Průmyslová automatizace

Průmyslová automatizace

Myšlenka nahrazení práce člověka strojem je známá již od pradávna. Průmyslový robot se stal dalším vývojovým krokem k pružné automatizaci, aby se zefektivnila výroba se schopností nejen neustále opakovat stejné operace s garantovanou přesností, ale i s možností snadného přeprogramování v případě změny výrobního programu uživatele. Koncepce začíná u jednoduchých pracovišť, kde bývá robot vybaven polohovadlem pro umístění přípravků a polohování dílů ve dvou a více stanicích, až po celé robotizované výrobní linky, kde i funkce přípravků včetně zakládání a vykládání dílů je řešena prostřednictvím robotů. Výraznými pomocníky ve světě moderní automatizace jsou dnes již běžně používané podpůrné systémy jako např. vizualizační či kamerové systémy, které robotům umožňují odebírání a manipulaci s volně loženými dílci, ale zároveň i kvalitativní a rozměrovou kontrolu v postupových linkách.

Nutným předpokladem pro správnou funkci těchto zařízení a systémů je však spolehlivost robotů, jejich softwarové vybavení, vysoká výkonnost a snadná obsluha. Právě toto jsou hlavní cíle firmy KAWASAKI při vývoji průmyslových robotů a i díky tomu máme dnes možnost potkat roboty této značky v nejrůznějších odvětvích strojírenství, kde tvoří nedílnou součást pracovišť a kompletně automatizovaných linek svařování, lepení, montáž, řezání, obsluha konvenčních strojů, lakování apod.

V roce 2014 firma KAWASAKI představila novou řadu průmyslových robotů model BX a BT s interním vedením kabelů a hadic s variací dosahu od 2 200 do 3 000 mm a nosností 100–300 kg, která je primárně určena a již potvrdila bohaté uplatnění v aplikacích bodového svařování. Konstrukce těchto robotů byla zaměřena na úsporu místa a zároveň se mohou pochlubit i optimalizovaným softwarem pro svařování s požadavkem na vysokou dynamiku při přesunu na malé vzdálenosti. Uvedené modely robotů nabízejí i revolučním možnosti řízení periferních příslušenství jako např. ovládání servopohonů bodovacích kleští a synchronizace se všemi součástmi v pracovišti či robotizované lince.

T 2

Pro sektor obloukového svařování představila firma KAWASAKI nový typ robotu model BA06N s nosností 6 kg a dosahem ramenem 1450 mm, rovněž s interním vedením kabeláže a hadic, včetně aplikace nové kompaktní konstrukce zápěstí robotu, které umožňuje přístup do těžko dosažitelných míst v komplikovaných přípravcích. Zároveň samotný vývoj a více než roční testování nového modelu průmyslového robotu KAWASAKI řady BA potvrdilo, že na světový trh přichází typ robotu, který svými technickými vlastnostmi, dynamikou, přesností a rychlostí jednoznačně předčí své konkurenty v tomto oboru.

T 3

Během vývoje nového modelu robotu byl krom technických parametrů ramene robotu kladen velký důraz i na inovaci samotných řídicích systémů, jehož výsledkem je nový typ rozvaděče robotu E01, který splňuje bezpečnostní podmínky PLD4.

Zmíněný rozvaděč v první řadě nabízí energetickou úsporu cca 20–30 % oproti předchozí verzi řídicích systémů. Zároveň je nový rozvaděč doprovázen novým barevným 6palcovým ovládacím panelem, který se vyznačuje jednak větší kompaktností z pohledu hmotnosti a rozměrů, ale i větší nabídkou funkcí pro programování robotu v ručním režimu nebo pro strukturální programování prostřednictvím jazyku Kawasaki AS a přímého využití logiky a funkcí systému K‑Ladder.

T 5

Běžně používaným standardem jsou již komunikační sítě PROFIBU/PROFINET pro propojení robotu s periferiemi a pro možnost přenosu digitálních i analogových dat.

V rámci technologického vývoje a jako reakci na aktuální požadavky na trhu v sektoru robotizace/automatizace představila společnost KAWASAKI ROBOTICS v roce 2015 nástup sériové výroby nového typu dvouramenného „kolaborativního“ SCARA robotu pod typovým označením „duAro“.

T 6

Do nedávné minulosti byla aplikace standardní typů průmyslových robotů doprovázena řadou opatření pro zajištění bezpečnosti a ochraně proti úrazu. V tomto směru je nový typ robot duAro zcela revolučním řešením. Studie a vývoj „kolaborativního“ typu robotu byla od samotného začátku zaměřena na bezpečnost a zároveň na možnost jeho začlenění do pracovních linek s lidskou obsluhou.

Dnes společnost KAWASAKI ROBOTICS může svým zákazníkům nabídnout typ robotu, který svými vlastnostmi splňuje ty nejnáročnější požadavky a zároveň přináší řadu dalších výhod, z nichž lze především zdůraznit

  • souběžný provoz s lidskou obsluhou,
  • úspora prostoru,
  • snadné nastavení,
  • výkonnost, přesnost, spolehlivost.

Na českém a slovenském trhu jsou pracoviště a automatizované linky s průmyslovými roboty  KAWASAKI spojeny s firmou TIESSE PRAHA, s. r. o., která byla založena v roce 1992 jako výhradní zastoupení italsko‑japonské společnosti TIESSE ROBOT SPA, která je kapitálově propojena s firmou KAWASAKI. Firma působí nejen jako evropský distributor průmyslových robotů KAWASAKI, ale rovněž jako hlavní integrátor a dodavatel robotizovaných pracovišť.

T 9

Výsledkem spolupráce zmíněných firem je využití nejmodernější technologické kvality ve formě průmyslových robotů KAWASAKI, více než čtyřicetiletá praxe firmy TIESSE ROBOT SPA v oblasti dodávek robotizovaných pracovišť, včetně projekčního a výrobního zázemí a v neposlední řadě obchodní a technická podpora firmy TIESSE PRAHA, která svým zákazníkům na českém a slovenském trhu nabízí nejen obchodní služby, ale i technickou podporu zajišťováním dodávek náhradních dílů nebo podporu při realizaci samotných dodávek pracovišť, včetně technických servisních služeb v záručním či pozáručním období prostřednictvím vlastního vyškoleného personálu.