Průmyslové podlahy musí odolat námaze a splňovat normy bezpečnosti práce

Průmyslové podlahy musí odolat námaze a splňovat normy bezpečnosti práce

Průmyslové podlahy se běžně nečistí jen z estetických důvodů. Jsou denně vystavovány namáhání zátěží a nejrůznějšími látkami. Poškození podlahové krytiny čišpatný úklid mohou způsobit následné škody i nehody, poškodit nástroje a stroje nebo dokonce zranit pracovníky.

Ošetřování a čištění průmyslových podlah má svá specifika, zejména z hlediska jejich povrchové úpravy, čištění a údržby. Musí nejen odolat značnému namáhání, ale zároveň splňovat normy bezpečnosti práce. Průmyslové podlahy se běžně nečistí jen z estetických důvodů.

„Podlahy v průmyslových provozech jsou totiž každý den vystavovány velkému namáhání zátěží a nejrůznějšími látkami, které způsobují chemické reakce. Pro bezpečnost personálu a pro zajištění bezproblémového chodu provozu je nutné pravidelné a charakteru provozu přizpůsobené čištění,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

V nejhorším případě by poškození podlahové krytiny mohlo způsobit škody a nehody, kdy by mohl olej, kyseliny a jiné látky poškodit nástroje a stroje nebo dokonce zranit pracovníky. Správné čištění v pravidelných intervalech však může toto riziko minimalizovat. A údržba podlah v průmyslu může také pomoci udržovat hodnotu podlahových krytin a celých budov.

Pro správné zajištění profesionálního úklidu je důležité rozlišovat mezi jednostupňovou a dvoustupňovou metodou čištění podlahy. U jednostupňové metody se nejprve podlaha vydrhne čisticím prostředkem a pak se uvolněné nečistoty očistí. To se provádí v jednom kroku stejným strojem. Při dvoustupňové metodě je prvním krokem nanesení čisticí lázně na celou plochu, její rozmytí pomocí kartáčů mycího stroje a působení, druhým krokem je její následné odsátí.

Většina průmyslových podlah je vyrobena z hladké a souvislé stěrky, která je zhutnělá a extrémně odolná. K dispozici jsou různé typy povrchových úprav a každý má specifické vlastnosti, které je třeba mít při čištění na paměti.

Povrchová úprava

Průmyslové podlahy jsou vybaveny povrchovou úpravou v závislosti na tom, jaké jsou požadavky konkrétního provozu na odolnost povrchu a na jeho zatížení. „Povrchová úprava zabraňuje tvorbě prachu například u cementových stěrek a také zabraňuje rychlému pronikání nečistot a vlhkosti. Při čištění je vždy třeba vzít v úvahu vlastnosti dané povrchové úpravy,“ dodává Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Impregnační prostředek paropropustné impregnace zase například proniká do stěrky a do určité míry ji zpevňuje a zároveň vyplňuje většinu jejích pórů. Impregnace pórů zabraňuje okamžitému proniknutí vlhkosti do podlahy. Další možností úpravy průmyslových podlah je chemické zhutnění. Zhutňovací kapalina se nanáší jako impregnační prostředek. Čím častěji se zde provádí mokré čištění, tím intenzivněji se znovu spustí reakce, která zpevňuje povrch a zvyšuje jeho odolnost vůči chemickému a mechanickému namáhání. Každá povrchová úprava pak vyžaduje specifický přístup, který jí vyčistí a nepoškodí. 

Hloubkové čištění na velké znečištění

Hloubkové mokré čištění pomocí výkonného profesionálního čisticího stroje odstraní stopy oleje a mastnoty i usazené nečistoty. Pokud to podlahová krytina umožňuje, provádí se čištění dvoustupňovou metodou za plného kontaktního tlaku.

V prvním kroku je nanesen na znečištěnou podlahu čisticí prostředek, a poté je podlaha dvakrát nebo třikrát vydrhnuta, dokud se neuvolní veškerá špína. Ve druhém kroku je odstraněna znečištěná voda pomocí stírací lišty a sacího zařízení na stroji. Poté je celá plocha opět očištěna vodou a postup se opakuje.

Pro hloubkové čištění průmyslových podlah, které nemají povrchové ošetření, nebo povrchů, které nejsou odolné vůči vodě, se doporučuje pouze jednostupňový způsob, který podlahu tolik nenamáhá a brání poškození.

Údržbové čištění, odstranění lehkého znečištění

Údržbové čištění, které odstraňuje menší znečištění se provádí jednostupňovou metodou. K čištění se používá čisticí stroj, který pracuje s nižším přítlakem a nižší rychlostí kartáče a je tedy i šetrnější. Rovněž je doporučeno využít stroj s funkcí automatického dávkování čisticího prostředku díky němuž je čisticí funkce prostředku efektivně využita a nedochází ke zbytečnému plýtvání. Výhodou postupu je, že není třeba dodatečného sušení či utírání a na podlahu lze okamžitě znovu vstoupit. Pokud úklid nevyžaduje mokré čištění, lze údržbové čištění provést také pomocí zametače.

„Průmyslové podlahy si tedy zaslouží zvláštní péči. Firmy do kvality povrchů stále více investují, a je třeba se nákladným materiálům řádně věnovat, aby nedošlo k jejich poškození a znehodnocení.  Vhodná péče o jejich čistotu představuje také zajištění bezpečného pracovního provozu,“ uzavírá Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Prevence pracovních úrazů z důvodu uklouznutí, zakopnutí a pádu

Uklouznutí nebo zakopnutí má na svědomí až 25 % všech pracovních úrazů. Jeho následkem může dojít k trvalé invaliditě i smrti. „Důsledky pro zaměstnance i náklady zaměstnavatele mohou být značné. Pro zaměstnavatele jsou to zejména náhrady mezd a další kompenzace, snížení produktivity práce nebo náklady spojené s náhradou pracovníka. Pro postiženého zaměstnance pak především ztráty na výdělku a výdaje na léky, bolest, a v těch horších případech pak dočasná či trvalá invalidita, snížení kvality života či dokonce smrt,“ prozrazuje Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz