Optimalizace výrobního procesu je klíčová

Komplikované staronové řešení oproti současnému přístupu 4dot Komplikované staronové řešení oproti současnému přístupu 4dot

Společnosti stále častěji využívají možnosti, které přináší čtvrtá průmyslová revoluce. Pod jejím populárním označením Průmysl 4.0 je však daleko širší vize než pouhá aplikace ve výrobě. Zahrnuje inovace ve vzdělávání, výzkumu a standardizaci, což jsou oblasti, která dávají uživatelům technologií a služeb konkurenční výhodu. Ti hráči na trhu, kteří se přizpůsobí současným trendům, budou mít v budoucnu daleko klidnější hlavu. Zejména pokud se chtějí posunout k vyšší přidané hodnotě, jakou tvoří západní společnosti.

Digitalizace je jedním z klíčových pojmů čtvrté průmyslové revoluce, jde však pouze o dílčí část celé vize. Ve 4dot vnímáme, že harmonická souhra technologie a služby přináší řadu výhod, které následují stěžejní hodnoty Průmyslu 4.0. Zabýváme se technickou diagnostikou částí strojů a ložisek, kde můžeme pozorovat, jak moc je důležité cloudové řešení a dnešní téměř bezmezné síťové propojení světa. Zatímco v minulosti měla výrobní firma svého vlastního pracovníka, který nárazově jednou za čas kontroloval stav strojů a měl relativně úzký náhled na kontext pouze jedné společnosti, dnešní možnosti situaci mění. Objevuje se řada menších i větších společností, které začínají vyvíjet technologie pro specifickou škálu aktivit. Potom je třeba sledování kondice ložisek nebo technologie pro optimalizaci tvářecích strojů delegováno na společnosti jako 4dot, které se na danou oblast specializují. Jelikož takové společnosti pracují externě pro větší množství firem, získávají daleko větší množství dat než pracovník jedné společnosti. Větší množství dat a specializace na určitý problém umožňuje vytvářet daleko efektivnější a propracovanější technologii a přesněji určit třeba opotřebení tvářecího nástroje jako to ěláme ve 4dot. Současný svět je založený na rozdělení činností daleko více než před pár lety a udržovat si přehled ve všech sférách je obtížné. Proto je převedení nadbytečných starostí naspecializované firmy vhodným řešením, které umožňuje pohodlně rozšiřovat působnost v relevantních oblastech.

Další specifickou vlastností, která navazuje na cloudové řešení specializovaných firem, je vlastní řadě jiných sektorů - od zábavního a multimediálního průmyslu až po leasing aut. Tou je pronájem pravidelně aktualizované služby. Kdysi si člověk nebo firma koupila auto, licenci na kancelářský balíček nebo oblíbené hudební album. Jenže auto stejně jako licence kancelářského balíčku zastará a je třeba za nemalý obnos pořídit nové, přičemž pořizování nového sestává ze složitého procesu výběru, průzkumu možností na trhu a vyřazení starého řešení - vozu či licence. Služba 4dot po tomto vzoru sestává z pořízení služby a pravidelných aktualizací, o které se uživatel nemusí prakticky vůbec starat. Není tak třeba s každou větší aktualizací pořizovat nový produkt za velký finanční obnos. Zároveň takový přístup obnáší flexibilní řešení požadavků zákazníka. Našim příkladem může být trojice balíčků služby SECAM - Budget, Standard a Premium. Služba obsahuje technickou podporu včetně inženýrských služeb, digitální kalibraci, výběr a nastavení vhodných analýz, určení mezních hodnot (limitů) pro jednotlivé komponenty, pravidelně aktualizovaný software a implementace nových analýz. Zkrátka řadu jednotlivých služeb, které zajišťují naši specialisté a zákazník tak platí za práci externím inženýrům a nemusí se starat o software, technické řešení nebo aktualizace. Zároveň má na výběr - může začít na balíčku Budget, kde si ujasní svou představu o službě, její výhody a využití. Jakmile zjistí, že potřebuje vyšší úroveň služeb, může po domluvě bez jakýchkoliv komplikací přejít na Standard nebo Premium. Benefitem dneška se proto stává stále aktuální řešení, které je pro konečného zákazníka externí a bezúdržbové.

Schéma do článku 02Optimalizace výdajů a zjednodušení procesu sledování výroby

Praxe v České republice je bohužel taková, že řada společností je kdesi v mezibodě. Přestože vidí výhody dnešních technologií, chtějí zachovat konkurenceschopnost a předehnat soupeře na trhu. Přesto ne všechny společnosti i po dlouhém jednání zkušební provoz nové technologie spustí. S tímto je možné se setkat i u potenciálních zákazníků 4dot. Nové technologie samozřejmě něco stojí, což je obvykle formální důvod, proč je novinka zaváděna do provozu relativně pomalu. Jsou však ještě další důvody, které jsou často zmiňovány, přestože nemají pevně daný faktický základ. Považovat cloudová řešení za riziková pro přenášení dat je jako říci, že je rizikové přečíst si na internetu zprávy. Chyby se dějí, ale není třeba hledat problém za každých rohem, téma bezpečnosti je proto spíše výmluvou. Nedostatek případů z praxe je věc jiná. Zvláště tuzemsko trpí tím, že nové služby a technologie jsou přijímány spíše pozvolna, protože lokální trh převážně zavádí technologie už dříve zavedené v západní Evropě.

Před Edisonem málokdo věřil, že bude existovat něco jako žárovka, až pár odvážných svolilo její využití a dnes jsou po celém světě. Podobné je to v oblasti průmyslu, kde pár společností aktivně testuje nové technologie, pomáhá sbírat data a navazuje perspektivní spolupráce, zatímco jiné vyčkávají a mezitím ztrácí budoucí schopnost tržní adaptace a tím plíživě zaostávají za konkurencí. Jenomže myslet na budoucnost se vyplatí - doslova. Je daleko snazší nastoupit teď než běžet za rozjetým vlakem. Zahraničí to ví a je otázkou, kolik tuzemských společností si uvědomí, že za nedlouho bude o krok napřed i konkurent ze sousedního města.

4dot Mechatronic Systems s.r.o.

4dot se zaměřujeme na prediktivní údržbu a od založení v roce 2014 přináší zákazníkům co nejefektivnější řešení pro sledování kondice strojů a následnou diagnostiku. Udržitelný průmysl je pro nás 4dot Mechatronic Systems s.r.o. klíčový pojem, který je spojen nejen s bezpečností zaměstnanců zákazníka. Prochází přes ušetření financí za nutné opravy či prostoje, zvýšení kvality vašeho výrobku a spokojenějším zákazníkovi. Ušetřená energie, snížená materiálová náročnost nebo třeba snížení zmetkovitosti u obráběcích strojů se projevuje také v ekologičtějším provozu, který je umožněn ohleduplnějším a efektivnějším využitím strojních součástí.

www.4dot.cz