PlantPAx 5.0 zvyšuje produktivitu, ziskovost a snižuje rizika v souvislosti s provozem závodu

PlantPAx 5.0 zvyšuje produktivitu, ziskovost a snižuje rizika v souvislosti s provozem závodu

Nová procesní funkčnost nativní pro řadiče a kyberneticky zabezpečené architektury přináší lepší dostupnost systému i workflow, a zároveň se zvýšením celkové hodnoty sníží celkové náklady ve všech fázích životního cyklu závodu pro hybridní a procesní průmysl fungující 24/7.

Společnost Rockwell Automation (NYSE: ROK) uvedla na trh distribuovaný řídicí systém PlantPAx® 5.0 (DCS). Tato nejnovější verze DCS od společnosti Rockwell Automation pomáhá průmyslovým výrobcům pozitivně ovlivnit životní cyklus jejich provozů prostřednictvím celopodnikových a škálovatelných systémů pro podporu digitální transformace a optimalizace provozu.

Nové možnosti systému pomáhají digitálně transformovat operace zavedením procesních funkcí nativních pro řídicí jednotku, zlepšením dostupnosti systémových zdrojů podporujících dodržování předpisů v regulovaných průmyslových odvětvích a umožněním přijetí analytického přístupu na všech úrovních podniku. Intuitivní pracovní postupy a použití špičkových standardů kybernetické bezpečnosti pomohou týmům navrhnout, nasadit a podporovat infrastrukturu DCS, která zkracuje dobu potřebnou k uvedení na trh a pomáhá závodům rychleji dosahovat zisku.

„Jsme nadšení, že můžeme našim zákazníkům nabídnout PlantPAx DCS 5.0,“ uvedl Jim Winter, ředitel globálních procesů společnosti Rockwell Automation. „Nové funkce systému jsou skokovými změnami, které pomáhají našim zákazníkům snížit celkové náklady při navrhování a uvedení do provozu. Funkce vylepšuje obecnou snahu o integraci řídicích procesů na celopodnikové úrovni. Snižováním nákladů na životní cyklus systému a snižováním provozních rizik pokračujeme v hledání inovativních způsobů, jak přinést větší prospěch koncovým uživatelům.“

Koncoví uživatelé v procesním prostředí touží pracovat se systémem, který nabízí výhody moderní technologie bez negativ tradičního DCS. Vydání nové verze 5.0 inovuje současné DCS v následujících oblastech:

 • Zjednodušená architektura
  • Tato verze představuje nové procesní řadiče a rozšiřuje řadu Logix o špičkovou výkonnost a kapacitu vedoucí ke snížení komplexnosti architektur PlantPAx. Toto zjednodušení snižuje celkové náklady pro provozovatele systému během celého životního cyklu.
 • Konzistence projektů
  • S nativními procesními pokyny zabudovanými do firmwaru řadiče mohou projektové týmy zvolit odpovídající přístup ke strategiím řízení, čímž je podporována konzistence jednotlivých projektů nebo nasazení v několika provozech najednou. Díky modernizaci automatizační infrastruktury konzistence zjednodušuje a šetří životní cyklus použitých systémů. Konzistence snižuje celkové náklady pro vlastníka (TCO).
 • Efektivnější workflow
  • PlantPAx 5.0 představuje vylepšený design a funkční uživatelské prostředí. Vývojové týmy dosáhnou úspor při konfiguraci instrumentace, alarmů a diagnostických prvků systému. Operátoři budou mít rozšířenou schopnost zobrazit základní řídicí logiku bezpečným a zabezpečeným způsobem. Údržba bude mít kontrolovaný přístup k zobrazení pro snadnější řešení a odstraňování problémů.
 • Certifikováno TÜV pro kybernetickou bezpečnost
  • Aby fungovaly při špičkovém výkonu a minimalizovaly kybernetické bezpečnostní hrozby, jsou systémové architektury PlantPAx 5.0 certifikovány TÜV podle mezinárodního standardu ISA-99 / IEC 62443-3-3, který poskytuje pokyny k implementaci elektronicky zabezpečeného systému.
 • Uzpůsobeno pro analýzu
  • Koncoví uživatelé chápou hodnotu analytiky jakožto prvku základní strategie k dosažení zisku v jejich procesních operacích. Verze PlantPAx 5.0 má účelové rámce, které snadno propojují živá a historická data z DCS do nástrojů pro vytváření zpráv a dalších analytických nástrojů.
  • Umožňuje fungování rozšířeného virtuálního prostředí, jako je Augmented Reality, pomocí pracovních toků sladěných s procesními strategiemi, které řídí provoz zařízení.
  • Umožňuje rozšiřitelné škálovatelné analytické balíčky využívající prediktivní a normativní modely pro procesní aplikace, jako jsou virtuální senzory, detekce anomálií nebo prediktivní řízení modelu.

Jak výrobci pokračují ve své cestě digitální transformace, výhody poskytované tímto systémem jim pomohou zvýšit produktivitu a snížit celkové náklady ve všech fázích životního cyklu provozu. Další informace o PlantPAx DCS 5.0 najdete na adrese rok.auto/plantpax.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ