Propojené procesy a inteligentní výroba v potravinářském průmyslu

Propojené procesy a inteligentní výroba v potravinářském průmyslu

Světové potravinářské společnosti se povedlo sloučením informačních a provozních technologií propojit procesy, lidi a technologie. Přineslo to zvýšení produktivity, méně papírování i úspory energií.  S transformací pomohla společnost Rockwell Automation svým konceptem Connected Enterprise.

Základem propojeného podniku je využívání dat z průmyslového internetu věcí. „Bylo pro nás důležité, abychom pochopili stávající IT vrstvu a aplikace a zároveň zvážili budoucí plán a požadavky,“ vysvětlil Sean Doherty, manažer zákaznických účtů oddělení Food & Beverage, Rockwell Automation.

Proslulý výrobce známý svým lahodným jídlem se rozhodl důvěřovat společnosti Rockwell Automation a ukázalo se, že jde opět o dobrý recept na úspěch.

Vzhledem k velikosti organizace nebylo spojení provozních technologií výrobních zařízení s IT strukturou kanceláří na celosvětové úrovni vůbec jednoduché, šlo však o důležité opatření, které má zajistit narůstající výrobní a obchodní cíle.

Inteligentní výroba podporuje produktivitu a ziskovost. Vyžaduje, aby závody byly do značné míry propojené a bylo tak možné nepřetržitě sledovat a optimalizovat zařízení a procesy.

Prostřednictvím konceptu Connected Enterprise pomáhá Rockwell Automation nejen výrobcům potravin a nápojů flexibilněji odpovídat na měnící se výrobní a spotřebitelské požadavky, sloučit sítě na úrovni provozu s těmi na úrovni podniku a bezpečně tak propojit lidi, procesy a technologie.

Digitální výroba

„V první řadě bylo nezbytné vytvořit zálohu řídicích mechanismů závodu, aby v případě problémů proběhla obnova po havárii hladce. Díky IDC, které jsme vybudovali mimo závod v Aucklandu, je prostřednictvím FactoryTalk AssetCentre možné zálohovat kompletní řídicí systém,“ dodal Sean Doherty.

Zprovoznění proběhlo z převážné části vzdáleně, šlo o hladký proces. Konstruktéři byli na místě týden, a jakmile bylo zařízení připojené k síti závodu, vzdálené centrum podpory se na dálku postaralo o zbytek.

Společná podpora informačních a provozních technologií

Úkolem Rockwell Automation bylo dodat kompletní řešení, které by spojovalo informační a provozní technologie a prostřednictvím vzdáleného monitorování zkrátilo prostoje.

„Zákazník získal několik výhod, protože mohl těžit z našich odborných znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti a záplatování a také ze skutečnosti, že provoznímu prostředí rozumíme více než běžný poskytovatel informačních technologií – poskytujeme kompletní řešení, které spojuje podporu pro informační i provozní technologie, takže zákazník nemusí přebíhat mezi dvěma poskytovateli a může rychleji uvést výrobu zpět do provozu,“ objasnil Doherty.

„V návaznosti na uzavřenou smlouvu o poskytování služeb jsou procesy v závodě vzdáleně monitorovány a na každý filtr nebo alarm se reaguje každých deset minut, přičemž průměrná doba odpovědi jsou pouze čtyři minuty. Ve skutečnosti se každé dvě minuty odešle prezenční signál na technickou podporu v Melbourne, který pak pokračuje k týmu podpory ve Spojeném království, pak v USA a nakonec jde zpátky do Melbourne. Podpora tak probíhá mezi oběma konci a nutné záplatování je podporováno vzdáleně,“ uvedl Doherty.

Zákazník investoval doprůmyslového datového centra (IDC) Rockwell Automation, aby zvýšil dobu výrobní provozuschopnosti svého závodu. IDC je předpřipravené řešení, které umožňuje, aby na hardwaru běželo několik operačních systémů a několik aplikací z virtuálních serverů.

IDC společnosti Rockwell Automation poskytuje technologie od partnerů Cisco, Panduit, EMC2VMWare. Přináší vysokou dostupnost a odolnost vůči poruchám a zároveň redukuje stopy serverů. Je klíčovou součástí konceptu Connected Enterprise. Umožňuje získávat data z výrobního provozu a monitorovat výkon pro stanovení místních strategií.

Services NSS IndustrialDataCenter leftV průmyslovém datovém centru jsou uloženy všechny aplikace v jednoduše řízeném a podporovaném prostředí

Viditelnost dat

Pohodlné a uklidňující bylo to, že odpovědnost za aktivní monitorování závodu neslo vzdálené řídicí centrum, přičemž neomezený vzdálený přístup poskytoval jak závod, tak firemní síť, data tak byla viditelná v reálném čase.

„Jde o první krok k realizaci konceptu Connected Enterprise v závodě. Další fáze projektu se zaměří na možnost vylepšení procesů v rámci celé organizace, kdy bude možné vytvářet zprávy na základě informací v reálném čase z řídicího centra na obchodní i technické úrovni,“ řekl Doherty.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit plán, který by zohlednil všechny aspekty provozu a zároveň připravil půdu pro technologický pokrok a splňoval provozní i obchodní cíle, jako je zkrácení prostojů nebo zvýšení produktivity.

Celosvětové strategie v oblasti výkonu i životního prostředí

Takzvanou třešničkou na dortu bylo snížení emisí skleníkových plynů, spotřeby energií a vody a produkce odpadu. Díky analýze dat se nyní zákazník může zabývat podrobnostmi a stanovit oblasti, které by bylo možné vylepšit, aby dosáhl svých cílů. Toto řešení také pomáhá vytvořit prostředí bez zbytečného papírování, protože se informace ukládají do cloudu a IDC.

Koncept Connected Enterprise buduje základy pro bezproblémové propojení a širší spolupráci mezi mnoha lidmi, procesy a technologiemi, které mají vliv na bezpečnost a kvalitu produktů. Digitalizace vašeho provozu dále odstraní administrativu na úrovni výrobního zařízení, což povede ke zjednodušení a snížení nákladů na dodržování předpisů. Inteligentní provoz je ten propojený.

Díky možnosti získat relevantní informace v reálném čase, jež se týkají konkrétní úlohy, budou rozhodnutí na všech úrovních kvalifikovanější a výrobci získají téměř nespočet možností, jak vylepšit své procesy. Rozvoj zařízení, řídicích systémů a informačních systémů dále umožňuje zavést flexibilnější a pohotovější provoz.

Výhody inteligentní výroby dalece přesahují vylepšení provozu. Bezpečná síťová infrastruktura, lepší propojení a přístup k využitelným informacím rovněž představují příležitost pro vylepšení kvality, bezpečnosti potravin i bezpečnosti pracovníků.

„Tento proces se společně s novou technologií zaměřuje na vytvoření kultury neustálého zlepšování. Koncept Connected Enterprise podporuje hladkou spolupráci a integraci a umožňuje tak využít sílu dat v reálném čase pro lepší a výnosnější obchodní rozhodnutí,“ uvedl na závěr Doherty.

 Úkol
Pomoci uživateli udělat první krok na cestě ke Connected Enterprise spojením informačních a provozních technologií a poskytnutím zvýšené viditelnosti a vzdáleného monitorování

Řešení

  • Identifikovat stávající IT vrstvu a aplikace a zvážit budoucí plán a požadavky
  • Poskytování služeb a podpory – vzdálené monitorování procesů v závodě odpovídá na poplach do 10 minut
  • Průmyslové datové centrum – prodlužuje dobu provozuschopnosti, protože umožňuje spuštění vícero operačních systémů a aplikací z virtuálních serverů

Výsledky

  • Řízení rizik a úspora nákladů – cloud řídí ochranu před viry a kybernetickou bezpečnost, snižuje rizika a náklady spojené s řízením v místě provozu
  • Inteligentní výroba – nový systém poskytuje lepší propojení a viditelnost

Další informace najdete na  www.rockwellautomation.cz

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ