Nyní je čas na změnu: Úspěšná navigace digitální transformací

Nyní je čas na změnu: Úspěšná navigace digitální transformací

Znáte obrázkové hádanky, kde spojujete řadu po sobě očíslovaných bodů v určitém pořadí, dokud se nezobrazí konkrétní objekt? Ty snadnější obsahovaly části obrázku s tečkami jen pro dokončení, zatímco ty složitější nabízely jen tečky. Nejnáročnější byly tečky a čísla s algoritmy, které jste museli vyřešit, abyste mohli dokončit celý obraz. Mnozí se jen dívali a hádali, zda v těchto číslech rozpoznají výsledný objekt, aniž by museli vzít do ruky tužku. Někdy jste uhádli, co tužka vyčaruje, ale u těch složitých číselných řad to většinou rozpoznat nešlo.

Cílem všech je obchod. Nižší náklady, vyšší nasazení. Jak všechna naše aktiva a pasiva umět koordinovat namísto spojování bodů? Jde o to, jakým způsobem jsou implementovány a využívány kritické softwarové systémy a řešení potřebná k připojení a podpoře různých operací včetně lidí. Zaměříte svůj byznys a úsilí na výběr, implementaci a... dobře, dostanete obrázek. Nebo? Vlastně nemáte úplný obrázek, máte pár spojených bodů, na které se díváte, a přemýšlíte o tom, co víc vidět.

Když v servise pracujeme se zákazníky z průmyslových odvětví, uvědomujeme si, že mnoho společností a výrobních závodů hraje „hru“ s propojováním jednotlivých bodů každý den. Nejdůležitějším posláním jakékoli organizace je udržet operace efektivní, optimalizované pro práci a  mít prostředky, které nejsou náročné a pomůžou zjednodušit a nejlépe i předvídat. Tato mise, jakkoli zásadní, je také nekonečnou výzvou, protože stáří zařízení, přechod pracovní síly a poptávka po dodatečné výrobní aktivitě se v dnešní době exponenciálně zvyšují obzvlášť v České republice.

Podniková správa aktiv (Enterprise Asset Management) zahrnuje správu a udržování fyzických aktiv organizace během životního cyklu každého majetku. EAM se používá k plánování, optimalizaci, provádění a sledování potřebných činností údržby s příslušnými prioritami, dovednostmi, materiály, nástroji a informacemi. To se týká např. projektování, výstavby, uvedení do provozu, vlastního  provozu, údržby a vyřazení z provozu nebo výměny jednotlivých zařízení či přístrojů.

150 let zkušeností, používání nejmodernějších technologií a inovací činí z ABB lídra v oblasti asset managementu pro průmyslová odvětví a energetiku. ABB Ability Ellipse je řešení pro správu a řízení všech aktiv s přihlédnutím k životnímu cyklu zařízení, které sjednocuje moduly řízení podnikových aktiv (EAM), správy pracovních sil (Workforce Management) a správy výkonnosti majetku (Asset Performance Management). Aplikace Ellipse usnadňuje řízení zařízení, nastavení priorit, procesů a lidí v celé organizaci a umožňuje řídit celý životním cyklus. Od strategie až po exekuci je Ellipse robustním a komplexním obchodním a technologickým řešením.

Kolaborativní prostředí a modulární architektura pro efektivní správu změn

Využití EAM je důležité zvláště pro podniky z oblasti průmyslu nebo energetiky. Právě tyto organizace nakupují a používají čím dál složitější a nákladnější výrobní zařízení, a proto je pro ně zcela zásadní řídit jejich efektivní využití. Pokud není tato agenda řízena centrálně, dochází k předávání nepřesných informací o skutečném provozu zařízení, strojů a výrobních linek. Důsledkem je nesprávné časové rozvržení preventivních prohlídek, nevhodné použití postupů údržby, špatné využití lidského potenciálu apod.

Výhody asset managementu jsou: 

  • osvědčené postupy pro každodenní a celoživotní správu majetku a práce, řízení dodavatelského řetězce, řízení lidských zdrojů a finanční řízení;
  • více než 150 předem nakonfigurovaných obchodních procesů přináší znalosti a obchodní vyspělost za účelem začlenění a udržování osvědčených postupů;
  • flexibilita řešení, která by vyhovovala i nejsložitějším procesům pracovních postupů;
  • konsolidované grafické pohledy a snadno použitelné možnosti organizování a plánování umožňují lepší vizualizaci pro koordinaci pracovních činností pro krátkodobé i dlouhodobé plánování;
  • předkonfigurovaná funkčnost umožňuje předvídatelný rozsah za konzistentní cenu s dodáním řešení za pouhých 90 dní;
  • umožňuje lidem reagovat rychleji a lépe rozhodovat o aktivitách, které mají přímý dopad na koncového uživatel či zařízení. 

Základním nástrojem Ellipse je modul zaměřený na analytiku, který pomáhá při rozhodování. Získaná data jsou přeměněna na grafické sestavy a dashboardy, které jsou tak snadno čitelné a vizuálně pomáhají pochopit data i rychleji přijímat rozhodnutí. Asset Performance (APM) – dříve známé jako Asset Health Center – monitoruje „zdravotní stav“, srovnává podmíněné údaje s modelovými daty a tím poskytuje komplexní pohled na výkonnost. Ellipse využívá pokročilou technologii strojového učení, která předpovídá, předepisuje a upřednostňuje rozhodování o údržbě, řízení a investici na základě ukazatelů výkonu. Výsledkem jsou rozhodnutí založená na skutečných podmínkách a jejich kritičnosti vůči operacím. Naše zařízení Ellipse v současné době propojuje desítky tisíc elektrických zařízení (např. transformátorů, jističů a bateriových stanic) předního amerického dodavatele elektrické energie ve 13 státech USA.

Aplikace Ellipse APM může být dodávána jako služba přes cloud MS Azure nebo instalována ve vlastní síti. Modulární architektura umožňuje novým uživatelům pracovat se systémem již v řádu několika hodin. Aplikace splňuje nadstandardní požadavky IT, jako je kybernetická bezpečnost, jednotné přihlášení a standardizovaná integrace do běžných systémů třetích stran.

ABB Ability Ellipse je osvědčené a efektivní řešení pro řízení výkonnosti, které je v současnosti k dispozici i na českém trhu. Snadná implementace podporuje digitální transformaci vašeho podnikání. Naše specializované odborné znalosti v oboru vám pomohou při každém kroku.

ABB

Společnost ABB je lídrem v oblasti inovativních technologií, jenž v úzce spolupracuje se zákazníky z oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury, čímž utváří budoucí podobu digitalizace průmyslu a zajišťuje tvorbu hodnoty.

www.abb.cz