Optimalizace procesů balení pomocí systému ifm mate

Případná odchylka se zobrazí na monitoru Případná odchylka se zobrazí na monitoru

Balení a vychystávání – jsou to monotónní a často se opakující činnosti, které však hrají klíčovou roli téměř ve všech výrobních společnostech. Proto musí být prováděny svysokou mírou soustředění. Protože chyby a nepřesnosti obvykle vznikají z nedbalosti – a mohou mít rychle obrovské negativní dopady, jako jsou nespokojení zákazníci kvůli neúplným dodávkám nebo ztráta času způsobená chybami při vychystávání během přípravy práce. Navzdory postupující digitalizaci se procesy balení a vychystávání objednávek v mnoha případech stále provádějí ručně – a právě zde přichází ke slovu digitální asistenční systém ifm mate.

Analýza v reálném čase

Systém ifm mate používá lidskou ruku jako senzor. V zorném poli 2D/3D kamery je systém schopen sledovat polohu rukou bez jakýchkoli dalších technických nebo vizuálních pomůcek a tím řídit dříve naučené posloupnosti manipulace. Při výkonu činnosti je zaměstnanec doprovázen v reálném čase: Dříve provedené pracovní kroky jsou v živém obrazu označeny a další pracovní krok je zvýrazněn barevně. K potvrzení dochází automaticky tím, že se sáhne do určených oblastí, což znamená, že zaměstnance při práci nic neruší. Jakákoli odchylka od zadaných kroků procesu se signalizuje zprávou na monitoru a volitelně světelnou signalizací v zorném poli. To umožňuje zaměstnanci reagovat a přijmout okamžitá nápravná opatření.

Méně stresu, více kvality

Posloupnosti pohybů lze navíc před uložením rychle a snadno programovat přímo v obraze kamery prostřednictvím uživatelského rozhraní. To přináší dvě zcela odlišné výhody: Extrémní pružnost při umísťování příslušenství, boxů a polic v závislosti na preferencích jednotlivých zaměstnanců. Nebo polohu optimalizovanou z hlediska ergonomie a výkonnosti při práci, což může společnost nabídnout svým zaměstnancům. Zejména v případě vysoké složitosti a rozmanitosti výrobků tak lze snížit míru stresu zaměstnanců a zároveň zvýšit kvalitu výrobků a spolehlivost procesů. Systém ifm mate tak nabízí výjimečnou přidanou hodnotu jak pro organizaci, tak i pro zaměstnance.

Jaké jsou problémy ručních procesů balení?

  • Reklamace z důvodu chybějících nebo nesprávných součástí
  • Snižující se koncentrace v důsledku vysoké monotónnosti ručních úkonů
  • Ruční procesy, které nelze automatizovat
  • Vysoká individualizace variant a zaměstnanců

Jakou podporu nabízí systém ifm mate?

  • Vizualizace a vedení definovaných pracovních kroků v reálném čase
  • Standardizace ručních pracovních postupů
  • Varování v případě odchylky od standardního pracovního postupu
  • Individuální vedení průběhem procesu, orientované na rychlost a způsob práce pracovníka
Snadný způsob, jak odstranit chyby

 

ifm electronic

Společnost ifm vyvíjí, vyrábí a prodává senzory, ovladače, software a systémy pro průmyslovou automatizaci. 

 

www.ifm.com/cz

Nejnovější články od autora: