Prediktivní údržbu eskalátorů DPP nově zajišťuje umělá inteligence Neuron soundware

Prediktivní údržbu eskalátorů DPP nově zajišťuje umělá inteligence Neuron soundware

Dopravní podnik hl.m. Prahy (DPP) zahájil spolupráci na prediktivní údržbě eskalátorů s Neuron soundware, přední českou technologickou firmou v oblasti Průmyslu 4.0.  Cílem spolupráce je kontinuální automatizovaný monitoringu 21 eskalátorů. Toto řešení pomůže Dopravnímu podniku hlavního města Prahy se v rámci inspekce a kontrol zaměřit na konkrétní zařízení (nebo jeho části) a sledovat lépe jejich míru opotřebení a včas vyměnit či opravit vadnou část, která by mohla vést k zastavení eskalátorů a jejich výpadku.

“Jako každé zařízení v dopravě se mohou i eskalátory porouchat a způsobit tak riziko výpadku kritické části přepravní infrastruktury. Chceme jít naproti digitalizaci monitoringu zařízení, a proto jsme si vybrali řešení, které sensory sbírá akustická data a dále je vyhodnocuje pomocí umělé inteligence. Zařízení díky tomu můžeme sledovat vzdáleně a včas vyslat specialistu, pokud ze zařízení Neuron soundware dostaneme do centrály varování o změně stavu součástek na eskalátorech,” říká Ing. Petr Vondráček, Vedoucí jednotky Dopravní zařízení Dopravního podniku hl.m. Prahy.

V případě eskalátorů znesnadňuje opravy složitý přístup k zařízení, nutnost oprav mimo běžný provoz a delší čekací lhůty na náhradní díly. Neuron soundware celkem vybavuje 21 eskalátorů 189 sensory a zařazuje tak pražský Dopravní podnik k dalším zákazníkům využívajících automatický monitoring strojů v automobilovém, těžařském či energetickém průmyslu.

“Součásti zařízení, jako jsou eskalátory, jsou na obtížně dostupných místech, kde často není ani telefonní signál nebo internet. Pro tyto případy jsme vyvinuli verzi našeho zařízení, která nám dovoluje signál zpracovat kompletně v koncové jednotce, tedy přímo v místě snímání zvuku. Využíváme tak spolehlivé a dlouhodobě levnější řešení zpracování dat přímo v mikropočítači, aniž bychom museli terabajty dat z každého zařízení přesouvat do cloudu, “ komentuje projekt Ing. Pavel Konečný, Předseda představenstva,  Neuron soundware

Neuron soundware

Neuron soundware je česká firma, která vyvíjí pomocí umělé inteligence systém na detekci poruch strojů v reálném čase. Nahrává provozní zvuky senzory a následně je automaticky analyzuje. Zjištěné poruchy nahlásí a tím poskytuje prevenci větších poruch a havárií.

www.neuronsw.com