OPTIME společnosti Schaeffler nabízí automatizované a uživatelsky přívětivé sledování stavu

Analytika, která se využívá v rámci řešení společnosti Schaeffler pro sledování stavu, poskytuje v několikatýdenním předstihu varování a konkrétní doporučení ohledně potřebných zásahů. Podnikoví údržbáři nebo servisní firmy tak mohou včas naplánovat potřebný zásah i nasazení pracovníků a zajistit náhradní díly, a to efektivně z hlediska vynaložených nákladů. Analytika, která se využívá v rámci řešení společnosti Schaeffler pro sledování stavu, poskytuje v několikatýdenním předstihu varování a konkrétní doporučení ohledně potřebných zásahů. Podnikoví údržbáři nebo servisní firmy tak mohou včas naplánovat potřebný zásah i nasazení pracovníků a zajistit náhradní díly, a to efektivně z hlediska vynaložených nákladů.
  • Schaeffler dále rozvíjí IoT řešení OPTIME představené v roce 2020.
  • Automatizované monitorování stavu s využitím mobilní aplikace je nyní dostupné i pro aplikace se speciálními požadavky.
  • Analytika, která se využívá v rámci řešení společnosti Schaeffler pro sledování stavu, poskytuje ve značném předstihu varování a konkrétní doporučení ohledně potřebných zásahů.
  • Systém OPTIME zákazníkům umožní omezit doby odstávky a zvýšit hospodárnost strojního vybavení.

Společnost Schaeffler, která je dodavatelem automobilek i dalších průmyslových odvětví, uvedla v roce 2020 na trh inovativní systém sledování stavu strojů a zařízení OPTIME. Systém lze jednoduše zprovoznit i využívat bez speciálních znalostí a je tak hospodárný, že se vyplatí nasadit jej i ve velkých počtech. S nejnovější aktualizací je nyní možné OPTIME provázat i se systémy sledování stavu (CMS) SmartCheck a ProLink od společnosti Schaeffler. Díky tomu lze pomocí OPTIME monitorovat stav velmi široké škály strojů a často i celého závodu. „OPTIME poskytuje výsledky analýz s vysokou vypovídací schopností, což servisním týmům umožňuje okamžitě zasáhnout. Naši zákazníci tak mohou omezit provozní výpadky a zvýšit hospodárnost vlastního strojního vybavení,“ představuje systém Rauli Hantikainen, vedoucí strategické oblasti Průmysl 4.0.

Předcházení výpadkům a vyšší hospodárnost

Především podnikům z oblasti zpracovatelského průmyslu, jež využívají rozsáhlé strojní zařízení, přináší prevence neplánovaných odstávek vyšší rentabilitu. OPTIME zákazníkům umožňuje, aby měli prostřednictvím aplikace pro chytré mobily nebo PC neustálý přehled o stavu závodu, i když v něm běží stovky strojů, protože zobrazování hlášení je uživatelsky přívětivé a prioritizované podle závažnosti. Podnikoví údržbáři nebo servisní firmy tak mohou včas naplánovat potřebný zásah i nasazení pracovníků a zajistit náhradní díly, a to efektivně z hlediska vynaložených nákladů. Mohou se také flexibilně rozhodnout, zda si případně vyžádají nějaké další služby. Modulární servisní koncepce nabízí on-line, vzdálené nebo místní služby.

0016C53FSchaeffler OPTIME: Díky nejnovější aktualizaci je teď možné propojit trojici hardwarových IoT řešení. To umožňuje monitorovat stav velmi široké škály strojů a často i celého závodu. Aplikace OPTIME přináší přehledné vizualizace hlášení o stavu všech systémů.

Monitorování stavu může být jednoduché

I v průmyslovém prostředí očekávají uživatelé digitálních služeb srozumitelně podávané informace a nekomplikované ovládání hardwaru a softwaru. Systémy sledování stavu od společnosti Schaeffler lze využívat i bez další kvalifikace, protože konfigurace systému a analýzy dat jsou díky našemu know-how maximálně zautomatizované. Tohoto integrovaného souboru vědomostí využívají jak vysoce škálovatelná řešení OPTIME s bezdrátovými jednokanálovými snímači, tak i oba systémy pro stroje s dynamickými otáčkami a zatížením, které mohou pracovat v prostředí s teplotami nad 85 °C, tzn. jednokanálový systém CMS SmartCheck a vícekanálový systém CMS ProLink. Řešení společnosti Schaeffler pro sledování stavu poskytuje prostřednictvím aplikace provozovatelům a servisním pracovníkům expertní informace o stavu téměř všech strojů v závodě.

Schaeffler Česká republika

Skupina Schaeffler je celosvětově lídrem mezi dodavateli pro automobilový a ostatní průmysl. Portfolio zahrnuje přesné komponenty a systémy v motorech, převodovkách a podvozcích, jakož i řešení valivých a kluzných ložisek pro řadu průmyslových použití. Prostřednictvím inovativních a udržitelných technologií v oblastech elektromobility, digitalizace a Průmyslu 4.0 skupina Schaeffler rozhodující mírou už dnes přispívá k "Mobilitě pro zítřek".

https://www.schaeffler.cz/content.schaeffler.cz/cs/index.jsp