Nové kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh může pomoci v boji s vysokými cenami elektrické energie

Nové kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh může pomoci v boji s vysokými cenami elektrické energie

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií, kombinovaných s elektrickými sálavými topnými systémy, má v průmyslu, zemědělství či službách budoucnost. Všude tady může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Elektrická energie je navíc jediný univerzální energetický zdroj, který může být nejen bezemisní, ale i ze značné části plně obnovitelný.

Orientace na chytré velkokapacitní baterie se vyplácí i při nákupu elektrické energie na spotovém trhu

Spotový trh s elektřinou je organizován Operátorem trhu s energiemi (OTE). Na tomto trhu se cena vytváří na základě nabídky a poptávky a v průběhu dne značně kolísá. Ceny rychle reagují, když převyšuje poptávka, cena stoupá a naopak. Výkyv ceny se projeví téměř okamžitě i u zákazníka. Zároveň se obchodují pouze fyzické dodávky, takže spotový trh s elektřinou již ze své podstaty brání vstupu spekulativním obchodníkům. Chytré velkokapacitní baterie přitom umí rozdíly cen v průběhu dne využívat a umožňují elektrickou energii výhodně nakoupit, kvalifikovaně spotřebovat a výhodně prodat. Výsledkem jsou ceny elektrické energie, které jsou výrazně nižší než běžné fixace nabízené jednotlivými obchodníky.

Na aktivní obchodování na spotovém trhu se připravuje i společnost Fenix Group. Podle slov majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila firma letos investuje kolem osmdesáti milionů korun do nového energetického centra ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku. Tam už několik let k plné spokojenosti slouží fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště, letos v areálu firma staví další velké fotovoltaické elektrárny, velké vodní elektrárny a rozšiřuje i kapacitu stávajícího bateriového úložiště. Aktivní využití spotového trhu umožňuje díky fotovoltaice, velkokapacitním bateriím a vlastnímu Battery Management Systému firmy AERS, jež je součástí holdingu Fenix Group, výrazně snížit náklady na elektrickou energii.

Význam bateriových úložišť roste a bude růst

Společnost AERS vyvinula a dodává, kromě bateriových stanic HES s kapacitou až 41 kWh, určených pro domácnosti a menší provozovny, i originální české velkokapacitní špičkovací stanice určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice s kapacitou v řádu stovek kWh fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů. Novinkou v nabídce jsou univerzální kontejnerové verze špičkovací stanice s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh a s výkonem 360 kW. 

Nové kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh

Ve snaze co nejvíce zpřístupnit výhody velkokapacitních bateriových úložišť přišla společnost AERS letos s novým kontejnerovým řešením. Špičkovací stanici lze umístit jak in-house, tedy do technických místností firmy, tak ve verzi kontejneru do exteriéru. Kromě stavební připravenosti na místě (zpevnění prostranství) je pak nutná pouze úprava trafostanice, kam se musí umístit synchronizace špičkovací stanice. Ta je zabudována do 20stopého klimatizovaného lodního kontejneru s hasicím zařízením na bázi vodního aerosolu.

„Srdcem celého kontejneru je střídač, který pro nás vyrábí společnost Škoda Electric a který má výkon 360 kW. Střídač umožňuje plynulý přechod do ostrovního režimu. Kapacita kontejneru je škálovatelná, do standardního 20stopého kontejneru umisťujeme baterie s kapacitou 400 až 600 kWh, ale umíme vyrábět i větší celky. Tento typ kontejnerového průmyslového řešení může být použit univerzálně ve výrobním závodě, případně na čerpacích a dobíjecích stanicích či v dealer shopech jako záložní zdroj energie, například pro dobíjení elektromobilů. Naše špičkovací akumulační stanice je unikátní jak technologií, tak i battery management systémem a technologií akumulačních článků. V kontejnerovém řešení používáme pro akumulaci energie akumulační články od společnosti GWL. Díky kvalitě a robustnosti těchto akumulačních článků je GWL jedním z našich klíčových partnerů,“ říká Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS, s. r. o.

Více informací o kontejnerových bateriových stanicích od firmy AERS se dozvíte na www.aers.cz

AERS

Společnost AERS s.r.o. byla založena v roce 2016 strategickým investorem v oboru elektrického vytápění – Fenix Group a.s. a podnikateli z oboru akumulace energie a jejího následného využívání.

AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužící k akumulaci elektrické energie s využitím energie získané z distribuční sítě i OZE a řízeným využíváním vlastní spotřeby.

AERS je výrobcem akumulačních stanic a výkonové elektroniky v nich obsažených. AERS je nositelem know-how a tvůrcem HW a SW částí akumulačních stanic.

Ukládání elektřiny v běžném energetickém hospodářství představuje dnes hlavní trend vývoje na poli distribučních sítí v Evropské unii a AERS svým vývojem na tento trend reaguje.

Nosným produktem společnosti je akumulační stanice AES, následována modifikacemi.

Společnost AERS řeší vývoj uvedených technologií vlastním vývojovým týmem a vzájemnou spolupráci s vysokými školami.

www.aers.cz