noax průmyslová PC používaná více než 20 let v GROPPER DAIRY

noax průmyslová PC používaná více než  20 let v GROPPER DAIRY

Gropper Dairy zpracovává a vyrábí mléčné a nápojové výrobky od roku 1929. Mlékárna má smlouvy s 870 farmáři z celého regionu, kteří jí dodávají 355 milionů litrů mléka. Gropper se již více než 20 let spoléhá na průmyslové počítače společnosti Noax ve svých výrobních a logistických operacích, aby mléko bezpečně a efektivně zpracovával. Od roku 1998 společnost Gropper používá vodotešné a prachotěsní počítače noax pro sběr dat z výroby. Spolehlivá funkce 24/7 v extrémních podmínkách je jedna z nejdůležitějších vlastností, diky které Gropper pokračuje v používání noax průmyslových dotykových PC. IPC noax mají krytí až IP69k, které zaručuje, že se vlhkost ani nečistoty nedostanou dovnitř počítače, i když jsou často čištěny vodou nebo speciálními dezinfekčními prostředky. Jejich odolnost proti vibracím a nepopiratelná spolehlivost dávají Gropperovi jistotu, potřebnou pro jejich zpracování obrovského množství mléka.

Vaše výhody: 

  • Vodotěsné a prachotěsné s krytím IP69K
  • Hygienický design a snadné čištění
  • Ovládání v tlustých rukavicích
  • Odolné vůči čisticím prostředkům

Další informace zde.

noax - Průmyslové počítače pro extrémní provozní podmínky

Se svými robustními a spolehlivými průmyslovými počítači definuje noax Technologies AG měřítka vzhledem k bezpečnosti a kvalitě. IPC noax jsou navrženy pro extrémní provozní podmínky a nepřetržitý provoz. Nezáleží, zdali je průmyslový počítač noax vystaven vibracím, rázům, vlhkosti, vodě, tlakovému čištění, chladu, horku, bakteriím, olejům, chemikáliím, nečistotám nebo prachu. Dlouhodobě spolehlivě pracuje v drsných provozních podmínkách nepřetržitého provozu.

https://www.noax.com/cs/