Podpora plánu pro zachování kontinuity činností a digitální transformace

Podpora plánu pro zachování kontinuity činností a digitální transformace

Rockwell Automation oznamuje vydání přehledu agentury Frost & Sullivan věnovaného tématu služeb pro celý životní cyklus a podporu plánování průmyslových společností. Tato zpráva zdůrazňuje důležitost komplexních a doplňkových služeb pro celý životní cyklus nejen v oblasti zachování optimálních provozních schopností, ale také pro řízení složitých projektů v oblasti digitální transformace.

Dokument Executive Brief s názvem „Příležitost v podobě služeb pro celý životní cyklus“ (The Opportunity of Lifecycle Services) zdůrazňuje význam služeb nejen pro celý životní cyklus, ale zejména detailní rámec podpory na míru specifickým potřebám každé společnosti. Tyto služby jsou v současné době o to cennější kvůli tlakům národních a mezinárodních problémů ve spojení s potřebou firem maximalizovat délku provozuschopnosti a neustávat ve svém rozvoji.

Publikace zdůrazňuje služby LifecycleIQTM společnosti Rockwell Automation a ilustruje pět hlavních komponent a služeb, které pomáhají průmyslovým společnostem na jejich cestě k digitální transformaci:

  • Konzultační služby, které se zaměřují na provozní a obchodní požadavky
  • Profesionální služby, které zajišťují správu projektu a implementaci
  • Propojené služby, které zahrnují kybernetickou bezpečnost, sítě OT a vzdálenou podporu
  • Servisní služby, které v terénu poskytují možnost řízení zdrojů a podpory na pracovišti
  • Personální služby, které přináší školení a možnost rozvíjet své schopnosti

Partha Seshadri, oblastní viceprezident služeb pro celý životní cyklus pro oblast EMEA ve společnosti Rockwell Automation komentuje: „Je to právě kombinace a rovnováha těchto služeb ve všech fázích životního cyklu továrny, která definuje a podtrhuje jejich efektivitu. Musí také pokrývat celý ekosystém různých technologií a značek. Služby Rockwell LifecycleIQTM to vše nabízí.“

Digitální transformace přináší všestranný přístup k zefektivnění firmy a je považována za strategicky zásadní krok pro budoucí provoz. Představuje ale také provozní problémy a potenciální rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pokud tyto výzvy ale správně identifikujeme a řešíme, jsou výrazně převáženy výhodami v oblasti provozu.

V důsledku pandemie bude muset totiž celý obor postupně identifikovat a definovat nové cíle a priority. Nezbytnost pohyblivosti, inovací, udržitelnosti a flexibility ve výrobě je dnes již zásadní a digitální transformace je tak hlavní prioritou všech výrobců. Právě zde představují služby pro celý životní cyklus skvělou příležitost.

Celou zprávu najdete na hubu Rockwell Automation Management Perspectives zde.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ