Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu

Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu

Přes nesporné výhody prediktivní údržby je její aplikace do praxe průmyslových podniků zatím spíše sporadická. S přechodem k prediktivní údržbě pomáhá společnost SKF nejen svým zákazníkům, ale vše zavádí i ve svých závodech. Pilotním projektem SKF CZ se stal závod na výrobu mazacích systémů v Chodově, který od února loňského roku používá nové nástroje pro monitoring chodu a kondice strojů a zařízení. Konkrétně se jedná o přístroj Quick Collect, který se používá pro pochůzkovou kontrolu, a on-line monitorovací systém IMx-8. Pomocí těchto dvou nástrojů je možné nejenom monitorovat stav strojů, ale zároveň na základě získaných dat předvídat, kdy by mohlo případně dojít k poruše, která by mohla zpomalit či zastavit výrobu. Zárodek poruchy je tak možné podchytit ještě dříve, než se projeví na funkčnosti stroje, a naplánovat opravu stroje dopředu, tak aby na ni byla připravena celá výroba.

„Ve zvyšování efektivity výroby hraje prim prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů,“ tvrdí Roman Bauer, LEAN manažer SKF Lubrication Systems v Chodově.

Pro nový způsob monitoringu strojů se vedení výrobního závodu rozhodlo poté, co byla před několika lety postavena nová hala a obnovena obrobna. Díky tomu vzniklo nejen lepší pracovní prostředí, ale také předpoklad pro zvýšení technologické úrovně a kvality procesů. Následná postupná výměna klasických mechanických poloautomatických a automatických strojů za nejmodernější japonské CNC obráběcí stroje a roboty pouze všechny utvrdila v rozhodnutí posunout se k efektivnějšímu monitoringu a začít používat prediktivní údržbu.

S nahrazením strojů za novější technologie přišla potřeba bedlivěji sledovat jejich stav tak, aby byly stroje nejen stále funkční, ale aby se také co nejvíce prodloužila jejich životnost. Postupná investice do digitalizace procesů je součástí dlouhodobé strategie SKF.

Díky kombinaci dvou přístrojů je prediktivní údržba komplexnější a navíc uživatelsky přívětivá. SKF Enlight Quick Collect je jednoduchý nástroj pro údržbu, který slouží k náhledu, určení trendu hodnot a ukazuje překročení kritických úrovní. V případě jakýchkoli odchylek v chování stroje slouží k porovnání s charakteristikami různých typů poškození a závad. Tento nástroj používají údržbáři přímo v závodě a mají tak možnost si digitalizaci průmyslu takzvaně osahat. Z abstraktního pojmu se pro ně stává konkrétní činnost, díky níž jsou zaměstnanci součástí přerodu a necítí se digitalizací ohrožení.

Přístroj SKF Multilog On-line System IMx-8 je určen pro pokročilou analýzu dat a vyžaduje diagnostické dovednosti. Přístroj je trvale připojen ke stroji a sbírá data, která jsou následně zasílána do diagnostického centra SKF v Ostravě, kde tým diagnostiků data vyhodnotí a zašle managementu report.

„Obě technologie jsou na vynikající úrovni a nemůžeme si je vynachválit,“ potvrzuje Bauer a zdůrazňuje finanční přínosy tohoto kroku.

Data získaná přístroji zabraňují ztrátám ve výrobě a snižují náklady na údržbu, zároveň se z pohledu výkonu zvýšila celková spolehlivost zařízení. Pro zákazníka zavedení preventivní údržby znamená, že se zlepšila dodávková spolehlivost.

Jak již bylo zmíněno, postupná digitalizace ve výrobě je přínosná i pro zaměstnance. „Spousta kolegů vnímá modernizaci pozitivně a z nových ‚hraček‘ mají upřímnou radost,“ připomíná Jaroslav Rejcha, finanční a administrativní manažer SKF Lubrication Systems. O nutnosti zavádět automatizaci a digitalizaci otevřeně komunikuje jak se zaměstnanci samotnými, tak i s odborovou organizací. S jedním z nejobávanějších důsledků automatizace – propouštěním – se zatím nepotýká. „Pracovní síly, které ušetříme automatizací, rekvalifikujeme a využijeme na jiném pracovišti,“ dodává Rejcha.

Zákazníci SKF mohou sledovat stav strojů prostřednictvím programu SKF Smart Supplier 4.0, který je možné vyzkoušet v bezplatné šestiměsíční zkušební verzi.  SKF společně se zákazníkem nastaví proces „spolehlivosti řízené operátorem“ a určí, která data, měřené parametry a kontrolní trasy jsou potřeba. Samotný software využívá cloudové a bezdrátové technologie, které spojují intuitivní ovládání mobilní aplikace s výkonnou správou široké škály vstupů pro účely auditů, zajišťování kvality či kontrol stroje.

www.skf.cz

SKF

Zákazníci SKF požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k firemní vizi světa spolehlivých rotačních strojů. SKF toho dosahuje spojením  zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. 

www.skf.cz