Nová generace secích strojů s řízením B&R

Secí stroj EFECTA CE s řídicím systémem společnosti B&R patří ke světové špičce Secí stroj EFECTA CE s řídicím systémem společnosti B&R patří ke světové špičce

Bez automatizace si dnes nelze představit moderní zemědělský stroj. Toho si jsou dobře vědomi ve společnosti BEDNAR FMT, která vyváží závěsná zařízení z České republiky do celého světa. Patří mezi špičkové firmy také díky řídicím systémům B&R.

Hlavní novinkou společnosti BEDNAR FMT roku 2021 je širokozáběrový secí stroj EFECTA CE o pracovním záběru 12 metrů. Tímto strojem společnost BEDNAR FMT rozšiřuje své portfolio širokozáběrových strojů a nabízí zákazníkům z řad velkých podniků ucelenou technologickou linku, která začíná managementem rostlinných zbytků a od zpracování přes přípravu půdy pokračuje až po finální setí.

EFECTA je efektivní

„Loňský rok patřil mezi ty složitější. Pandemie covidu-19 způsobila a stále způsobuje významná omezení a komplikace. Zároveň jsme v průběhu roku 2020 dokončili rozsáhlou investiční výstavbu nové dvoupodlažní výrobní haly a upravili, zproduktivnili a zkvalitnili způsob výroby všech typů strojů. Považujeme to za jeden ze zásadních milníků v historii naší společnosti. Také jsme dokončili vývoj atraktivní novinky. Náš secí stroj BEDNAR EFECTA CE 12000 přináší nové trendy v oblasti vysokého denního výkonu, jenž činí až 200 ha/den, s nízkou spotřebou paliva, vysokou pracovní rychlostí a malým požadavkem na tahový výkon traktoru (pouhých 300 koní),“ popisuje vývoj secího stroje EFECTA CE Ing. Jan Bednář, Ph.D., obchodní ředitel společnosti BEDNAR.

Secí stroj EFECTA CE je postaven na robustním rámu, kde je umístěn dvoukomorový přetlakový zásobník o objemu 6000 litrů. Přetlakové provedení zásobníku umožňuje výbornou distribuci hnojiva v dávce až 250 kg/ha a výsevku až 300 kg/ha.

Záběr secího stroje činí úctyhodných 12 metrů. Sekce secích botek jsou zavěšeny na boční rámy pomocí paralelogramu a každá secí botka využívá vlastního paralelogramu v rámci dlouhodobě ověřeného systému PSP. Kombinace těchto uložení zajišťuje bezkonkurenční kopírování terénu a udržení konstantní hloubky setí v celém pracovním záběru. Secí stroje BEDNAR FMT nabízejí svým zákazníkům výběr meziřádkové rozteče setí. V případě secího stroje EFECTA CE je k dispozici provedení s meziřádkovou roztečí 12,5 nebo 16,7 centimetru.

02 Jan Bednar cerven 2020 19L6118 newIng. Jan Bednář, Ph.D., obchodní ředitel společnosti BEDNAR

Co dokáže elektronika

Společnost BEDNAR FMT byla založena v roce 1997, tehdy ještě pod názvem STROM Export. Základní myšlenkou byl export kvalitních českých zemědělských strojů do zahraničí. Během velmi krátké doby se projevila nutnost pružně promítat poznatky z praktického provozu a připomínky uživatelů strojů do jejich konstrukčního řešení. Odtud to byl již jen krůček k založení oddělení vývoje a k výrobě zemědělských strojů vlastní konstrukce, které se snaží uspokojovat skutečné potřeby zemědělců nejen v zahraničí, ale i u nás.

„Tento cíl se od té doby stal naší prioritou,“ potvrzuje Ing. David Ryčl, ředitel marketingu. „A protože se potřeby zemědělců stále vyvíjejí, hledáme i my stále nové způsoby, jak je uspokojit. Dnes máme přibližně 350 zaměstnanců, mnoho z nich v zahraniční, rozsáhlou výrobu a hlavně vlastní vývojové centrum. Vynikajícím výsledkem našeho úsilí je právě secí stroj EFECTA, o němž tvrdíme, že je nejen efektivní, ale také efektní. Z technického hlediska patří bezesporu k našim nejnáročnějším zařízením. Díky elektronice pracuje zcela automaticky.“

EFECTA efektivní a efektní

Už před několika lety začali ve společnosti BEDNAR osazovat zemědělské závěsné stroje elektronickými řídicími systémy. Zprvu využívali nabídku různých softwarových firem, ale jakmile se produkce začala rozrůstat, zjistili, že nejvýhodnější je vyvíjet vlastní programy na osvědčeném hardwaru.

„Hledali jsme zkušeného partnera, protože řízení secího stroje není hračka,“ vzpomíná Ing. Karel Kubín, Ph.D., vedoucí oddělení vývoje elektronických systémů, a pokračuje, „jedná se o komplexní automatické řízení. Stroj je široký 12 metrů, ale pro transport po silnici se musí bezpečně složit na šířku 3 metry. Složení, resp. rozložení stroje musí být snadno realizovatelné z kabiny traktoru bez nutnosti nastavovat cokoli ručně venku na stroji. Náš systém to snadno a spolehlivě dokáže ovládáním hydraulických mechanismů, kterých může být na stroji v závislosti na výbavě až čtrnáct.

Nejdůležitějším parametrem je kvalita setí čili množství osiva na plochu. V tomto smyslu je rozhodující brát v úvahu nutnost proměnlivě ovládat dávkovací mechanismus podle rychlosti jízdy stroje. To zařídí senzor rychlosti, kdy na základě jeho signálu jsou ovládány motory výsevních válečků, kterých může být na stroji až pět.

Velmi důležitý je také monitoring setí. Na stroji s meziřádkovou roztečí 12,5 cm je 96 výsevních hadic. Každá z nich se může během setí ucpat a obsluha to nemá šanci zjistit pouhým pohledem. Teprve za dva až tři týdny, když porost vzejde, jsou vidět nezasetá místa, kam se zrno nedostalo. Ale náš systém je vybaven senzory, které takovou situaci ihned hlásí obsluze.

03 R203512 MOvládací panel secího stroje

Náš stroj také ví, kudy bude jezdit postřikovač s hnojivem nebo postřikem proti plevelům, takže v budoucích stopách kol postřikovače přestane sít a šetří drahé osivo.

Při vývoji nového secího stroje jsme kladli velký důraz na to, aby mohl pracovat v systémech precizního zemědělství, resp. Zemědělství 4.0. Řídicí systém je proto kompatibilní s komunikačním standardem ISOBUS (ISO 11783) a díky tomu umožňuje např. automaticky vypínat jednotlivé sekce nebo variabilně měnit velikost dávky podle předpisové mapy.“ 

Ing. David Ryčl k tomu dodává: „Stejně jako u secích strojů OMEGA jsme při vývoji stroje EFECTA kladli důraz na precizní uložení osiva do stejné hloubky v celém pracovním záběru, na 100% udržení výsevní dávky a na jednoduché intuitivní ovládání každého důležitého parametru.“

Přínos systému společnosti B&R

A proč právě společnost B&R, to vysvětluje Ing. Karel Kubín, Ph.D.: „Řídicí jednotky X90 pro mobilní automatizaci od B&R v sobě spojují vysokou odolnost v náročném prostředí s modularitou a škálovatelností. Pokročilé vývojové prostředí Automation Studio umožňuje snadnou implementaci i rozsáhlých řídicích algoritmů. Důležitým faktorem je i plná integrace komunikačního protokolu ISOBUS. V B&R tak máme silného partnera, který nám pomáhá uskutečnit naše vize.“

X90 ControllerX90 controller – Řídicí jednotka X90 pro mobilní automatizaci od B&R

Jak jste vyplnili zadání společnosti BEDNAR FMT? byla otázka pro Ing. Michala Kunu ze společnosti B&R. „Společnost B&R je inovativním lídrem v oblasti průmyslové automatizace. Nabízíme nejmodernější technologii do všech průmyslových odvětví. Díky rozsáhlé síti našich poboček jsme schopni poskytnout podporu po celém světě, ale zároveň dokážeme pružně reagovat na požadavky zákazníka a společně s ním posouvat hranice možností. Právě důraz na inovativní technologie, čímž jsme si s firmou BEDNAR FMT blízcí, patří k hlavním důvodům, proč jsme se mohli podílet na vývoji nové generace strojů EFECTA CE. Díky B&R má BEDNAR FMT jednotnou platformu umožňující snadné řešení vysoké variability strojů. Jako jediní jsme dokázali nabídnout širokou škálu výkonného a odolného hardwaru, pokročilého softwaru a jednotného vývojového prostředí, které podporuje vývojáře BEDNAR FMT v cestě za technologickým pokrokem.“

Společnost na světové úrovni

Uspět na zahraničních trzích, kde panuje silná konkurence, není snadné. I tady se společnost prosadila. V čem tedy spočívá tajemství úspěchu?

„Je to celý komplex příčin, od znalosti potřeb trhu přes ojedinělou konstrukci až po vynikající řídicí systém,“ uvádí elementy úspěchu Ing. Jan Bednář. „Dnes jsme silně exportní firma, vyvážíme na 38 trhů a náš export má vzrůstající tendenci; největšími odběrateli jsou především Francie, Rusko, Polsko, Austrálie a Ukrajina. Tímto strojem rozšiřujeme naše portfolio širokozáběrových strojů a nabízíme zákazníkům ucelenou technologickou linku. Vše pod jednou značkou se silnou technologickou a technickou podporou špičkové prodejní sítě BEDNAR.“

Secí stroj EFECTA CE nachází využití i při setí v obtížných podmínkách, například při zakládání porostů ozimých obilovin do podmítnutého strniště po kukuřici. Vysokou variabilitu použití zajišťuje množství příslušenství, kterým lze stroj dovybavit.

„EFECTA CE má ve srovnání s konkurenčními stroji podobné koncepce velké odlišnosti a mnohem větší univerzalitu. Přední pracovní část před secími botkami může být osazena páskovým smykem Crushbar, velice oblíbenými PROFI coultery nebo TURBO coultery. V případě potřeby přihnojování do meziřádku lze zvolit ještě i takzvané přihnojovací FERTI coultery. Takto vysokou variabilitu nenabízí v podobném záběru žádný jiný výrobce,“ vypočítává možnosti výbavy Ing. Jan Bednář, Ph.D., a na závěr dodává, „ovládání stroje zajišťuje řídicí systém společnosti B&R. Díky tomu splňuje secí stroj EFECTA CE všechny podmínky v oblasti moderních technologií a patří ke světové špičce.“

01

02 CE Ing. Jan Bednář, Ph.D., obchodní ředitel společnosti BEDNAR

03 Ovládací panel secího stroje

X90 controller - Řídicí jednotka X90 pro mobilní automatizaci od B&R

 

B&R: Perfection in Automation

Náš slogan je naším posláním. Snaha dostát Perfection in Automation inspiruje a vede společnost B&R více jak 35 let. Dokonalost pro nás znamená vyvíjet ta nejlepší řešení. Znamená také rozvíjet dobré vztahy s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a dodavateli. S podnikatelskou odvahou a předvídavostí jsme se rychle dostali mezi přední celosvětové hráče v průmyslové automatizaci. Intuitivní cit pro vývoj trhu a nastolování nových trendů z nás činí lídra v inovacích a technologiích v průmyslu.

https://www.br-automation.com/cs/perfection-in-automation/