Přeprava a skladování materiálu citlivého na výkyvy teplot

Přeprava a skladování materiálu citlivého na výkyvy teplot

V běžném životě často řešíme například kvalitu potravin při nákupu, jejich trvanlivost, jestli jsou vizuálně v pořádku, přičemž máme minimální možnost zjistit, v jakých podmínkách byly přepravovány a skladovány a zda byl vždy dodržen předepsaný technologický postup. Prostě důvěřujeme prodejci, že to tak bylo. Stejně tak prodejce může ovlivnit a sledovat dodržování předepsaných postupů, které má přímo pod kontrolou, ale opět musí důvěřovat svým dodavatelům či přepravcům, že „na jejich straně“ nedošlo k možné degradaci kvality. V obdobné situaci jsou běžné výrobní firmy, které například v rámci svých výrobních procesů používají materiály, jež jsou citlivé na přesné podmínky skladování po celou dobu životního cyklu, tedy od jejich vyskladnění výrobcem, během přepravy, naskladnění a manipulaci při použití. Nedodržení těchto podmínek po celou dobu „života“ takového materiálu, například speciálních lepidel, barev atd., může vést k degradaci jejich vlastností a následně ke snížení kvality či funkčnosti výsledného produktu, což se může projevit až v době, kdy je finální výrobek dodán koncovému zákazníkovi; to může představovat zásadní finanční náklady při řešení reklamací, případných penalizací či svolávacích akcí.

Sledování dodržení např. teplotních parametrů po celou dobu životního cyklu konkrétního materiálu, tedy od okamžiku jeho výroby až do okamžiku použití, a to zcela průkazným a dohledatelným způsobem, může být klíčovým parametrem pro zajištění definované kvality finálního výrobku či eliminaci finančních ztrát způsobených zmetkovostí; následné reklamace lze řešit využitím vhodných technologií, a to automaticky v celém hodnotovém a dodavatelském řetězci.

V čerstvé paměti máme tzv. dobu covidovou, kdy například jedna z používaných vakcín musela být trvale uchovávána a přepravována v chladu v teplotě mezi −80 a −60 °C do jednatřiceti dnů před použitím. Následně byla tato požadovaná hranice v rámci vývoje posunuta a bylo možné vakcínu skladovat po omezenou dobu i při vyšších teplotách (−15 °C).

Stále se ale bavíme o tom, jak by to mělo být a jaké jsou stanovené podmínky pro přepravu nejen u vakcín, ale obecně u všech léčiv a potravin. Jak lze ale zpětně zjistit, že tyto podmínky byly prokazatelně dodržené a nedošlo k možné degradaci například během transportu či neplánovaného meziskladováni? A pokud náhodou došlo k tomu, že se přepravní boxy poškodily a tím se narušila teplota, tak ve které fázi přepravy to bylo a kdo konkrétně postup nedodržel?

Důležité je tedy mít při přijetí materiálu, potravin a léčiv na sklad, případně k dalšímu použití či zpracování, důvěryhodné a prokazatelné informace o změnách, resp. o dodržení teplotních nebo jiných technologických požadavků během celého předchozího životního cyklu daného výrobku.

Povinnost dodržovat skladovací teploty například u potravin nebo farmaceutických výrobků je stanovená mezinárodními a národními normami a předpisy, které uvádějí, že při skladování uvedených skupin výrobků musejí být zajištěny specifické teploty, světelné podmínky a vlhkost. Při dodržení chladicího řetězce je tedy nutné nejen průběžně sledovat teploty chlazených prostor, ale také naměřené teploty dokumentovat a uchovávat zaznamenané naměřené údaje po dobu jednoho roku.

Řešením je implementace systému vyvinutého společností Antra ID – Conditions Quality Management na principu RFID technologie. Tento systém umožňuje end-to-end tracking produktů citlivých na výkyvy sledovaných parametrů (teplota, vlhkost atd.) během přepravy, skladování a manipulace. Použít lze až do teploty −80 °C. Výsledkem je prokazatelnost dodržení garantovaných parametrů všemi partnery dodavatelského řetězce, respektive okamžité a garantované odhalení nonkonformit v kterémkoli okamžiku.

Z technického pohledu systém funguje takto:

Výrobce či dodavatel umístí semipasivní RFID UHF loggery určeným způsobem na konkrétní výrobek, materiál či balení. Tento logger shromažďuje v definovaných intervalech data z prostředí, v němž se nachází (např. teplota, vlhkost) během přepravy, manipulace a skladování. Tato data lze snadno on-line a bezkontaktně extrahovat a analyzovat pomocí RFID antén, případně ručních RFID terminálů na kontrolních bodech. Systém varuje víceúrovňovými alarmy, pokud zachytí produkt, jenž během naskladnění zboží a celého procesu expedice překročil nebo se přiblížil předem definovaným parametrům, resp. limitům. Vzhledem ke specifikaci RFID systémů je možné ve vybraných skladech provádět i víceproduktovou průběžnou inventuru.

Tímto způsobem je možné přesně a prokazatelně identifikovat a dokumentovat, v jakých podmínkách se daný výrobek nacházel a zda je možno jej bez rizika uvolnit k dalšímu použití.

Snadno integrovatelný systém umožňuje bezproblémové datové propojení s IT systémy (např. ERP, MES, Warehouse management). Software pro sběr dat umožňuje jednoduchou a pohodlnou analýzu a zároveň zajišťuje zabezpečený přístup k datům.

Antra ID

Antra ID Kft., společnost patřící do Central European Automation Holding, je lídr v oblastiAntra ID Kft., společnost patřící do Central European Automation Holding, je lídr v oblastiTrack & Trace systémů a poskytovatel automatizačních řešení intralogistiky s více než30letou historií na maďarském a evropském trhu.

www.antra-id.com/