Novinky firmy Advantech zkracují výpadky systémů IoT a zařízení edge

Novinky firmy Advantech zkracují výpadky systémů IoT a zařízení edge

Společnost Advantech představila nové řešení pro out-of-band management – kontrolér pro inteligentní správu desek a počítačů iBMC (Intelligent Board Management Controller).

Společnost Advantech vyvinula řešeni iBMC pro zjednodušení vzdálené správy systémů a zařízení edge. iBMC je integrovaný hardwarový systém, který umožňuje provádět úkony správy napájení (zapnutí/vypnutí, vynucené vypnutí a restartování systému) na dálku i za nestandardních podmínek a při nedostupnosti běžné komunikace, například při selhání softwaru nebo selhání operačního systému (OS). Tento systém je označovaný jako out-of-band management ("mimo pásmo"), protože si pro přístup a ovládání zařízení v infrastrukturní síti vytváří sekundární komunikační kanál, mimo primární komunikaci.

Vzdálený přístup a řízení napájení mimo hlavní komunikační pásmo – out-of-band

V průmyslových aplikacích zajišťujících nepřetržitou výrobu nebo edge computing s AI mohou přerušení chodu systému nebo jeho poruchy způsobit dlouhé prostoje, jejichž důsledkem jsou významné ztráty produktivity. Ve většině případů však může funkčnost systému obnovit jeho pouhé restartování. U zařízení rozmístěných v průmyslových provozech však může docházet ke zpoždění, musí-li je technik ručně restartovat na místě. Možnost realizace nápravných opatření prostřednictvím vzdálené správy napájení, kterou přináší iBMC od firmy Advantech, nejenže eliminuje údržbu na místě, ale také zkracuje prostoje systému a snižuje provozní náklady.

Ucelená správa zařízení s WISE-DeviceOn

Infrastruktura IoT obvykle zahrnuje stovky zařízení rozmístěných na mnoha geograficky vzdálených místech. Softwarová platforma Advantech WISE-DeviceOn je navržena pro vzdálenou správu několika propojených zařízení průmyslového IoT. Integrací hardwaru iBMC a softwaru WISE-DeviceOn vzniká řešení, které může sloužit jako systém managementu zařízení v primárním (in band) i sekundárním (out of band) komunikačním kanálu a umožňuje kompletní přístup, konfiguraci, monitorování, analýzu a řízení všech prostředků sítě IoT z jediné centralizované platformy. To výrazně zjednodušuje správu vzdálených serverů, systémů a periferií pro širokou škálu aplikací používaných v průmyslu.

Kompatibilita s širokou škálou IPC

Aby byla zajištěna snadná integrace, je iBMC kompatibilní s mnoha IPC nabízenými společností Advantech, včetně PC určených do rozvaděčů UNO-348/148 a box PC TPC-B610, stejně jako s počítači založenými na základní desce AIMB-787, např. rackovým systémem velikosti 4U ACP-4340 (s AIMB-787), nebo s modulárním IPC bez ventilátoru MIC-770 V2 – to vše v závislosti na verzi systému BIOS. Technika iBMC bude navíc podporována řadou IPC s procesory 10. generace Intel® Core™ i3/i5/i7/i9, stejně jako s CPU Pentium®/Celeron®, které společnost Advantech již brzy uvede na trh.

Klíčové funkce:

  • správa a řízení napájení na dálku, dokonce i při selhání softwaru nebo selhání OS,
  • funkce out-of-band management konfigurovatelná v BIOS,
  • podpora široké škály jednodušších i vysoce výkonných IPC od firmy Advantech,
  • možnost integrace s platformou WISE-DeviceOn od firmy Advantech pro vytvoření výkonného nástroje pro vzdálenou správu zařízení.

Systém iBMC pro out-of-band management zařízení od firmy Advantech je v současné době již k dispozici na trhu. Chcete-li získat informace o dalších produktech Advantech, kontaktujte tým podpory svého lokálního distributora nebo navštivte naše webové stránky www.advantech.com.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz