Nová studie: “Projektování 4.0”

Výsledky: Referenční křivka efektivity projektování Výsledky: Referenční křivka efektivity projektování

Evropské Centrum Transformace 4.0 (E4TC) pod hlavičkou RWTH Campus Aachen zkoumalo strategickou digitalizaci v oblasti projektování a plánování řídicích systémů, technického uspořádání strojů a výrobních systémů. Zpráva s názvem “Projektování 4.0”, která má 36 stran, je založena na osmiměsíční studii mezi německými výrobci strojů (vyrábějícími jak sériově, tak na zakázku), projekčními kancelářemi a výrobci komponentů. Metodika vyvinutá pro kvantifikaci dostupného potenciálu v projektování a opatření, která mají být přijata, umožňuje poprvé dobře posoudit pracovní postupy používané jak v sériové výrobě, tak ve výrobě speciali-zovaných strojů. Její hlavní zjištění je následující: částečná automatizace inženýrských procesů dosahuje optimálního poměru nákladů a přínosů.

Vědci z E4TC představili jednak model pracovního postupu v projektování, dále pak vytvořili hodnotící matici s pěti úrovněmi efektivity. Matice „Úroveň efektivity (Efficiency Level)” obsahuje podrobné po-pisy metodiky/pracovního postupu a je doprovázena maticí „Úroveň využití“ (Use Level), která po-pisuje a vyhodnocuje využití CAE softwaru jako základního předpokladu pro Projektování 4.0. Předmětem zkoumání bylo celkem deset procesních kroků charakteristických pro projektování ve strojírenství (sériová/zakázková výroba). Vygenerovaný model pracovního postupu zahrnuje typické pracovní kroky objednávkového cyklu.

Model pracovního postupu v projektování – matice úrovně efektivity

Studie se zaměřuje na pracovní oblasti projektování a návrhu, kusovníků, reportů, rozvržení rozvaděčů a zařízení a šablon. Důvody jsou jasné: „V těchto procesních krocích je závislost na zákaznících nebo partnerech mnohdy relativně nízká nebo dokonce žádná,“ říká generální ředitel E4TC Dr. Thomas Gartzen. „Společnosti tak mají v těchto oblastech zcela pod kontrolou využití potenciálních úspor času a nákladů díky projektům standardizace nebo automatizace.“ Cesta k vyšší efektivitě v hodnotovém řetězci je mapována pomocí tradičních metod, od standardizace až po auto-matizaci. Aby bylo možné vyhodnotit účinnost každého pracovního kroku, rozdělila studie metodiku pracovního postupu do pěti fází, podle nichž lze určit úroveň efektivity (eLevel) projektování.

Rostoucí potenciál efektivity

Na základě shromážděných údajů vědci zjistili, že společnosti mohou být o 20 procent efektivnější při přechodu mezi jednotlivými úrovněmi (od nižší úrovně k vyšší). Metody práce zaměřené na zařízení přinášejí 25procentní úsporu času při vytváření schémat. Jen polovinu času strávili uživatelé při vytváření schémat s využitím knihovny elektrotechnických obvodů pro funkce produktu. Zavedení částečné automatizace přinese časovou úsporu dalších 25 procent a vytváření všech sestav je zcela eliminováno zavedením standardizace.

Studii si můžete zdarma stáhnout na adrese: www.eplan.cz/projektovani_studie

Na letošním veletrhu AMPER 2020 představí společnosti EPLAN a Rittal systémy integrující inženýrské procesy pro návrh a výrobu rozvaděčů. Doslova na dotek přiblížíme dnes už známé řešení podporující sdílení a komunikaci projektových dat mezi projekcí a výrobou.

Dále představíme nové řešení ePulse podporující mezioborovou spolupráci a sdílení dat prostřednictvím cloudu včetně reálné ukázky digitálního dvojčete. Propojení virtuálního a reálného světa si sami vyzkoušíte při zapojování rozvaděče pomocí systému EPLAN Smart Wiring. Navštivte nás v hale P.

EPLAN: efficient engineering

Společnost EPLAN  je součástí skupiny Friedhelm Loh Group, která zaměstnává celosvětově přes 11 300 zaměstnanců a jejíž obrat byl v roce 2016 ve výši 2,2 miliardy EUR. Tím je EPLAN synonymem neustálého pokroku, vývoje, stálosti a bezpečnosti investic. "EPLAN - efficient engineering." - motto společnosti klade důraz na odbornou optimalizaci inženýrských procesů, které pomáhají zákazníkům v dlouhodobém horizontu k vyšší konkurenceschopnosti.

www.eplan.cz