdílení).