Průmyslová síť pod lupou

Běžnou praxí se stalo používání strojů a zařízení řízených počítači nebo jejich menšími, speciálnějšími verzemi zvanými mikrokontroléry. Spolu s rozvojem internetu se stále častěji mluví o další revoluci neboli o tzv. Průmyslu 4.0, který podporují výrobky značky Advantech nebo Brainboxes.

Co je Průmysl 4.0?

Idea Průmyslu 4.0  odkazuje na využití moderních komponent podporujících automatizaci a také možnost zpracování a výměny dat mezi jednotlivými stroji, či dokonce celými technologickými bloky. Má to pomáhat při stálé modernizaci výrobního procesu a zajistit, aby výrobky získávané tímto způsobem vyhověly všem požadavkům zákazníků. K tomu je nezbytná komunikace ve dvou rovinách – svislé a vodorovné, což umožňuje stále se dorozumívat a vyměňovat informace mezi všemi stranami zaangažovanými ve výrobě. Zde již nebude stranou oddělení, nebo dokonce člověk v továrně, ale konkrétní série produktů nebo stroj, který zodpovídá za jejich vytvoření a další opracování.

Takto podrobný stupeň komunikace je možný díky užití principu fungování řetězce hodnot, který se opírá o využití kybernetických systémů, zpracování v cloudu a internetu věcí. Nezbytné jsou však interfejsy a zařízení umožňující převedení ideje do života. Komunikační karty kompatibilní s různými typy sběrnic, průmyslové moduly, propojovací kabely nebo moderní interfejsy v podobě efektivních a lehkých panelových počítačů – to je pouze několik zařízení, která se v nedaleké budoucnosti stanou standardem a budou zodpovídat za řízení výrobních linek.

Tok informací realizovaný ve svislém směru

Tento druh přenosu je obousměrný (tzv. duplex), což umožňuje současné vysílání, příjem a pozdější využití informací. Zde komunikace probíhá mezi jednotlivými komponentami a technologickým oddělením složeným z inženýrů zodpovědných za interpretaci dat. K tomu jsou však nezbytné komunikační karty spolupracující s různými druhy sběrnic. Nyní je jedna z nejpopulárnějších sběrnice PCI Express, kterou podporuje karta značky Brainboxes IX-100 vybavená přepěťovými systémy. Navíc je kompatibilní se systémy Linux nebo Windows, proto by integrace do již existující sítě neměla působit větší problém.
V pozdějších fázích rozvoje Průmyslu 4.0 bude možná bezprostřední výměna dat mezi rozhodujícími osobami. Integrovaný systém sám zpracuje informace a navrhne aktuálně vhodnou možnost nebo poskytne na výběr několik variant činnosti.

Tok informací ve vodorovném směru

Zde máme rovněž co do činění s obousměrnou komunikací, ale tentokrát probíhá mezi stroji, které se aktivně účastní procesu výroby, a operačním systémem, jejž daná firma používá. Díky tomu směřují data do cloudu a jsou dostupná z každého místa na světě, pokud je k dispozici zařízení, které má přístup do vnitřní sítě podniku.

Konvertory a průmyslové moduly jakožto důležitá součást Průmyslu 4.0

Jedním ze základních předpokladů Průmyslu 4.0 je možnost stálé výměny informací, proto je nezbytné, aby je jednotlivé strany tohoto „dialogu“ uměly nejdříve sbírat a později mohly postupovat dále. Odtud pramení nutnost využití tzv. internetu věcí neboli koncepce, podle které zařízení připojená k síti – s méně nebo více omezeným přístupem – mohou shromažďovat data o své činnosti a poté je posílat do cloudu.

Nejenže to usnadňuje výrobní proces, ale také umožňuje jednoduchým způsobem komunikovat s obchodními partnery. Pro využití této technologie jsou však nezbytné konvertory a vstupně/výstupní moduly, které se připojují k zařízením. Hoden doporučení je konvertor ADAM-4520-EE, jenž je chráněn odolným krytem vyrobeným z plastu ABS.

Stále populárnější se stává také využití průmyslových počítačů, které jsou schopny zpracovat velké objemy dat a zároveň jsou odolné vůči agresivnímu prostředí průmyslových hal se značným znečištěním a vysokou vlhkostí. Tyto počítače jsou vybaveny moderními a rychlými pamětmi Flash, na nichž je nainstalován zákazníkem vybraný operační systém i jiné užitečné aplikace. Zajímavým řešením je pro tyto případy průmyslový počítač HARTING 2095000000300 vybavený konektorem Ethernet a 32GB pamětí Flash. Stupeň krytí IP67 zajišťuje dokonalou ochranu před znečištěním nebo vlhkostí.
V koncepci Průmyslu 4.0 jsou zařízení spojená do jedné sítě, díky čemuž je lze napájet pomocí jednoho zdroje. Technologie Power over Ethernet takové řešení podporuje a využívá pro to tentýž síťový kabel, kterým se přenášejí informace mezi jednotlivými síťovými zařízeními. Díky tomu je možné snížit náklady spojené s elektrickou instalací. Vhodným řešením je Switch PoE ANTAIRA LNP-0500G-24 v kovové skříňce a s 5 přístupovými porty.

www.tme.eu

Transfer Multisort Elektronik

Po více než 30 let jsme se úspěšně vyvíjeli, získávali zkušenosti a stali se jedním z nejdynamičtějších globálních distributorů elektronických, elektrotechnických součástek, dílenského vybavení a průmyslové automatizace. Přes mezinárodní rozsah činnosti nadále zůstává rodinnou firmou. Věří, že pozitivní pracovní atmosféra, pružnost a individuální přístup ke každému zákazníku umožňují dosáhnout nejlepších výsledků.

 

 

https://www.tme.eu/cz