Novinka SKF Enlight Collect IMx-1 System

Novinka SKF Enlight Collect IMx-1 System

SKF přichází na trh s novou možností, jak monitorovat a vyhodnocovat stav strojů a ložisek. Tento kompaktní systém se skládá z bezdrátových senzorů IMx-1 a brány, která komunikuje s SKF softwarem.

Systém IMx-1 plnohodnotně nahrazuje a vylepšuje manuální sběr vibrodiagnostických dat o stavu strojů a zařízení a je obzvláště vhodný pro aplikace, k nimž je obtížný přístup. Jedná se o plně samostatný systém – po prvotním nastavení a instalaci snímače na měřicí místo už není potřeba dalších zásahů. Díky možnosti nastavení četnosti měření můžeme pracovat a vyhodnocovat mnohem větší množství dat, což zjednodušuje diagnostickou práci a pomáhá včas odhalit např. vznikající poškození, které by mohlo vést k havarijnímu stavu.

Sběr dat je tak mnohem jednodušší, bezpečnější a dostupnější. S tím také souvisí úspora finanční – zaměstnanci, kteří jsou pověřeni manuálním sběrem dat, mohou vykonávat činnost, jež má vyšší hodnotu. V případě, že službu sběru dat zajišťuje externí firma, pak již tato služba není potřeba.

Díky dostupnosti vibrodiagnostických dat a signálů lze následně diagnostikovat poruchy typu mechanické uvolnění, nesouosost, nevyváha či zavčas odhalit poškození ložisek nebo ozubených kol atd.

Součástí systému SKF Enlight IMx-1 jsou senzory – malé, kompaktní s vlastním napájením, sbírající data o vibracích a teplotě. Do balíčku dále patří Enlight Collect Gateway (brána) – síťový manažer, který kontroluje síť senzorů a prostřednictvím Ethernetu, Wi‑Fi nebo pomocí GSM modemu komunikuje s SKF softwarem – @ptitude Observer. V současné době je jeden Enlight Collect Gateway schopen podporovat až padesát jednotlivých senzorů Enlight Collect IMx-1.

Nedílnou součástí systému SKF Enlight IMx-1 je Enlight Collect Manager – aplikace zdarma pro Android, určená pro nastavení celého systému a zároveň k propojení senzorů s konkrétním počítačem či databází na cloudu.

Jak funguje tok dat

Senzory posílají data přes bezdrátovou síť s nízkou spotřebou energie a společně tvoří tzv. MESH síť. Není potřeba, aby měl každý jednotlivý snímač přímé spojení s bránou. Snímače mohou fungovat jako uzly, které přijmou data z jiného snímače a následně je zašlou dál, dokud data neprojdou sítí snímačů až k bráně. Brána je připojena k síti závodu datovým kabelem nebo pomocí Wi‑Fi. Pokud takovéto připojení není možné, brána se může dovybavit GSM modemem a data odesílat pomocí GSM.

Analýza dat následně probíhá v softwaru SKF @ptitude Observer (verze 12.0 a vyšší), který je možno nainstalovat lokálně u zákazníka, nebo lze využít on‑line licenci spolu s SKF cloudovým úložištěm. V případě využití on‑line licence lze
celý balíček doplnit o službu vzdáleného monitoringu, diagnostiky a reportingu SKF. Toto je zajištěno primárně SKF Centrem vzdálené diagnostiky v Ostravě. Díky využití této služby se pomocí našich diagnostiků změní vaše data v konkrétní informace o strojích a zařízeních a v konkrétní doporučení, jak jejich stav zlepšit.

www.skf.cz

SKF

Zákazníci SKF požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k firemní vizi světa spolehlivých rotačních strojů. SKF toho dosahuje spojením  zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. 

www.skf.cz